•  Alexandru Ioan


sus


Alexandru Ioan


Sonet despre o Quintesenþã de Prost
cu «Doamne, cãci de la El ni se trage

Prostu-i cea mai cunoscutã fãpturã...
ªi, spunând prostul, vã vorbesc de mine...
Când ies printre voi - o simt cel mai bine
Doar suntem ºi proºti, eu din cale-afarã...

Priviþi-mã cu mai drãguþã urã
Dacã vã fac idioþi, cam ilicit
Mulþi gândindu-se la Dostoievski, strict
ª-al lui «Idiot», Christicã-Alurã…

Eu…neavând cu El vre-o Asemãnare
ªi-auzind cã suntem Dupã Chipul Lui
Intrã-n mine un fel de trompiþã-bârzoi

Cãci, vorba-ceea: Dumnezeu e mare…
Vorbã de prost, în Numele Tatãlui...
Fiule ºi Duhule Sfânt, vai de Voi...


Sonet Spovedanie Irefutabilã

Pare-n Concediu de senilitate
Creierul meu, ce placentã osoasã
Parc-ar fi o þestoasã borþoasã
Cu niºte jiganii-neponderate

Ori miliarde bacterii subt þeastã
Cu aproximaþie, încã ºapte
Luni, pânã la naºtere sau la moarte
Ceea ce vã doresc ºi dumneavoastrã

Veniþi? La un Control de sãnãtate
Pentru þestele noastre psihopate
Ca niºte inorogi de sticlã-albastrã?

... Câteva zeci vor veni, într-o noapte?
Sã le spun, spre a se bucura foarte:
«Tãrtãcuþa mea iaste cea mai proastã!!»


Sonet ca un fel de
Rugãciune ºi Rugãminte

Cum aº vorbi cu unul într-atât de prost
Ar fi sã discut cu acei ca mine
- Adicã, zic eu, ar fi cel mai bine! -
Aþi vrea sã ºtiþi Izgonirea, ce-a fost?

«Tu, Cel mai aproape de al Lui, cine?» -
Asta, nu-L întrebi pe Iisus Hristos?
Ca un fiu al lui Adam, sã ºtiu pe de rost
     Culisele Ispitirii Divine?

El, Fiul Tatãlui Ceresc, Idiot
Într-atât, cã S-a prostit ºi pe Sine
Zicându-ªi: Mântuitor bietului hoit

Într-un jaf de vietãþi-asasine
Becisnice, jelalnice, paþachine…*
  Ia-mi inima, Tãtucã - n-o mai suport!


* sau: Becisnice, jelalnice, curviºtine?


Sonetul naºterilor
sub-pãmântene

«Parcã n-aº avea ceva în capul-ãsta…
Al meu? Mi se pare, adeseori…
ªi-atunci mã aºez ºi scriu scrisori
Un soiu de: Per Aspera ad Astra?

Într-o devãlmãºie de virusuri
O, subpãmânteanã lume, pedestrã? -
Pe chipul bunei Laetiþia Casta
Ca o vraiºte de straºnice duhuri

Un creieraº schismatic cu mai nimic
Ori… ce schizoidie de rãi-auguri
Cãutând groapa defunctei de-alãturi

- Ãst craniu, pentru fraþii lui, inamic -
ªi strecurându-se subt oase, vã zic,
Un spermatozoid sfânt - din trei salturi?


Sonet cu Baudelaire, cu
Poe, cu Vallejo, într-o Joie Umedã

Baudelaire poate sã ºtie cã am nevoie
De dragostea unei Prostituate
Cum sufleþelu-i l-aº simþi prin noapte
Singuri, cetindu-l pe Poe, într-o Joie

Ca-n lumina ochilor ei pisiceºti…
Într-o nebunã, «nãscociri savante»?
Prin Joia ce ploua spre-n Poe aparte
Vezi, ea e iubita lor… Poate-o ghiceºti

Cum am spus? El, Baudelaire prea multe ºtie?
Îmi lãsã, el, sufleþel de Marie
Zicându-mi: «Fii, voluptate, doamnã-n noi»?

Fraþii mei, ian, lãsaþi-mi, azi, morþii goi
Umezi, în Joia mea ca o femeie
Sã v-o deie El, cu ai Lui zvelþi-strigoi?


Sonet Baudlerian
cu multe întrebãri cãtre Nemuritorii mei

«Ce vrea femeia, vrea ºi Dumnezeu» [proverb francez]

«Fecioarã Maria, mai eºti o Mamã
ªi Maria Magdalena - o Sfântã
A Fiului - ce vã Binecuvântã?» -
Întreb detoxifierea de toamnã

«La Trinitate mi-e mintea înfrântã
Cum ºi Sfântul Duh nu ºtiu ce înseamnã
Doar trupul Mariilor mã îndeamnã
Sã mã înfrupt…Dumnezeiascã Nuntã?

Pãcatul, ºtiþi - e Divin pentru mine
Aieste Femei Sfinte îmi par surori…
Când fac dragoste, le simt cel mai bine

Avântându-ne cãlãri pe vin ºi nori...
Te rog, fii gelos pe ai Tãi Nemuritori
Dumnezeuþule - suntem ca Tine!

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey