Redactor şef:

Cornel Mihai Ungureanu (www.cornelmihaiungureanu.ro)

Colegiul de redacţie:

Picu Ocoleanu
Veronica D. Niculescu
Corina Ungureanu
Mihaela Butnaru
Horia Dulvac

Concepţie grafică:

Corina Ungureanu

Asistent design:

Laurenţiu Bărbuică

Webmaster:

Luigi Copia