Mihai Firică

 
sus

Mihai Firică


Nimic mai mult

când au venit după mine
gospodari oameni de casă cetăţeni
de prin partea locului
am stabilit marginea de unde
începe arta aşa cum spusesem
arta lor nu-i şi arta mea
între noi se umplea groapa cu var

    (noaptea
    nimeni nu-şi cere iertare –
    valize uitate în gări)

au venit am plecat
pentru ei
eu trăiesc în leagănul morţii
casa în care nu vorbeşte nimeni
nu arde nimic mai tăcută ca piatra
beam pe la margini
dormeam pe la porţi
cu stilul nostru petrecându-i pe toţi
acum şi totdeauna
ei nu înseamnă nimic fără noi

spre sfârşitul nopţii
am auzit ţipătul
naşterea
de sub pietre copiii cerşind
alăptaţi-ne le-am dat sânge
i-am lăsat singuri ne-am ascuns agregatele
gospodari oameni de casă
inimi mecanice

Nothing more

when they followed me
householders husbands people
from around
I settled the margins from where
art begins as I had told them
their art is my art
between us the lime hollow was filling

    (at night
    nobody apologies –
    baggage left in stations)

they came I left
for them
I live in death's cradle
in the house where no one talks
nothing burns quieter than stone
I would drink at street corners
sleep at the gates
in our style meeting them all
now and forever
they mean nothing without us

at night's end
I heard the cry
the birth
from under the stones the children begging
suckle us we gave them blood
we left them alone hid the aggregates
householders husbands
mechanical hearts

Marele tren al tăcerii

marele tren al tăcerii
a fost închis în gara prăbuşită
cândva mă priveam plecând spre
capitale celebre în praful de cretă
am lăsat urme mă aşteptau
o grădină o gaşcă un vis prin
parcuri parfumuri de noiembrie
aristocraţie alcooluri subţiri
jumătăţi de cruci pentru cine
nu pleacă până la urmă

The big train of silence

the big train of silence
was closed in the crushed station
once I looked at myself leaving
for famous capitals in the lime dust
I left traces they were expecting me
a garden a clique a dream
along parks november scents
arystocracy fine spirits
half-crosses for those who
don't leave at last

Bătrâni filantropi

          "
A treia parte din oameni au fost ucişi
          de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi
          de pucioasa, cari ieşeau din gurile lor.
"
          Sfânta Scriptură

la alicante în urma incendiului
transmis în direct de o televiziune din america
au întrerupt filmul au început
hora astăzi avem ce să privim
catedrala în mijlocul mâinii de
scrum ce să ascultăm pentru 42 de ore
în transmisiune color pe toate
cele 12 canale vom privi interior
mistuit fierul arzând pentru
cel ce aşteaptă

    (vroiam să umplu tăcerea
    să mă caţăr pe mal din
    faţa cirezilor retras
    printre rădăcini să ştiu gustul lor)

prin palme apa se scurge spală
zidurile catedralei din alicante a rămas
departe de noi trebuie
să ne întâlnim cu aceleaşi
cuvinte îmi vei povesti altceva pe la
porţi de aramă vom aştepta
statornici prieteni până
la sfârşitul filmului să înţelegem
ceva să pornim
pe urmele şarpelui

Old philanthropists

          "
A third part of the people were killed by
          these three ires: the fire, the smoke and
          the brimstones that were coming out of
          their mouths.
"
          The Holy Scriptures

at alicante after the fire
broadcast live by american television
they interrupted the movie started the
round dance today we have what to watch
the cathedral grasped by the hand of ashes
what to listen to for 42 hours broadcast in colour
on all 12 channels we'll watch the
inner consuming of the fire burning for
he who awaits

    (I wanted to fill the silence
    to climb the shore away from
    the herd retired among the
    roots to know their taste)

the water flows down my palms it washes
the wall of alicante cathedral it remained
far from us we have
to meet the same
words you'll tell me something else
by brass gates we'll wait
trustworthy friends
until the movie ends to understand
something to follow the serpent's trails

La toţi

de altfel pot să creadă orice
ei poartă vina aşa cum pui
arma la ochi rumegă
medicamentul o mulţime de voci
închise într-o pastilă vor ajunge
dincolo de hotarul ţinutului în care
cade focul

  sancho şi bucăţica lui de zahăr
  cutii de conserve şi margareta
  podoabe ieftine pe drumul mătăsii

pot să zică orice pot să
se supere femeia
se frânge ca pâinea
se-mparte la toţi
abia acum am aflat
numele ei repetat în vis
purtat pe buzele tuturor

  dar acum ştiu publicul plătitor
  are dreptul la fân
  pe lângă casă se furişează
  siluete de vânători

    (bizonii oraşului
    stau tolăniţi pe tarabe –
    un dirjabil pentru visul lor)

şi-apoi să-ţi laşi numele
dâra călăuzitoare pentru
băieţii care se lasă spre casă umbra
tutunului înaintea umbrei mele
vânatul de clasă

To everyone

besides they may believe anything
they are to blame as you level
your gun they chew
the medicine a lot of voices
locked up in a pill will reach
beyond the border of the land
where fire falls

  sancho and his lump of sugar
  tins and the daisy
  cheap jewels on silk's road

may say anything may
get angry the woman
breaks like bread
shares to everyone
I have just heard
her name repeated in my dream
carried on everybody's lips

  but now I know the paying public
  has a right to their hay
  by the house slips along
  figures of hunters

    (the buffaloes of the town
    lie idle on market stalls –
    an airship for their dream)

and then leave your name
the guiding trail for the
boys returning home the shadow
of tabacco before my shadow
the classy hunt

(Din volumul Limba şarpelui călător – The Tongue of the Wandering Serpent, Ed. Ramuri, 2006. Translated from Romanian by Victor Olaru)

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose theâtre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey