•  Ionel Ciupureanu
•  Ion Munteanu


sus

 

Ionel Ciupureanu

 

 

Am fost

 

Tu vei fi fragedã ca de obicei

dar în aer mai este-un microb

 

ºi-un du-te vino de trupuri

sub tigvele noastre

 

dimineaþa þâºneau câþva peºti dupã ploaie

iar tu mã acopereai cu sângele tãu

 

nu mai rânji ºi nu mai scoate limba

doar o minune ne poate salva

 

doar un paratrãznet legat de picioare

suntem prea mulþi ºi nesperat de umili

 

este-un du-te vino de trupuri

în mlaºtina þesutã de tine

 

ºi doar sângele tãu mã va acoperi

dupã ploaie.

 

 

E logic ºi e destul

 

Dacã-þi voi þine de urât

spaþiul pe care l-ai inventat nu te mai devorã

 

nu-i chiar aºa de cumplit

aerul dintre noi nu conteazã

 

cataplasma ta e încã vie ºi

cuvintele nu vor sã se opreascã

 

te rog þine-mi ºi tu de urât e simplu

e destul ºi e logic

 

nici carnea ta nu te va abandona

înþelept ar fi sã mai salivãm împreunã

 

e simplu e logic ºi e destul

ºi nu-i char aºa de cumplit.

 

 

Trezeºte-mã sã murim

 

ªi totuºi senzaþiile tale ar vrea

sã mimeze ceva

 

dacã am fi niºte obiecte nu cred cã

ne-am rãtãci

 

când treci pe lângã mine

te prefaci cã-mi rozi creierul

 

tu chiar mã simþi?

pe tine te doare?

 

lasã-þi ce vrei în mine cã n-am unde sta

ai nevoie ºi de-o obosealã

 

ºi de-o lipsã acutã de spaþiu

ce-þi va contura nemiºcarea.

 

Comentarii cititori
sus

 

Ion Munteanu

 

 

eu cred cã nu cred în poveºti

  

eu cred cã iar mã amãgeºti,

frumoasa mea ºi-a cui mai eºti,

când îmi trimiþi cai ºi caleºti,

ºi vizitii împãrãteºti

sã te denunþe unde eºti,

când te arãþi, când te fereºti

când mi te dai, când mã goneºti

 

eu cred cã iar îmi spui poveºti

cu întâmplãri cãrturãreºti

cu ceai de mac ce fierbe-n ceºti

ca pe la case boiereºti,

cu ºoapte tandre ºi dulci veºti

despre atingeri îngereºti,

pe coapse dulci, dumnezeieºti

 

eu cred cã iar mã amãgeºti

uitând ce sunt, uitând ce eºti,

uitând de pomul din fereºti

în care cresc vrãbii cereºti

cu care scriu stihuri nemþeºti

poeþi timizi, neînþeleºi,

la fel ca fraþii Vãcãreºti

pe ziduri vechi, mãnãstireºti

 

eu cred cã nu cred în poveºti,

uitând cã sunt, uitând cã eºti,

la fel ca fraþii Vãcãreºti...

 

 

descântec 

(pentru demitizarea macului de câmp)

 

ºtiam cã nu m-ai amãgit,

sub ger cresc fluturi de argint

 

(mi-ai spus cã vii ºi n-ai venit

ºi nu doar versul ne-a unit,

cãci macii-aceia n-au murit,

în altã parte-au înflorit,

în alt crâmpei din infinit

fiind martori pentru cei ce mint

ºi pun otravã în alint)

 

sorb norii ºi visez absint

ca un cãlugãr din Corint

 

glumeam ºi eu ca un pocit

atins de verb, atins de-un mit,

atins de-un dor neostoit...

 

ºi nu e fapt sã-þi reproºez

 

vina e-a mea, cã eu visez

îngeri cu bucle, la trapez,

femei pe care sã le-aºez

în rugãciune ºi în crez

ºi-al cãror nume sã-l crestez

din þara lui Simon Perez

pân-la Canalul de Suez

 

(în mine cântã-un huhurez

ca-n mãnãstire, la Hurez,

eu sunt cel care aiurez,

deci nu te teme, cã te crez!)

 

iar de Verlaine a fost cum spui,

nu-i treaba mea, e treaba lui,

putea sã fie ºi pervers

mi-a trebuit sã-mi þinã-un vers

(cu care ma jucam, ºi-am vrut sã-mi þinã,

nu pieptul la bataie, ci o rimã)

 

deci totul e aºa cum spui,

spre cinstea ta, spre cinstea lui,

a lui Verlaine ºi a oricui

convins cã-ºi pune pofta-n cui,

ºi macul în ierbarul lui

la locul lui, la rostul lui,

 

iar eu pe calul meu mã sui

sau în balon, cum vrei sã-i spui,

în visul meu ºi plec hai-hui,

spre cinstea ta, spre cinstea lui

 

 

flamenco

 

în mansarda casei de la þarã,

cresc zeitãþi de iarbã ºi de cearã

 

(dulci vorbe spuse într-o doarã,

doamnã, domniþã, domniºoarã,

nu sunt de leac, ele omoarã,

deopotrivã, om ºi fiarã)

 

aud cum îngeri din tãrii coboarã

chemaþi de struna veche de chitarã

(a unui trubadur plecat din þarã

dupã sibile, ce-i legarã

braþe ce nu îmbrãþiºarã,

buze ce nu mai sãrutarã,

þarã ce nu îi mai e þarã

de-atâta circ ºi pâine-amarã)

 

aud cum din tãrii coboarã

îngeri chemaþi, a câta oarã?

de ºoapta care mã-nfioarã

ºi de icoana-þi, fruct de varã,

ascunsã doar de voal ºi de brãþarã

dormind pe braþul meu povarã

 

dormind pe braþul meu povarã

 

 

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey