Colocvii Ion D. Sîrbu - 2013
Liviu Ioan Stoiciu la Tradem
Colocviile și premiile revisei Mozaicul - 2013
Paul Aretzu, sărbătorit la Vladu Nica din Osica
Laureații Concursului Național de Poezie Traian Demetrescu - 2013
Poezie în Agenda 2014
CD boxuri aniversare: Creangă și Caragiale
Salonul European de Bandă Desenată, 2013
Festivalul Craiova Muzicală 2013 - prezentare și program
Săptămâna Culturală a Romanațiului - program

 
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Colocviile I. D. Sîrbu, 2013

 

A V-a ediție a Colocviilor Ion D. Sârbu  a avut loc la Craiova în 11 și 12 octombrie 2013, fiind organizate de Biblioteca Alexandru și Aristia Aman, Casa de Cultură “Traian Demetrescu” și Asociația Taberna. Moderate de Nicolae Coande, comunicările și discuțiile în jurul temei Firesc și excepționalism în viața și opera lui Ion D. Sîrbu s-au desfășurat, în prima zi, în sala Nicolae Romanescu a Bibliotecii “Alexandru si Aristia Aman”, iar în cea de a doua, la Teatrul Național “Marin Sorescu”. 

În deschiderea colocviilor, Coande l-a plasat pe Sîrbu în rândul scriitorilor care prin ceea ce scriu, pătimesc și trăiesc reușesc să ne mențină la statutul de națiune și nu doar de popor. “Un autor care a mizat pe memorie, un om pe care încercăm și astăzi să-l merităm, un scriitor de care avem nevoie, pentru că acest oraș nu poate merge într-un singur picior, Marin Sorescu”, a spus Coande, care a salutat invitații, dar și pe Elisabeta Sîrbu, soția scriitorului comemorat, „iubita noastră a tuturor, prin felul în care se mișcă, trăiește printre noi cu o grație, gingășie și cu o discreție care ne impune tocmai pentru că nu cere niciodată nimic, nu ne spune ceva de genul: «Dar de soțul meu nu își mai amintește nimeni?» Și discreția ei «olimpiană», ca să zic așa, ne face să ne gândim că există o personalitate care a stat lângă personalitatea lui I. D. Sîrbu și care l-a cunoscut ca nimeni alta în procesul elaborării cărților sale”. 

În prima zi au susținut comunicări Gheorghe Grigurcu, Ovidiu Ghidirmic, Nicolae Oprea, Mihai Barbu, Flori Bălănescu și Emil Boroghină. 

Gheorghe Grigurcu a accentuat figura de dublu marginalizat a lui Sîrbu, atât în plan biografic, cât și în plan literar, un „exilat intern” într-un oraș care „conservă o parte din rezerva cu care l-a întâmpinat pe scriitorul prigonit”. Criticul a remarcat însă că persecuția i-a sucit condeiul lui Sîrbu, i-a amplificat forța creatoare, iar sinceritatea sa corozivă este „net diferită de producțiile confraților care s-au atașat propagandei, dar și de condeierii care se exprimau aluziv, esopic”. Grigurcu a citat pe larg din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, amintindu-ne luciditatea, umorul și sunetul adevărului din scrisul lui Sîrbu. 

Ovidiu Ghidirmic a evocat vremurile în care a colaborat cu Sîrbu, la Teatrul Național Craiova, fiindu-i subaltern, și a menționat că  erau supravegheați îndeaproape de Securitate, iar discuțiile lor erau înregistrate. A făcut apoi o analiză a prozei, dar și a lucrării pe care o consideră capodopera lui Sîrbu: Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, „opera cea mai vie, exemplară, jurnalul i-a venit ca o mănușă. Cea mai bună operă a sa vine din metaliteratură”. „Am stat mult în preajma lui Sîrbu, dar nu pot să spun că l-am cunoscut foarte bine”, „Cât a trăit nu mi-am dat seama de valoarea exactă a operei lui Ion D. Sîrbu”, „Trecem pe lângă scriitori și ni se par niște ființe banale, obișnuite, și în adâncul lor zace un ocean de gânduri”, am mai reținut din discursul domnului Ovidiu Ghidirmic. 

Nicolae Oprea a ținut o disertație despre romanul Lupul și catedrala, realizat în maniera originală a unui realism metafizic și desfășurat în coordonatele supraviețuirii colective și individuale.

Mihai Barbu a expus pe larg eforturile pe care le-a făcut Sîrbu de a-și impune și promova piesa Frunze care ard, așa cum au fost ele reflectate în dosarele de Securitate, în notele ofițerului Olimpian Ungherea. A face o campanie publicitară, a încerca să îți mediatizezi o piesă era un delict de presă și oricine încerca să penetreze din exterior presa comunistă intra în vizorul organelor. Frunze care ard a fost la Craiova un eșec artistic și de casă, dar s-a bucurat de laude exagerate în presă, iar Securitatea a luat încercarea autorului drept o tentativă de a obține un credit moral pentru a se lansa și a se impune. Mihai Barbu a citat pe larg din notele informative date de cei care îl turnau pe Sîrbu și care depun mărturie despre ceea ce gândea scriitorul.

Flori Bălănescu și-a intitulat comunicarea I. D. Sîrbu și incapacitatea de a rezista prin cultură și a vorbit despre autorii care n-au făcut compromisuri, despre adevărul folosit în manieră estetică și esteticul folosit pentru a camufla adevărul, dar și despre lașitățile, fricile, incapacitățile de revoltă și de solidaritate ale scriitorilor, despre legitimarea prin compromis a regimului, despre „a face la comandă ce ți se cere și cum ți se cere”. „Cei care au ieșit din rândurile conformiștilor au fost marginalizați și minimalizați, după 1989”, a remarcat Flori Bălănescu, nominalizându-i pe Sîrbu și Goma. Pledoaria sa a fost una pentru adevăr, etică și promovarea unor modele care să fie, în fond, cinstite, verticale. Am reținut citatele din Caietul albastru al lui Nicolae Balotă în care Sîrbu apare ca „mitoman”, „extrem de imoral”, „singurul proletar dintre noi, plin de resentimente și complexe sociale” și pe cele din Doinaș care îi remarca lui Sîrbu sarcasmul de o anumită cruzime.

În încheirea comunicărilor ținute în prima zi, Emil Boroghină i-a făcut lui Sîrbu un portret în tușele omului de teatru, pe care l-a cunoscut din august 1964, când Gary a venit la Teatrul Național Craiova, ca secretar literar. Emil Boroghină a reliefat contribuția lui Sîrbu la schimbarea repertoriului, a subliniat importanța conferințelor pe care acesta le ținea la Craiova și a menționat trei dintre piesele lui I. D. Sîrbu, care, în opinia sa, sunt capodopere ale dramaturgiei românești: Arca Bunei Speranțe, Pragul albastru și Simion cel Drept. A citat, de asemenea, din jurnalul și scrisorile lui I. D. Sîrbu și ne-a spus câteva titluri de cărți pe care scriitorul exilat la Craiova i le cerea în anii ’60, domnul Boroghină fiind pe atunci difuzor voluntar pe întreprindere.

Despre comunicările din cea de a doua zi și câteva concluzii, în numărul viitor al Prăvăliei culturale.

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

LIS: „Izgonirea poeziei și întoarcerea ei pe furiș”

 

Proiectul „Scriitori la Tradem”, inițiat de Nicolae Coande, a fost reluat, în octombrie 2013, la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, după o pauză în care o nouă conducere a instituției nu l-a mai găsit necesar. Și mai noua conducere, respectiv managerul interimar Cosmin Dragoste, și-a declarat susținerea pentru această idee – și în perspectiva Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021. În contextul candidaturii craiovene, Cosmin Dragoste a anunțat, în deschiderea evenimentului, că vor fi deblocate fonduri, dar și anumite rezerve culturale care pot fi mai bine valorificate.

Primul în noua serie de invitați la Tradem a fost poetul Liviu Ioan Stoiciu, prezentat, ca de obicei, de inițiatorul și amfitrionul acestor întâlniri, Nicolae Coande, care și el a ținut să puncteze, în preambul, nevoia ca scriitorii craioveni să fie mai bine marcați și mai bine văzuți: „Nu înțeleg de ce acest oraș se oprește mereu la doar două nume, Marin Sorescu și Ion D. Sîrbu, autori traduși în multe țări, în special Sorescu. Nu trebuie să facem marșuri forțate, la urma urmei, scriitorul scrie, nu joacă, dar sunt destui scriitori buni în Craiova, care nu sunt cu nimic mai prejos decât unii dintre cei vedetizați la București”. Despre Liviu Ioan Stoiciu, Coande a spus că este văzut foarte clar în vitrina mare a Bucureștiului, dar și în diverse locuri din țară, „unde n-ai crede, la un moment dat, pentru că, fără ca el să își dorească acest lucru, a pătruns și este foarte cunoscut, poate și datorită unui anumit fel al său de a arăta cu degetul la ceea ce se întâmplă. Nu sesizezi la Liviu Ioan Stoiciu nevoia de a fi pus sub reflectoare, dar reflectoarele se întorc uneori asupra lui, pentru că acest om care nu scrie doar poezie, ci și texte de atitudine, proză sau teatru, a atras mereu atenția printr-un soi de moralitate și de etică”.

Liviu Ioan Stoiciu a susținut apoi conferința „Izgonirea poeziei și întoarcerea ei pe furiș”, o pledoarie construită, la început, pe contraargumente la citatele demolatoare din Ion Simuț sau la opinii emise în Occident, de genul: „Poezia pare să fi rămas apanajul lumii a treia”.

LIS a aruncat o privire lucidă prezentului globalizant, schimbărilor produse prin răspândirea internetului, interesului în scădere pentru cauza poeziei: „Avem tot mai presant sentimentul zădărniciei când publicăm, că nu ne mai citesc nici măcar prietenii, darmite cititorii dezinteresați sau criticii de poezie care au mai rămas pe baricade”. Poetul a emoționat însă mai ales prin forța mărturisirii rolului terapeutic pe care poezia a avut-o pentru propriile crize existențiale. Puteți urmări, pentru a vă face singuri o părere, conferința și alte fragmente din întâlnirea de la Tradem în înregistrările video oferite de acest articol.

Liviu Ioan Stoiciu a și citit din creația sa, despre care a vorbit și Gabriel Coșoveanu. Criticul a făcut și o analiză a poeziei lui Stoiciu și a încercat să îl determine pe acesta, în partea a doua a întâlnirii, să își creioneze un autoportret, pentru studenții aduși de profesoara Gabriela Gheorghișor să vadă un poet în carne și oase.

 

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Colocviile și premiile revistei Mozaicul - 2013

 

Colocviile revistei Mozaicul, ajunse la ediția a 15-a, au avut loc în zilele de 18 și 19 octombrie 2013, în Aula Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova. Tema din acest an: Craiova, oraș cultural european. Modele de legitimare și valori europene.

moz1Comunicările și discuțiile primei zile au fost moderate de Mihaela Bărbieru și Mihai Ghițulescu, iar cuvântul de deschidere l-a avut Nicolae Marinescu, directorul revistei Mozaicul. Acesta a amintit că pe 3 octombrie 1839, profesorul Constantin Lecca, de la Școala Centrală, scotea întâiul număr al revistei Mozaikul, prima revistă culturală din Oltenia. „La o presă atât de abundentă câtă există astăzi, tendința e să ne uităm strămoșii, dar cultură fără continuitate, fără memorie nu există, așa că mi se pare firesc să-ți identifici rădăcinile și să te așezi, cu modestie, într-un șir”, a spus Marinescu. Domnia sa a punctat, cu exemple, caracterul european al burgheziei craiovene din veacul al XIX-lea, prepașoptismul lui Lecca, cu tendința de racordare la valorile occidentale: „Nu exista o literatură originală românească, iar a face traduceri era vital. Lecca învățase germana și maghiara la liceu la Brașov, făcuse studii la Budapesta, a fost în Italia, a fost la Viena, era european, ar fi putut lucra în orice oraș. Nicolae Romanescu sau, mai devreme, Nicolae Bălcescu, vorbeau în familie și își scriau, între frați, în franceză”. Nicolae Marinescu a trecut în revistă câteva personalități și instituții craiovene cu merite în purtarea bunului nume al urbei în diverse colțuri ale lumii, a vorbit despre seria nouă a revistei pe care o conduce, despre schimbările de generație și a subliniat nevoia de modele, dând și câteva nume dintre apropiații Mozaicului: Adrian Marino, Eugen Negrici, Ion Bogdan Lefter, Basarab Nicolescu.

moz2Au urmat comunicări pertinente, unele aplicate, altele mai seci ale unor cercetători, universitari, istorici:Cezar Avram, Plopșor - un ctitor modern de instituții și așezăminte culturale, Mihaela Bărbieru, Gheorghe Chițu - susținător al culturii și învățământului românesc, Anca Ceaușescu și Diana Mihaela Păunoiu, Eugeniu Carada (1836-1910), ctitor al României moderne, Loredana-Maria Ilin-Groziu, Gh. F. Ciaușanu - folcloristul, Iustina Burci, Gh. Bolocan - lingvist și onomast, Narcisa Maria Mitu, Iordache și Grigore Otetelișanu - personalități ale vieții politice din Oltenia secolului al XIX-lea, Ghionea Georgeta, Constantin C. Neamțu și Banca Comerțului din Craiova,  Ileana Cioarec, Implicarea Mariei I. Glogoveanu în viața socio-economică și culturală a Craiovei de la începutul secolului XX, Mihaela Albu, N.I. Herescu, fiul ultimului Mare Ban al Craiovei, Camelia Zăbavă, Profesorul și omul de știință Gh. Bolocan, Adrian Michiduță,Mihail Strajean, filosof junimist, Marcel Răduț Seliște, Trăsăturile sufletului românesc și călătoria românilor către Europa și George Popescu, Un spadasin al verbului jurnalistic: Tiberiu Iliescu. Daniela Tarniță a vorbit despre necesitatea de a avea modele, dar și despre importanța candidaturii Craiovei pentru a deveni Capitală Culturală Europeană 2013, lucru care, indiferenta dacă orașul va fi ales sau nu, va duce la o stimulare a activității creatoare. Daniela Tarniță a vorbit și despre investiile și câștigul financiar pe care o astfel de alegere ar aduce-o după sine. Seara s-a încheiat cu dezbaterile de rigoare.

moz3
Continuarea de sâmbătă dimineața s-a întins până după ora 15.00 și a fost moderată de Mihaela Bărbieru și Gabriel Coșoveanu. În ciuda intervalului larg de timp, întâlnirea mi s-a părut, pe ansamblu, mai dinamică și mai provocatoare decât cea din ziua precedentă – și spun asta făcând abstracție sută la sută de intervenția mea. Am reținut în special comunicările susținute de Gabriel Coșoveanu - Competitivitate și integrare europeană: absolvenți ai Universității din Craiova, Sorina Sorescu - Receptarea internațională a lui Marin Sorescu, Petrișor Militaru - Craiova în istoria avangardismului românesc, Mihai Ghițulescu - Doi craioveni în preistoria unificării europene, Aurelian Zisu - Alexandru Macedonski, ispita absurdului, dar le-am urmărit cu interes și pe celelalte: Magda Buce-Răduț, Universalitatea spiritului brâncușian, Maria Dinu, Adrian Marino și mediul cultural craiovean, Gheorghe Fabian, Diaspora muzicală craioveană – ieri și azi, Augustin Radu, De la Școala Populară de Arte „Cornetti - în Europa și America. Marius Dobrin și-a susținut comunicarea despre Marius Panduru, cu ajutorul unor secvențe din filme, iar Iolanda Mănescu a făcut o introducere și a comentat un clip de prezentare a Festivalului Shakespeare.
Textul pe care l-am lecturat,Modele din afară și modelul din oglindă, îl puteți afla aici.


Concluziile acestei ediții a colocviilor Mozaicul au fost trase de Ion Bogdan Lefter, „mozaicar în exil”, care a vorbit despre raportul dintre local și universal, centru și margine, despre nevoia unui bun reglaj al raporturilor, atitudini potrivite și buna calibrare a discursurilor, despre ceea ce ar putea aduce și la nivel administrativ obținerea statutului de Capitală Culturală Europeană, dar și despre rolul făcătorilor de opinie, neglijat de clasa noastră politică, aflată într-un stadiu primitiv, de neînțelegere a necesității cultivării și folosirii acestor resurse.

moz4După un moment artistic susținut de formația de muzică de cameră „Duo Concertante” (Geo Fabian și Răzvan Nicolae), a avut loc festivitatea de decernare a Premiilor revistei Mozaicul – 2013.
Premiul Omnia i-a revenit actorului Valer Dellakeza și regizorului tehnic George Dulămea.
Premiul „Ion D. Sîrbu” pentru artă teatrală: actrița Iulia Colan.
Premiul „Petre Pandrea” pentru literatură: scriitorul George Popescu.
Premiul „Tiberiu Iliescu” pentru eseu și publicistică culturală: Silviu Gongonea, pentru volumul Gellu Naum: aventura suprarealistă.
Premiul „Constantin Lecca” pentru artă plastică: Nicolae Predescu
Premiul „Felix Aderca” pentru inițiative deosebite în domeniul cultural: Augustin Radu, directorul Școlii Populare de Arte Cornetti
Premiul „Jean Bobescu”: violonistul Liviu Prunaru.
Premiul „Adrian Marino”: Constantin M. Popa, pentru contribuția la întemeierea noii serii a revistei Mozaicul.

 

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

O nouă „Seară pentru minte, inimă și literatură
la Vladu Nica din Osica”

 

de la stanga: mihai bosogea, pimen ionescu, paul aretzu, ion catrina, nicolae coandeAsociația Pro Memoria, cu sprijinul Primăriei comunei Osica de Sus, a organizat vineri, 25 octombrie, o nouă „Seară pentru minte, inimă și literatură la Vladu Nica din Osica”, în amfiteatrul Liceului Teoretic „Ion Gh. Roșca”. După ce la precedentele două întâlniri au fost sărbătoriți poeții Marian Drăghici și Nicolae Coande, născuți în localitatea respectivă din județul Olt, de această dată a fost rândul unui alt poet, Paul Aretzu. 

Domnul Paul Popescu, președintele Asociației Pro Memoria, a mulțumit colaboratorilor, cu prilejul încheierii unor proiecte, ne-a descris în linii mari numărul 4 al revistei Rădăcini, editată de asociație,și a spus câteva cuvinte despre protagonistul acestei întâlniri, poetul caracalean Paul Aretzu, care a predat timp de 13 ani la Osica, dar și despre cei veniți să îl prezinte pe invitatul special și să vorbească despre poezia sa: profesorii Pimen Ionescu, Mihai Boșogea și Ion Catrina, de la Caracal, poetul Nicolae Coande, pe care l-am însoțit de la Craiova, împreună cu Marius Dobrin.

elevi premiati la osicaDoamna Cristina Botez a înmânat diplome din partea Asociației Pro Memoria profesoarelor Cornelia Popa și Ramona Alexandru, care au coordonat atelierele de creație literară (Meandre) și de interpretare (Lecții de teatru, lecții de viață), din cadrul proiectului Seară pentru minte, inimă și literatură la Vladu Nica din Osica (realizat cu sprijinul financiar al AFCN), precum și doamnei Sorina Iacob, directoarea liceului din Osica, pentru proiectul Educație întru tradiție și valoare în port, muzică și joc Romănățean, iar elevii participanți la activitățile respectivelor ateliere au primit, simbolic, creioane și semne de carte, „de care, nici în epoca informatizării nu ar trebui să uităm”, după cum a spus doamna Botez. În cadrul cenaclului Meandre, elevii din Osica au avut prilejul să-și descătușeze talentul literar, iar participanții la atelierul de interpretare su pus în scenă piesa Jocul de-a măcelul, de Eugène Ionesco, sub îndrumarea regizorului Mihai Lungeanu.

primarul din Osica de Sus, Ion CiocanRevenind la evenimentul din 25 octombrie, după ce edilul-șef al localității, Ion Ciocan, a făcut și alte prezentări, Paul Aretzu a povestit despre vremurile în care a predat la Osica, la „Școala din Vale”, despre anii de navetă - uneori cu căruța sau cu tractorul și a evocat figuri ale satului precum doctorul Voicu sau popa Târcă. Poetul a amintit cuvinte ale celor doi: „Partidul Comunist s-a transformat într-o sectă”, spunea doctorul Voicu, în anii ’80 , iar părintele Târcă: „Nu se vor potoli comuniștii decât atunci când vor spânzura ultimul boier cu mațul ultimului popă”. Paul Popescu a precizat că doctorul Voicu a fost ales primar în Osica, în decembrie 1989, dar cei din Consiliul Frontului Salvării Naționale au trimis o echipă să-l înlocuiască pentru că avea simpatii țărăniste, iar despre popa Târcă a amintit că a fost deținut politic („A fost la Aiud, împreună cu Bartolomeu Anania”, a completat Paul Aretzu). Primarul Ion Ciocan apovestit și el întâmplări pe care i le spunea popa Târcă, între care și aceea care a precedat arestarea sa: primarul comunist al Osicăi de Jos de pe atunci, îl amenința: „Băi, popo, îți arăt eu ție că te aranjez! Te voi aresta!”. Părintele s-a uitat la monumentul din sat și a răspuns: „Băi, ăla e vultur nu e cioară, eu sunt popă nu sunt lală”. Câteva zile mai târziu, în curtea preotului a fost aruncată o listă cu nume de legionari, iar Securitatea l-a arestat, considerându-l șef de cuib.

Ion Catrina (dreapta) si Paul Aretzu Despre Paul Aretzu și poezia sa, a vorbit apoi prozatorul și profesorul Ion Catrina, care, nostalgic, ne-a adus în față imaginea anilor ’70, când a băut apă din Izvorul Iencii și a rămas la Caracal (conform tradiției, cine bea apă din Izvorul Iencii se stabilește în oraș). Acesta a povestit că era coleg la Liceul Nr. 1, cum se numea pe atunci Colegiul Național „Ioniță Asan”, cu Paul Aretzu, și cum într-o seară, în timp ce se plimbau „pe Farfurie”, Paul i-a făcut cunoștință cu două domnișoare: Cecilia Păun și Mariana Mihăescu, aceasta având să-i devină soție prozatorului. Ion Catrina a citit apoi din ultima sa carte, cea de a opta, un fragment despre un meci de fotbal desfășurat la Osica între echipa locală și o echipă din Caracal, o poveste descrisă cu haz, care s-a bucurat de mare succes de public.

elevii cenaclului Meandre din Osica premiatiProfesorul Pimen Ionescu a venit pregătit cu o recenzie la două dintre volumele lui Paul Aretzu: „Cartea cu anluminură” și „Jurnal de lecturi”, dar s-a adaptat discursului liber și ne-a adus în față un portret de poet, critic literar, eseist și profesor, remarcându-i lui Paul acribia, energia, puterea de muncă, dar și modestia.

Mihai Boșogea și-a propus să vorbească 2 minute și 34 de secunde, dar a reușit, după propriul cronometru, 7 și 38, timp în care a evocat întâmplări biografice, în special din viața școlii: o călătorie cu mașina, pe când era copil, în care a mers și Paul Aretzu, o întâlnire cu scriitori la Slatina, de prin ’87-’88, când era elev în clasa a VIII-a, anii de liceu la „Ioniță Asan”, în care l-a avut pe Paul îndrumător la Cenaclu, apoi cei în care au fost colegi, tot la „Ioniță Asan”, Paul fiindu-i „partener de discuții, mentor, susținător și cel mai apropiat dintre colegi”. În încheiere, Mihai Boșogea a citit câteva note de lectură despre ultima carte publicată de Paul Aretzu.

public la osicaNicolae Coande a spus că activitatea literară a lui Paul Aretzu îi este cunoscută de ani buni și că de la Marian Drăghici a auzit prima dată că Paul scrie poezie. A trecut în revistă volumele lui Paul Aretzu, de la cel al debutului târziu, la cele de poezie religioasă, scrise în aceeași tonalite pe care și-a asumat-o, considerând că acesta este rostul poetului de a purta, cu umilitudine, un dialog cu Dumnezeu, într-o lume care și-a pierdut din aurolitate și nu ezită să se numească post-creștină. Coande a remarcat discursul rar, bine timbrat pe care îl are Paul Aretzu în poezia religioasă. Intervenția completă a lui Nicolae Coande o puteți urmări în unul dintre filmele de mai jos, unde puteți vedea și înregistrări video de la „locul faptei”, cu alți vorbitori, dar și cu Paul Aretzu recitând din poezia sa.

Întâlnirea s-a încheiat cu evocări ale altor chipuri din trecutul mai îndepărtat sau mai recent al Osicăi, dar și cu diverse povești din lumea literară și nu numai. Discuții libere, purtate într-o atmosferă familiară, așadar.

 
 
 
Comentarii cititori
sus

Concursul Național de Poezie Traian Demetrescu:
laureații ediției 2013

 

Sub egida Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” (manager: lect. univ. dr. Cosmin Dragoste) a organizat festivitatea de premiere a celei de-a XXXV-a ediții a Concursului Național de Poezie Traian Demetrescu TRADEM, duminică 3 noiembrie 2013, ora 11.00, la sediul instituției organizatoare.

În cadrul festivității de premiere s-au acordat în acest an următoarele opt premii: Premiul TRADEM - Maria Dinu (doctorand al Facultății de Litere, Universitatea din București), Premiul I - Alexandra Bodnaru (elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Balș) , Premiul II - Livia Moreanu (studentă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova și membră a Cenaclului Mozaicul), Premiul III - Emil Iulian Sude (membru al Cenaclului Geo Bogza din Poiana-Câmpina), Premiul special special pentru un autor din Oltenia – Victor Pena (student al Facultății de Agronomie din Craiova), Premiul revistei Mozaicul și al Editurii Aius - Anca Șerban (masterandă la Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice, Universitatea din București), Premiul revistei EgoPHobia – Roxana Ilie (traducătoare și absolventă a Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, secția engleză-germană), iar Premiul Asociației pentru Dezvoltare Personală și Pregătire Profesională (ADPPP) i-a revenit Denisei Rotariu (elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova). Juriul concursului a fost format din poeții Silviu Gongonea, Petrișor Militaru și Gabriel Nedelea.

laureati concurs poezie tradem 2013

În fotografie: Daniela Micu, Mihai Ene, Anca Șerban, Maria Dinu, Victor Pena, Livia Moreanu, Cosmin Dragoste, Alexandra Bodnaru, Adrian Bodnaru, Roxana Ilie, Gabriel Nedelea și Emil Iulian Sude.

Comentarii cititori
sus

 

Frumoasa care trece/ Die Schöne, die vorübergeht / Ant(h)ologie/Agenda 2014

 

Editura Vremea a pregătit o agendă 2014, care, pe lângă funcția de agendă, o mai are și pe aceea de carte de poezie, cuprinzând unele dintre cele mai frumoase poezii de expresie germană (și o culegere de aforisme celebre ale marilor poeți și scriitori de limbă germană) în germană și română.
Agenda-antologie costă numai 12 lei si poate fi cumpărată de pe site-ul www.edituravremea.ro

AGENDA 2014
Die Schöne, die vorübergeht/ Frumoasa care trece/ Ant(h)ologie/

Hrsg./Ediție îngrijită de Ioana Orleanu
Übers./Traducere de Ioana Orleanu și Mircea Barnaure
Ill./Ilustrații de Mircea Barnaure

WAS: Zweisprachige Anthologie, ein Feuerwerk von 36 Gedichten und 52 Aphorismen aus dem Deutschen ins Rumänische von den bekannten Übersetzern Ioana Orleanu und Mircea Barnaure übertragen, mit 12 Illustrationen versehen, in einer Agenda für das Jahr 2014 (drei Gedichte und eine Illustration für jeden Monat, ein Aphorismus für jede Woche)./
CE: Antologie bilingvă, o jerbă de 36 de poeme și 52 de aforisme traduse din germană în română de cunoscuții traducători Ioana Orleanu și Mircea Barnaure, însoțite de 12 ilustrații și integrate într-o agendă a anului 2014 (trei poeme și o ilustrație pentru fiecare lună și câte un aforism pentru fiecare săptămână).

WER: Deutschsprachige (deutsche und österreichische) Autoren von Hölderlin bis Stefan Zweig.(Quantitativ im Vordergrund: Heine, Nietzsche, Rilke, George)/

CINE: Autori de limbă germană (germani și austrieci) – de la Hölderlin la Stefan Zweig (cantitativ în prim-plan: Heine, Nietzsche, Rilke, George).

FÜR WEN: Für jene, die wahre Poesie lieben, für jene, die sich von den Blitzen des Geistes faszinieren lassen, auch für jene Rumänisch bzw. Deutschsprechenden, welche sich für die Sprache der jeweilig anderen interessieren (geflügelte Worte prägen sich leichter ein)./
PENTRU CINE: Pentru aceia care iubesc poezia adevărată, pentru aceia care sunt fascinați de fulgerele spiritului, dar și pentru vorbitorii de română și de germană interesați fiecare de limba celorlalți (cuvintele înaripate se întipăresc mai ușor)

Lansarea a avut loc miercuri 6 noiembrie, la Librăria Humanitas (Cișmigiu), cu participarea Siliviei Colfescu, Ioanei Orleanu, lui Mircea Barnaure și Nicolae Coande.

 
 
Comentarii cititori
sus

 

CD boxuri aniversare: Creangă și Caragiale

 

Editura Casa Radio - fidelă programului cu care a debutat în urmă cu 15 ani - își provoacă ascultătorii/cititorii să (re)descopere inepuizabila atracție a marilor clasici în versiuni sonore mereu surprinzătoare, datorate explorării fascinantului tezaur al Arhivelor Radio România.

Joi, 31 octombrie, la Sala Radio, în ajunul aniversării celor 85 de ani de radiofonie românească, au fost prezentate în premieră două noi apariții editoriale: I.L. Caragiale, Comedii și Ion Creangă, Amintiri din copilărie.
Clasici ai scrisului, clasici ai rostirii, înregistrări unice, ce dobândesc o nouă viață pe noi suporturi, apar acum în ediții sonore integrale, a căror menire este să le facă auzită actualitatea:

cd-caragiale„De ce-am mai asculta, acum, variantele clasice și radiofonice ale Scrisorii, Nopții, Carnavaluluiși Conului Leonida, nimic altceva decât voce și cuvânt?” se întreabă Iulia Popovici, în prezentarea integralei de 4 CD-uri I.L. Caragiale, Comedii (colecția „Fonoteca de Aur”, înregistrări 1952-1961, în regia lui Sică Alexandrescu, cu Coca Andronescu, Radu Beligan, Cella Dima, Elvira Godeanu, Alexandru Giugaru, Ion Finteșteanu, Mișu Fotino, Dem Rădulescu, Carmen Stănescu, Grigore Vasiliu-Birlic ș.a.). „Ca și în cazul altor spectacole din colecțiile Editurii Casa Radio, nu e vorba de nici un fel de alunecare în nostalgie, paseism sau glorificare a «generațiilor de aur» - pur și simplu, în tot acest torent de Caragiale deja mestecat, consumat, aceasta e o șansă unică de a redescoperi adevărata contemporaneitate a universului caragialesc: cea a cuvântului și a personajelor întrupate din el, pur și simplu. Care să ne pună, încă o dată, imaginația în mișcare. Pentru că aceste spectacole sunt un succes.”

Și despre un clasic precum Creangă se pare că „s-a spus totul”, dar abia în acest context aniversar Editura Casa Radio a propus ascultătorilor într-un set de 4 CD-uri prima ediție radiofonică integrală a Amintirilor din copilărie în lectura lui Sandu Sticlaru.

cd-creanga„Cam o dată la cinci ani mă întorc la Creangă, și asta din cele mai personale motive posibile. Fie toamna, când încep ploile, fie după prima ninsoare. L-am descoperit în copilărie, ...într-o ediție interbelică, ieftină, cu paginile îngălbenite, în casa bunicilor mei din Medgidia...”, mărturisește autorul Medgidiei, orașul de apoi, scriitorul Cristian Teodorescu, semnatarul prezentării ediției sonore a Amintirilor, citite de Sandu Sticlaru, „omul care știa să aibă voce de soldat fanfaron, de prost câștigător în schițe dramatice și de tragicomic personaj brechtian, răsucindu-și glasul și metamorfozându-și figura”...
Prin înregistrările realizate între 10 mai și 3 octombrie 2005 de Emil Buruiană, în cadrul programului „Noua Fonotecă de Aur”, un mare actor ca Sandu Sticlaru, dispărut în 2006, ne oferă o magistrală versiune interpretativă a unei opere ce e disponibilă acum - în premieră discografică absolută - în colecția „vocilor care luminează textul” („Lecturi pe întuneric”).
La sărbătorirea celor 85 de ani ai Radio România, prin lansarea edițiilor sonore integrale ale celor doi „clasici fără vârstă”, Caragiale și Creangă, au participat Ovidiu Miculescu, Președinte Director General Radio România și Oltea Șerban-Pârâu, director Centrul Cultural Media Radio România. Au prezentat: Iulia Popovici, Florin Iaru, Cristian Teodorescu și Titus Vîjeu, întâlnirea din foaierul Sălii Radio fiind moderată de Daria Ghiu. 

Comentarii cititori
sus

* * *

Salonul European de Bandă Desenată la a treia ediție

 

Joi, 07 noiembrie 2013 - Joi, 05 decembrie 2013

bdSalonul European de Bandă Desenată, ediția a treia, are loc în perioada 7 noiembrie – 5 decembrie 2013, la Victoria Art Center (Calea Victoriei 12C, în stânga bisericii Zlătari), în librăria parteneră, Jumătatea plină – Bar A1 (str. Piața Amzei nr. 1), precum și în spațiile asociate: Anthony Frost English Bookshop (Calea Victoriei nr. 45), Librairie Kyralina (str. George Enescu nr. 8) și Saint Ink (str. Doamnei nr. 3).  Atât cunoscătorii, cât și cei dornici să descopere banda desenată vor avea ocazia să viziteze expozițiile din țările participante (Cehia, Polonia, Franța, Ungaria, Valonia-Bruxelles, Germania și România), să-i întâlnească pe artiștii invitați, să participe la discuții, prezentări și ateliere, să vadă filme de animație, să răsfoiască albume și reviste și să cumpere cele mai noi titluri de bandă desenată românească și internațională.

Expozițiile prezentate în cadrul Salonului European de Bandă Desenată la Victoria Art Center reflectă diversitatea benzii desenate europene. Proiectul Relațiile româno-cehe în bandă desenată - work in progress prezintă într-o formă netradițională relațiile în mod tradițional bune dintre Republica Cehă și România prin intermediul a trei publicații (dintr-un total de opt) în varianta work in progress. Miserere homine – Omule, îndură-te! este expoziția artistului Lakatos István și conține planșe din banda desenată cu același titlu, în care autorul și-a exprimat ideile legate de propria-i credință în Dumenzeu, opinia lui despre biserică, oameni și relația lui cu lumea, toate acestea puse într-un viitor gotic steampunk. Spirou erou de 5 stele urmărește cei 75 de ani de existență ai revisteiLe Journal de Spirou și ai personajului de bandă desenată Spirou, o legendă în Belgia francofonă. Greetings from Berlin oferă o imagine cronologică, de ansamblu, a creației ilustratorului german Atak /Georg Barber: bandă desenată alb-negru din anii 90, desene color pentur ziare, afișe, lucrări de serigrafie, sculpturi, ilustrații de carte, precum și legendara instalație The Toy Box. Banda desenată românească va fi prezentă prin intermediul unei selecții de lucrări ale artiștilor români de bandă desenată publicați în străinătate și de planșe de bandă desenată publicate anul acesta în revista Comics. Expoziția artistului polonez Maciej Sienczyk, Aventuri pe o insulă pustie, reunește câteva fragmente din prima bandă desenată nominalizată în finala pentru Premiul Literar Nike 2013, cel mai important premiu de acest fel din Polonia. Editura MM Europe va prezenta o istorie ilustrată a unei benzi desenate.

La Saint Ink vor fi prezentate expozițiile Harap Alb continuă, copertele celor șapte numere din 'Harap Alb continuă',  revistă profesionistă de benzi desenate din România, Ioniță Tunsu, un haiduc de București, lucrări din albumul omonim în lucru semnat de Puiu Manu, Revista Comics și prietenii, lucrări ale artiștilor români publicați în Revista 'Comics' și Școala de Basm, lucrări publicate în revista pentru copii 'Școala de Basm'. Anthony Frost English Bookshop va găzdui expoziția While We Wait #3 a artistei Sorina Vazelina, iar Librairie Kyralina expoziția Le Cirque semnată de Ileana Surducan.

Artiștii Lakatos István (Ungaria), Atak/Georg Barber (Germania), Sorina Vazelina, Ileana Surducan, Maria Surducan, Xenia Pamfil și Adrian Barbu (România), Matthias Picard și Nicolas Julliard (Franța) se vor întâlni cu publicul Salonului și își vor prezenta lucrările. Jean Auquier, Directorul Centrului Belgian de Bandă Desenată de la Bruxelles, va prezenta expoziția Spirou erou de 5 stele.

Numeroase ateliere sunt deschise amatorilor pe perioada Salonului European de Bandă Desenată: copiii vor învăța cum să creeze benzi desenate sub îndrumarea lui Octav Ungureanu și a artiștilor revistei 'Comics', Valentin Sava îi va ajuta pe doritori să-și creeze propriul supererou, Matthias Picard va susține un atelier 3D, Atak/Georg Barber va coordona un atelier de producție de carte serigrafiată, iar librăria Jumătatea plină va organiza un atelier de fanzine DIY.

Librăria Jumătatea Plină va găzdui lansarea romanului grafic Prâslea cel Voinic și merele de aur de Maria Surducan și a albumului de bandă desenată Jim Curious, călătorie în adâncul oceanului de Matthias Picard. La Saint Ink va fi lansat nr. 18 al revistei 'Comics'.

Informații complete despre eveniment și programul sunt disponibile pe adresa urmatoare: bandadesenataeuropeana.blogspot.ro sau pe site-urile organizatorilor și partenerilor.

Salonul European de Bandă Desenată este un proiect al clusterului EUNIC București (Rețeaua Europeană a Institutelor Culturale Naționale), organizat de Centrul Ceh, Institutul Maghiar din București, Delegația Valonia-Bruxelles, Goethe-Institut, Institutul Cultural Român, Institutul Francez, Institutul Polonez, în parteneriat cu Victoria Art Center, Asociația Jumătatea plină, Editura M.M. Europe și proiectul Muzeul Benzii Desenate. 

Comentarii cititori
sus

Iulia Negrea

 

Festivalul Internațional „Craiova Muzicală” - ediția a 40-a

 

Manifestare artistică de tradiție, emblematică pentru (re)prezentarea identității culturale a orașului Craiova, Festivalul Internațional „Craiova Muzicală” (ediția a 40-a, aniversară) se desfășoară în perioada 15 noiembrie - 8 decembrie 2013, începând din anul acesta - sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I, și cuprinde 40 de evenimente de tipologii și stiluri diferite: concerte simfonice și vocal-simfonice (ale căror programe pun în valoare titluri celebre ale muzicii clasice și romantice, dar și pagini de referință din repertoriul modern, inclusiv lucrări prezentate în primă audiție națională), muzică de operă (Tosca, de G. Puccini, spectacol oferit de Teatrul Liric „Elena Teodorini”- Craiova), muzică veche readusă în lumina cunoașterii grație fascinantelor instrumente și costume de epocă (din timpul barocului, sec. XVII - XVIII), muzică de cameră, recitaluri instrumentale și vocal-instrumentale, concerte de muzică rock, folk și jazz și, nu în ultimul rând, proiecții cinematografice (memorabilul film documentar „Grădina lui Celibidache”, producție 1998, regia Serge Ioan Celibidachi).

Personalități artistice invitate:

Festivalul dedică un generos spațiu de manifestare unor artiști renumiți pe plan național și internațional, fiind onorat de dirijorii Jin Wang (China), Theo Wolters (Olanda), Christopher Petrie (Anglia), Gheorghe Costin, Radu Popa, Constantin Grigore, Alexandru Racu; Bianca Manoleanu - soprană; Claudia Codreanu - mezzosoprană; Costin Soare, Dimitri Illarionov (Rusia) - chitară; Kasparas Uinskas (Lituania), Mădălina Pașol, Remus Manoleanu, Sorin Petrescu - pian; Aurelian-Octav Popa (clarinet); actorii Ion Caramitru, Angel Rababoc; Alexandru Anastasiu - vibrafon; Fernando Mihalache - acordeon; Michael Acker - contrabas; Marcian Petrescu - muzicuță ș. a.

Ansambluri simfonice și formații camerale invitate: Ansamblul de muzică veche „Flauto Dolce” - Cluj-Napoca, Orchestra de cameră „Camerata Regală” - București, Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Banatul” - Timișoara, Cvartetul „Ad Libitum”, Duo Ana Topalovic (violoncel) - Bojana Zdravkovic (pian), alături de Trio BKG (Alexander Balanescu - vioară, Zlatko Kauèiè - saxofon, Javier Girotto - percuție), Alexander Balanescu și Ada Milea - Proiectul „Insula”, formațiile de muzică rock „KUMM”, „Toulouse Lautrec”, Evergreen Orchestra - Symphonic Jazz Project ș. a.


Locurile de desfășurare a evenimentelor:

În premieră, cele 40 de evenimente artistice programate în Festivalul Internațional „Craiova Muzicală” nu se vor desfășura exclusiv în sala de concerte a Filarmonicii Oltenia, consacrată ca unic spațiu de evoluție scenică pentru artiștii invitați în decursul celor 39 de ediții precedente. Cu prilejul ediției 2013 a festivalului, Filarmonica Oltenia este onorată să susțină și să găzduiască, la rândul său, recitaluri, concerte și spectacole, în colaborare cu reputate instituții de cultură și de învățământ din municipiul Craiova, cooptate ca partenere: Muzeul Olteniei (prin găzduirea a șapte recitaluri camerale), Teatrul Liric „Elena Teodorini” (prin desfășurarea unei reprezentații a spectacolului de operă Tosca de G. Puccini sub auspiciile Festivalului Internațional „Craiova Muzicală”), Cercul Militar (prin susținerea unui concert de către Muzica Militară a Garnizoanei Craiova, sub conducerea lt.-col. Florin Enache), Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” (prin susținerea unui concert în sala Filarmonicii „Oltenia”), Cinematograful „Modern” (prin proiecția celebrului film documentar „Grădina lui Celibidache”) și Liceul de Arte „Marin Sorescu” (prin susținerea a două concerte - în sala proprie de concert și în sala de concerte a Filarmonicii „Oltenia”).


De asemenea, grație bunăvoinței Mitropoliei Olteniei și Arhiepiscopiei Craiovei, concertul de muzică sacră ortodoxă inclus în programul festivalului se va desfășura în incinta solemnă și de profundă reculegere spirituală pe care o impune Biserica Madona Dudu.
Nu în ultimul rând, menționăm ca partener consecvent „Café-Teatru Play”, a cărui ispititoare și „neconvențională subterană” de inspirație boemă „(de)conspiratoare” reprezintă „baza” de „descătușare” artistică pentru nu mai puțin de opt spectacole și concerte absolut garantat nonconformiste de rock și jazz.

Excurs istoric:

Prestigiul muzicienilor invitați să concerteze în decursul a patru decenii pe scena Filarmonicii Oltenia constituie un argument elocvent ce pledează în mod susținut și consecvent pentru evidențierea reprezentativității și a relevanței festivalului la nivel național și internațional. Spre ilustrare, dintre muzicienii renumiți care au evoluat în ultimul deceniu pe scena festivalului se remarcă: Sergiu Comissiona, Horia Andreescu, Ludovic Bács, Florentin Mihăescu, Modest Cichirdan, Alexandru Iosub, Cornel Groza, Alexandru Racu, Ilarion Ionescu-Galați, Ovidiu Bălan, Gheorghe Costin, Radu Popa, Mihnea Ignat, Cristian Oroșanu, Meïr Minsky (Belgia), Paul Nadler (S. U. A.), Octav Calleya, Alfonso Saura, Cristian Florea(Spania), Konrad von Abel (Germania), Misha Katz (Franța) - dirijori; Georgeta Stoleriu, Irina Iordăchescu, Carmen Gurban, Diana Țugui - soprane; Aura Twarowska, Claudia Codreanu - mezzosoprane; Florin Diaconescu, Zsolt Szilágyi, Marius Budoiu, Szerekován János - tenori; Ștefan Ignat, Iordache Basalic – baritoni; Gheorghe Roșu, Sorin Drăniceanu, Alexandru Moisiuc, Marius Manyov - bași; Valentin Gheorghiu, Dan Grigore, Daniel Goiți, Csíky Boldizsár, Mihai Ungureanu, Horia Mihail, Timur Sergeyenia (Germania/Belarus) și Kasparas Uinskas (Lituania) - pian; Eugen Sârbu, Liviu Prunaru, Cristina Anghelescu, Florin Ionescu-Galați, Gabriel Croitoru, Florin Croitoru, Alexandru Tomescu, Ilian Gârneț, Ioana Cristina Goicea, Vlad Stănculeasa - vioară; Dejan Mladjenovic (Serbia) - violă; Alexandra Guțu, Marin Cazacu, Răzvan Suma - violoncel; Ion Ivan-Roncea - harpă.

Dintre ansamblurile instrumentale invitate se disting: Orchestra Simfonică a Filarmonicii “George Enescu”, Studioul de Muzică Veche, Orchestra Națională Radio - București, Orchestra Simfonică a Filarmonicii “Transilvania” - Cluj-Napoca, Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova - Chișinău, Cvartetul “Ad Libitum” al Filarmonicii “Moldova” - Iași, Cvartetul “Transilvan” al Filarmonicii Cluj-Napoca, iar dintre ansamblurile corale - Corul Național de Cameră “Madrigal”, Corul Filarmonicii “Transilvania” - Cluj-Napoca, “Svetilen” (Federația Rusă).


Festivalul Internațional „Craiova Muzicală”, ediția a 40-a
(15 noiembrie - 8 decembrie 2013)

PROGRAM

VINERI,  15  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00, 
SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Deschiderea Festivalului
Concert vocal-simfonic extraordinar
Giuseppe Verdi - Richard Wagner (200 de ani de la naștere)
ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ 
ALE  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: GHEORGHE  COSTIN
Maestru de cor: MANUELA  ENACHE
În program:
Richard Wagner: Uvertura operei „Der fliegende Holländer” („Olandezul zburător”)

Richard Wagner: „Karfreitagszauber” („Farmecul Vinerii Mari”) din opera „Parsifal”
Richard Wagner: Uvertura operei „Die Meistersinger von Nürnberg” („Maeștrii cântăreți din Nürnberg”)
Giuseppe Verdi: Quattro Pezzi Sacri
* Prețuri bilete: 25 lei; 20 lei (elevi, studenți, pensionari)

SÂMBĂTĂ,  16  NOIEMBRIE  2013
ORA  11:00,  FILARMONICA  „OLTENIA”,  SALA  „FILIP  LAZĂR”
Ateliere de creație cu instrumente muzicale neconvenționale

ORA  19:00,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECȚIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
¡Viva España!
Seară de muzică spaniolă pentru voce și chitară
CLAUDIA  CODREANU
(mezzosoprană), COSTIN  SOARE (chitară)

În program:
Anonim: Romanza española (chitară solo)

Federico Garcia Lorca: „Zorongo”, “Anda, jaleo”, “Las tres hojas”
Manuel de Falla: Asturiana
Francisco Tarrega: Capricho arabe (chitară solo)
Fernando Sor: “Las mujeres y cuerdas”
Federico Garcia Lorca: „El café de Chinitas”, “La Tarara”
Francisco Tarrega: Recuerdos de la Alhambra (chitară solo)
Anonim: “Dindirin”
Federico Garcia Lorca: „Los cuatro muleros”, “Nana de Sevilla”
Francisco Tarrega: Jota de concierto (chitară solo)
Georges Bizet: Seguidilla
Federico Garcia Lorca: „Las Morillas de Jaen”, “Sevillanas del siglo XVIII”
* Prețul biletului: 8 lei

DUMINICĂ,  17  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Eminescu - Recital de muzică și poezie susținut de ION  CARAMITRU
(actor)

și AURELIAN-OCTAV  POPA (clarinet)
* Prețuri bilete: 20 lei; 15 lei (elevi, studenți, pensionari)

LUNI,  18  NOIEMBRIE  2013
ORA  19:00,  LICEUL  DE  ARTE  „MARIN  SORESCU”
“Acordurile Toamnei”
Concert susținut de elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu”
Conducerea muzicală: FLORIAN-GEORGE  ZAMFIR

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert vocal-simfonic
ORCHESTRA  ȘI  CORUL  DE  CAMERĂ  ALE  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: CHRISTOPHER  PETRIE  (ANGLIA)
Maestru de cor: MANUELA  ENACHE
În program:
Christopher Petrie: „Invisible Cities” (primă audiție)
Ralph Vaughan Williams: „Flos Campi” pentru cor și orchestră (primă audiție)
Christopher Petrie: „Lautari Cappricio” (primă audiție)
* Prețuri bilete: 15 lei; 10 lei (elevi, studenți, pensionari)

MARȚI,  19  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
“playing-dancing”
Duo ANA  TOPALOVIC
(violoncel) - BOJANA  ZDRAVKOVIC (pian)

În program:
Gaspar Cassadó: Requiebros

Enrique Granados: Dans spaniol nr. 2
Frédéric Chopin: Polonaise Brillante, op. 3
Igor Stravinski: Menuet și Final din Suita Italiană
Serghei Rahmaninov: Dans oriental
Astor Piazzolla: Le Grand Tango
* Prețul biletului: 10 lei

MIERCURI,  20  NOIEMBRIE  2013
ORA  17:00,  CERCUL  MILITAR  CRAIOVA
MUZICA  MILITARĂ  A  GARNIZOANEI  CRAIOVA
Conducerea muzicală: lt.-col. FLORIN  ENACHE
Își dau concursul:
MARIACHI  BAND  SOMBREROS
HARMONY  ORCHESTRA
ORCHESTRA  DE  SUFLĂTORI  A  MUZICII  MILITARE  A  GARNIZOANEI  CRAIOVA
Din program:
“Regina sirenelor”

“Făt-Frumos”
SOLISTĂ: ADRIANA  ECONOMU - Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Craiova
“Cine iubește și lasă”
“Drag mi-a fost calul bălan”
SOLISTĂ: CAMELIA  ROGOJINARU - Școala Gimnazială “Gheorghe Țițeica” Craiova
“Vânătorul”
SOLISTĂ: FRANCESCA  WETTENGEL - Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova
“Read all about it”
SOLISTĂ: RALUCA  ANDREEA  PĂTROI - Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova
“Bate vânt de primăvară”
„Te-ai jurat, neicuță, în drum“
SOLISTĂ: DIANA  IANCU - Colegiul Tehnic de Arte și Meserii “Constantin Brâncuși” Craiova

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
ORCHESTRA  „CAMERATA  REGALĂ” - BUCUREȘTI
DIRIJOR: CONSTANTIN  GRIGORE
În program:
Edvard Grieg: Suita „Holberg”, op. 40

Piotr Ilici Ceaikovski: Serenada pentru orchestră de coarde, op. 48
* Prețul biletului: 15 lei

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert de muzică rock - FORMAȚIA  „KUMM”

JOI,  21  NOIEMBRIE  2013
ORA  14:00,  CINEMATOGRAFUL  „MODERN”
Proiecția filmului documentar „Grădina lui Celibidache”
(1998, regia Serge Ioan Celibidachi)

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
“Acordurile Toamnei”
Concert susținut de elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu”

VINERI,  22  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert extraordinar
ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: JIN  WANG  (CHINA)
SOLISTĂ: MĂDĂLINA  PAȘOL  (pian)

În program:
Jin Wang: Suita “Impresii din Tibet” pentru soprană, bas, cor bărbătesc și orchestră

(primă audiție)
SOLIȘTI: OLGA  ȘAIN,  MIRCEA  TUDORA

Maestru de cor: MANUELA  ENACHE
Serghei Rahmaninov: Concertul nr. 1 în Fa diez minor pentru pian și orchestră, op. 1
Serghei Rahmaninov: Simfonia I în Re minor, op. 13
* Prețul biletului: 20 lei

SÂMBĂTĂ,  23  NOIEMBRIE  2013
ORA  17:30,  FILARMONICA  „OLTENIA”,  SALA  „FILIP  LAZĂR”
CVARTETUL  „PRELUDE”  AL  FILARMONICII  „OLTENIA”
DAN  PREDOI
(vioara I), IULIANA  PREDOI (vioara a II-a),

TITU  CURTEANU (violă), ELVIS  CIUCULESCU (violoncel)
În program:
Antonín Dvoűák: Humoreska

Johannes Brahms: Dans ungar nr. 5
Leslie Searle: Evening Shadows
Fritz Kreisler: Frumosul Rozmarin
Astor Piazzolla: Chau, Paris
Mikis Theodorakis: „Zorba's Dance”
Michael McLean: Tango
Ruggero Leoncavallo: Mattinata
Luigi Denza: Funiculì, Funiculà
Eduardo di Capua: Maria, Marì
Michael McLean: Rhumba
Emmerich Kálmán: Vals din opereta „Silvia” (moment muzical)
Coloana sonoră a filmului „The Godfather” („Nașul”): Tema principală
„Ochii negri” (melodie tradițională rusă)
Carlos Gardel: Por una cabeza
Johannes Brahms: Dans ungar nr. 6
Astor Piazzolla: Libertango
Michael McLean: Csárdás
Jacob Gade: „Jealousy”
Vittorio Monti: Csárdás
* Prețul biletului: 8 lei

ORA  19:30,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECȚIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
Concert de muzică veche (din timpul Barocului, sec. XVII-XVIII)
ANSAMBLUL   „FLAUTO  DOLCE” - CLUJ-NAPOCA                                   
ZOLTÁN  MAJÓ
(conducerea artistică),

MÁRIA SZABÓ,  ARANKA  KOVARI (flaut drept), MIHAELA  MAXIM (soprană)
În program:
Codex Caioni (Transilvania, sec. XVII): Fantasia (Alessandro Grandi / Salve Regina (Anonim)
/ Jubilate Deo (Lodovico Viadana)
Colecția Kabinet (1646, Amsterdam): Voorspel-Franse Air-Fantasia-Coranto-Courante-Tripla
Gabriel Reilich (1643 - 1677): Două lieduri: Keine schönheit hat die Welt și Wo ist der Schönste
(Sibiu, 1677)
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Fuga (Contrapunctus VIII) (Die Kunst der Fuge, 1751),
BWV 1080/8  
Johann Sartorius (1712 - 1787): Aria Ach, süsses Wort (Sibiu, sfș. sec. XVIII)
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767): Sonata, TWV 40:152
Anonim (sec. XVIII): Cântece vechi hasidice (evreiești) din Maramureș (aranj. de Z. Majo)
Joseph Bengraf (sec. XVIII): Ungarischer Tanz / Franz Pfeifer (sec. XVIII): Ungarisches Lied: Tartózkodó kérelem / Anonim (Ms. de la Sfântu Gheorghe, 1757): Trei dansuri
Anonim (diferite ms. sec. XVIII - XIX): Două cântece românești (Arde-mă și Mititica) și dansuri românești din Moldova și Valahia (aranj. de Z. Majo)
* Prețul biletului: 8 lei

DUMINICĂ,  24  NOIEMBRIE,  ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
„Praf și umbre”: Concert akCaroll
* Prețul biletului: 10 lei
 
LUNI,  25  NOIEMBRIE  2013,  ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
„Variațiuni la invențiuni OP 2”
PETRE  ANCUȚA,  EMILIAN  MARNEA
* Prețul biletului: 10 lei
MARȚI,  26  NOIEMBRIE  2013
ORA  17:00,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECȚIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
Recital de harpă susținut de PATAKI  ROZALIA
În program:
Bedűich Smetana - Trneczek: „Vltava”

Jan Dussek: Sonata în Do minor
Alphonse Hasselmans: “Guittare”
Charles Oberthür: „The Blind Girl”
Marcel Tournier: Preludiu nr. 1
Marțian Negrea: Menuet
George Enescu: Preludiu în stil vechi
Henry Purcell: Ground and Variations
Mihail Glinka: Variațiuni pe o temă de Mozart
* Prețul biletului: 8 lei

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
„Accord Vibes - Just Musette”
Concert susținut de ALEXANDRU  ANASTASIU (vibrafon),

FERNANDO  MIHALACHE (acordeon), MICHAEL  ACKER (contrabas)
* Prețul biletului: 10 lei

MIERCURI,  27  NOIEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Seară de muzică de cameră
CVARTETUL  „AD  LIBITUM”                                    
ALEXANDRU  TOMESCU
(vioara I), ȘERBAN  MEREUȚĂ (vioara a II-a),

BOGDAN  BIȘOC (violă), FILIP  PAPA (violoncel)
În program:
George Enescu: Cvartetul nr. 2 în Sol major, op 22

Ludwig van Beethoven: Cvartetul nr. 11 în Fa minor, op. 95 “Serioso”
Maurice Ravel: Cvartetul în Fa major
* Prețuri bilete: 15 lei; 10 lei (elevi, studenți, pensionari)

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert de muzică rock - TRUPA  „TOULOUSE  LAUTREC”

JOI,  28  NOIEMBRIE  2013,  ORA  18:00, 
MUZEUL  OLTENIEI  -  SECȚIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
Duo concertante GEO  FABIAN
(vioară),  RĂZVAN  NICOLAE (chitară)

În program:
Fritz Kreisler: Schön Rosmarin

Mauro Giuliani: Menuetto din „Pieces faciles et agreables”
Niccolò Paganini: Sonata I în La major
Johann Sebastian Bach (aranj. Guy Bergeron): Aria pe coarda Sol
Johann Sebastian Bach (aranj. Guy Bergeron): Coralul „Jesus bleibet meine Freude”
Ignaz Joseph Pleyel (aranj. François Calegari): Poloneză în La major
Niccolò Paganini: Sonata a II-a în Do major
Niccolò Paganini: Cantabile
Guy Bergeron: Please, stay with me
Guy Bergeron: Ballade pour Anne
Niccolò Paganini: Sonata a VI-a în La minor
Alfred Cottin: Aubade et Chant d`amour
* Prețul biletului: 8 lei

VINERI,  29  NOIEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
 „Canzoni Italiane”
Recital susținut de BIANCA  MANOLEANU (soprană) și REMUS  MANOLEANU (pian)

În program:
Vincenzo Bellini: „Vaga luna che inargenti”, „Malinconia, nimfa gentile”, „Il fervido desiderio”,
 „Dolente immagine di Fille mia”, „Per pieta bell' idol mio”, „Ma rendi pur contento”, „La ricordanza”
Alfredo Catalani: „Senza baci”
Gaetano Donizetti: „Me voglio fa 'na casa”
Ruggero Leoncavallo: „Vuoi tu?”
Umberto Giordano: „E l'april che torna a me”
Pietro Mascagni: „Ballata”, „Serenata”
Giacomo Puccini: „Terra e mare”, „Morire”
Giuseppe Verdi: „Il tramonto”, „Ad una stella”, „La zingara”
* Prețul biletului: 10 lei

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert de jazz - BKG  TRIO
ALEXANDER  BALANESCU
(vioară), ZLATKO  KAUÈIÈ (saxofon),

JAVIER  GIROTTO (percuție)
* Prețul biletului: 15 lei

SÂMBĂTĂ,  30  NOIEMBRIE  2013
ORA  13:00,  BISERICA  MADONA  DUDU
Concert de muzică sacră ortodoxă
DIRIJOR: ALEXANDRU  RACU

ORA  18:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
„Să (re)descoperim Filarmonica în CHEIA FAmilia”
Concurs cu premii dedicat familiilor de iubitori ai muzicii clasice

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
„Insula”
Concert susținut de ADA  MILEA  &  ALEXANDER  BALANESCU
* Pre
țul biletului: 15 lei

DUMINICĂ,  1  DECEMBRIE  2013,  ORA  19:00, 
SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert vocal-simfonic
ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ 
ALE  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR  ȘI  SOLIST: ALEXANDER  BALANESCU (vioară)                          

Maestru de cor: FLORIAN-GEORGE  ZAMFIR
În program:
Henry Purcell - Benjamin Britten (100 de ani de la naștere): Ciaconna în Sol minor 
pentru orchestră de coarde
Wolfgang Amadeus Mozart: Concertul nr. 5 în La major pentru vioară și orchestră, K. 219
Alexander Balanescu: „Postcards From Beyond” pentru cor și orchestră
(primă audiție în România)
* Prețuri bilete: 20 lei; 15 lei (elevi, studenți, pensionari)

LUNI,  2  DECEMBRIE  2013,  ORA  18:00, 
MUZEUL  OLTENIEI  -  SECȚIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
CLASSIC  BRASS  QUARTET
DACIAN  MÂNDRU
(trombon), CĂTĂLIN  CODIȚOIU,  DAVID  COTOI (trompetă),

LAURENȚIU  ROTARU (trompetă, flugelhorn)
Invitată: ROXANA  CHERCIU (corn)
În program:
Franz von Suppé: Uvertura operetei „Die schöne Galathée” („Frumoasa Galateea”)

Antonio Vivaldi: Concertul în Re major 
Johann Sebastian Bach: Aria pe coarda Sol
Gustav Holst: „Jupiter” din Suita „Planetele” 
George Gershwin: Poemul simfonic „An American in Paris”
* Prețul biletului: 8 lei

MARȚI,  3  DECEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
ORCHESTRA  ANSAMBLULUI   FOLCLORIC  „MARIA  TĂNASE” - CRAIOVA                                       
DIRIJOR: NICU  CREȚU

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Jazz electric și eclectic
CRISTIAN  CIOMU și GRUPUL  „OPUS  1,61”
* Pre
țul biletului: 8 lei

MIERCURI,  4  DECEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Seară Frédéric Chopin
Recital extraordinar susținut de KASPARAS  UINSKAS  (LITUANIA)            

În program:
Nocturna op. 27, nr. 1; 12 studii, op. 25; Sonata nr. 3 în Si minor, op. 58

* Prețul biletului: 10 lei

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert susținut de MARCIAN  PETRESCU (muzicuță)


JOI,  5  DECEMBRIE  2013
ORA  17:00,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECȚIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
„Orașul lui Heidegger”
Recital de muzică și poezie
ANGEL  RABABOC
(actor), MIRCEA  SUCHICI (violoncel, compozitor)

În program:
Bătrânul fierar (după D. Dimitru)

Toamna (după L. Popescu)
Să ne iubim (după G. Bacovia)
Orașul lui Heidegger
La lecție (după M. Sorescu)
Domnișoara Topuzu (după H. Dulvac)
Amintire (după D. Zorilă)
Fără titlu (după M. Filiș)
Sonetul nopții (după N. Visa)
Maestrul M. Voinea
Imagini și impresii la V. Boboc
* Prețul biletului: 8 lei

ORA  19:00,  TEATRUL  LIRIC  „ELENA  TEODORINI”
Spectacol de operă: „Tosca” de Giaccomo Puccini

ORA  20:30,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
EVERGREEN  ORCHESTRA - SYMPHONIC  JAZZ  PROJECT
Dirijor, aranjamente muzicale: BOGDAN  UȚĂ (saxofon)

IRINA  PELIN (voce)
ADRIAN  SIMA (pian)
ION-BEBE  BOATĂ (chitară)
TRAIAN  BADEA (bas)
MARIAN  UȚĂ (tobe)
ALIN  NICU (conga)
CRISTIAN  CÎȚU (percuție)
SIMION  PETRENCU (vioara I)
CĂTĂLINA  GHEORGHICEANU (vioara a II-a)
NICOLETA  GHEORGHICEANU (violă)
RALUCA  PESCLEVEI (violoncel)
În program: lucrări consacrate ale unor artiști, precum: Louis Armstrong, Frank Sinatra, Édith Piaf, Ella Fitzgerald, Cesaria Evora, Antonio Carlo Jobim, James Brown, Etta James ș. a.
* Prețuri bilete: 15 lei; 10 lei (elevi, studenți, pensionari)

VINERI,  6  DECEMBRIE  2013
ORA  12:00,  FILARMONICA  „OLTENIA”
„Ziua Porților Deschise”

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert simfonic
Își dă concursul: ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: THEO  WOLTERS  (OLANDA)                                                          

SOLIȘTI: DIMITRI  ILLARIONOV  (RUSIA) - chitară                                
             KASPARAS  UINSKAS  (LITUANIA) - pian                                         
În program:
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez

Serghei Rahmaninov: Rapsodia pe o temă de Paganini, op. 43
Modest Musorgski - Maurice Ravel: Suita “Tablouri dintr-o expoziție”
* Prețul biletului: 20 lei

SÂMBĂTĂ,  7  DECEMBRIE  2013,  ORA  18:00,
MUZEUL  OLTENIEI  -  SECȚIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
CVARTETUL  DE  CORNI  „CARNIX”  AL  FILARMONICII  „OLTENIA”
ROXANA  CHERCIU,  VASILE  BORDENCIU,  IONUȚ  COSTACHE, GHEORGHE  DONDOE
În program:
Henry Purcell: Intrada

Georg Friedrich Händel: Menuet
Anton Reicha: Tritonus - Trio
Franz Schubert: Coral
Wolfgang Amadeus Mozart: A la caccia
Carl Maria von Weber: Corul vânătorilor din opera „Freischütz”
Georges Bizet: Habanera din opera „Carmen”
Johann Strauss - fiul: „Cucu” Polka
George Gershwin: „Summertime” din opera „Porgy and Bess”
Vasile Bordenciu: Suită moroșănească
* Prețul biletului: 8 lei

DUMINICĂ,  8  DECEMBRIE  2013,  ORA  19:00, 
SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Închiderea Festivalului Internațional „Craiova Muzicală” (ediția a 40-a)
ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „BANATUL” - TIMIȘOARA
DIRIJOR: RADU  POPA

SOLIST: SORIN  PETRESCU (pian)                  
În program:
Jean Sibelius: Valse triste, op. 44, nr. 1

Edvard Grieg: Concertul în La minor pentru pian și orchestră, op. 16
Piotr Ilici Ceaikovski: Simfonia a IV-a în Fa minor, op. 36
* Prețuri bilete: 25 lei; 20 lei (elevi, studenți, pensionari)                                          

Comentarii cititori
sus

 

Săptămâna Culturală a Romanațiului

 

Asociația socio-culturală pentru promovarea valorilor Romanațiului - „Iancu Jianu” și Fundația Amfiteatru organizează în perioada 13 - 17 noiembrie 2013, Săptămâna Culturală a Romanațiului.

Seria de evenimente programate au drept scop continuarea demersurilor Asociației Iancu Jianu în direcția sprijinirii și promovării valorilor și tradițiilor din zona Olteniei, afirmarea turistică a brandului Romanați și crearea premiselor pentru dezvoltarea economică și socială a zonei.

“Săptămâna culturală a Romanațiului” va cuprinde conferințe, programe artistice, lecții de istorie și educație patriotică, acțiuni de ecologizare și protecție a mediului, simpozioane, lansări de carte, întreceri sportive, dar și evenimente speciale, conturate separat, precum: Festivalul de Muzică traditională - lautărească ,,Iancu Jianu”, Turul de ciclism sau Gala Premiilor VIP - editie specială, dedicată personalităților din zona Romanatiului.

Programul  acestei ediții este orientat, conform organizatorilor, spre punerea în valoare a potențialului uman și natural al zonei, prin crearea unei agende îndreptate spre activism civic și antreprenorial și dezvoltarea comunităților din perspectiva europeană.

Vă prezentăm mai jos programul evenimentelor din cadrul Săptămânii Culturale a Romanațiului:


Ziua I, Miercuri, 13 noiembrie 2013, Dobrosloveni (Romula Malva)
11.00 - 11.30 Deschiderea oficială a evenimentului.
11.30 - 12.00 - Vernisajul Salonul de Fotografie Turistică Hai acasă în Romanați, Ediția a II a, Centrul Cultural Dobrosloveni
Înscrierea fotografiilor în cadrul secțiunii Hai acasă în Romanați din cadrul Salonului Național de Fotografie Turistică se va face pe site-ul http://www.vacantesicalatorii.ro/snft/home/  în perioada 02.10 - 10.11.2013.                
12.00 - 13.00 - Lansări de carte, Simpozion Romanați - Inima Olteniei
13.00 - 14.00 - Program artistic.Dansuri populare din zona Romanațiului - coordonator Instr. Coregraf  Lucian Stroe

Ziua II, Joi, 14 noiembrie 2013, Giuvărăști
11.00 - 13.00 - Turismul responsabil în zona Romanați - perspectiva de valorificare și dezvoltare a comunităților locale. Speaker: Aurel Borșan - Președintele Fundației Amfiteatru
12.00 -13.00- Romanați - file de istorie .O lectie de istorie ce se va desfășura simultan și interactiv în mai multe  localități. Prezintă : profesori de istorie și membri ai comunităților locale, născuți în fostul județ Romanați

Ziua III, Vineri, 15 noiembrie 2013
11.00 - 15.00 Romanați ,,Mână în mână”- Giuvărăști. Skandenberg - copii, coordonator Radu ,,Valahu” Georgescu
17.00 - 20.00 Festivalul de Muzica tradițională - lăutarească Iancu Jianu, Ediția a II a, Centrul Cultural Tudor Gheorghe – Izbiceni

Ziua IV, Sâmbătă, 16 noiembrie 2013
10.00 - 16.00 Turul de ciclism Drumul Domnului de Rouă. Pe traseul Gîrcov- Islaz-Giuvărăști-Tia Mare-Rusănești-Babiciu-Stoenești-Fărcașele-Dobrosloveni (Romula Malva)
16.00 - 17.00 Festivitate de premiere și program artistic

Ziua V, Duminică, 17 noiembrie 2013
10.00 - 10.30 Simpozion Spiritul olimpic romanățean, prezintă prof. Oltița Urîtu
10.00 -13.00 Cupa Iancu Jianu, Gîrcov,  Turneu fotbal copii
18.00 - 20.00  Gala Premiilor VIP - Romanați - oamenii schimbării, Centrul Cultural Tudor Gheorghe - Izbiceni

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose theĂątre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey