•  Nicolae Coande - Intelectualii români ºi Curtea regelui


sus


Xenia Karo 

Bine despre rãu

 

Nicolae Coande, Intelectualii români ºi Curtea regelui, Editura Tracus Arte, Bucureºti, 2011, 280 pp.

Poate cã îmbãtrânesc (ceea ce nu cred), poate cã sunt prea tânãrã (ceea ce tind sã cred), dar mi se pare cã în România ultimilor ani s-a ales praful pânã ºi de discursul etic. Nimeni nu mai poate rosti un cuvânt care sã ducã în zona bunului-simþ fãrã sã cadã în ridicol, fãrã sã sune asurzitor a gol, fãrã sã nu fie acoperit de miasmele ridicolului. Desigur, televizoarele, ziarele, radiourile, cãrþile etc. emit 24/7 discursuri despre "aºa da, aºa nu", însã fãrã sã le mai creadã cineva. Când ne trezim în panã de idei sporovãim despre "cum trebuie fãcut", "despre ce trebuie fãcut", "despre ce s-ar cuveni", "despre ce e normal/anormal" despre, vai!, bine musai versus rãu. Dojeni înlãcrimate, degete ameninþãtoare, oftaturi inteligente. Nu vrem sã mai auzim despre ce e bine ºi ce e rãu. Încrâncenaþi, rezistãm în faþa a ceva, pentru ceva cum putem, cum vrem, cum credem.

Probabil în paragraful anterior am descris doar propria mea atitudine faþã de "sfaturi", faþã de discursurile etice ºi deontologice. Îmi veþi înþelege, aºadar, bucuria cu care am descoperit articolele poetului Nicolae Coande strânse în volumul Intelectualii români la Curtea regelui. Articolele (comentarii ºi eseuri) publicate în diverse reviste literare se adunã nu într-o culegere, ci într-o carte. Mulþi dintre articlierii care ºi-au adunat textele în cãrþi au pierdut nu doar fierbinþeala actualitãþii, ci ºi, implicit, forþa expresiei. Intervenþiile, poate primite elogios la "revista presei", ºi-au pierdut vioiciunea ºi au ajuns semne anemice ale trecerii vremii. Foarte rar, textele reactive ale actualitãþii trec de proba perfectului simplu. Cred cã textele din aceastã carte sunt dintre cazurile foarte, foarte rare.

Poate pentru cã e poet (bun), poate pentru cã e oltean (clasic), poate pentru cã e liber (fãrã determinant), Nicolae Coande îºi trece sub nume o carte spectaculoasã prin temã (intelectualul român) ºi atitudini (revoltã ºi admiraþie), prin subiecte-pretexte (cãrþi, semnãturi tari sau nu), dar mai ales prin expresie.
Din biroul sãu de la Teatrul Naþional are sub privire teribilul bulevard craiovean A.I. Cuza. Când nu-ºi aruncã privirea în strada aceasta teribilã, scormoneºte pe net, în cãrþile care, evident, stau sã se prãbuºeascã, ºi prin revistele aºezate deja în stive din care, din când în când, extrage câte una sã-þi citeascã un pasaj care i s-a pãrut interesant. Probabil privirea aceasta plimbatã când pe stradã când prin cãrþi îi carã în expresii o Craiovã (ºi o Românie) tãiatã în lung ºi-n lat de foºti activiºti de partid, de foºti securiºti, de oportuniºtii vremurilor trecute peste care se caþãrã oportuniºtii vremurilor prezente. Vãzut aºa, ºi pe stradã, ºi în cãrþi, intelectualul îºi pierde, ca ºi publicistica-i, cununa înþelepciunii pure. Pe urmele lui Leszek Kolakowski, Nicolae Coande nu-i vede pe intelectuali dincolo de "dorinþa de a se face utili ºi de a-ºi pune pe frunþi dospite de gândire lauri de plastic" (p. 8).

Poetul (cãci tot poet este ºi aici) îºi alege cãrþi de la care porneºte în drãceºti comentarii. Nu se sfieºte sã arate oamenii în care crede: Petre Pandrea, Paul Goma, Ion D. Sîrbu. Forþa pe care i-o dã poezia îl ajutã sã se uite drept la "faþa hâdã a istoriei noastre recente" (p. 56). Aceeaºi forþã îi dã libertatea sã aibã enunþuri tari precum: "Am aplaudat în picioare gestul de o bãrbãþie rarã al lui Vasile Paraschiv" (p. 61). Are câteva repere morale ºi intelectuale, are o credinþã ºi în numele lor se revoltã. Crede în caracter. Crede în operã ºi în caracter. ªi nu poate accepta opera însângeratã de ghearele lichelismului.
Iatã-l, de pildã, orbit de furie, din cauza felul în care 'ntelectualul prezentului se crede dumnezeul istoriei, din care l-ar scoate pe un Petre Pandrea: "...inclusiv în Craiova, oraºul unde complota cu bancherul Ion Gigurtu pentru o Universitate localã, existã cretini cu diplomã care susþin cã Pandrea nu are... operã. Cel care a stat cinci ani în bibliotecile Berlinului (iubita mea Staatsbibliothek, cum îi plãcea sã spunã) se vede azi redus la condiþia de scriptor oarecare de indivizi pentru care cartea este un profit material în ordinea profesiunii de conþopiºti cu catedrã. Nici mãcar nu ne putem imagina cât de retardaþi suntem faþã de condiþia de intelectuali europeni probatã de figuri ca Pandrea ºi Sîrbu" (p. 69). Sau, câteva pagini mai departe, iatã-l cum încheie imperativ categoric un articol despre Sîrbu: "Rog studiu aprofundat al «prietenilor» craioveni ai lui I.D. Sîrbu ºi deconspirare în timpul vieþii" (p. 85).

Coande nu "þine discursuri". Nu ne spune ce e bine ºi ce e rãu. Ne pune la buna dispoziþie o carte despre cum vede el lumea aceasta pe care nici noi n-o mai înþelegem: "în România totul este acomodabil cu totul, afacerile se pot face ºi cu adversarii ideologici de odinioarã, lupii se înfrãþesc cu mieii de ieri (deveniþi ei înºiºi lupi azi), în numele unei false civilitãþi care mascheazã rânjetul acelui "ne înþelegem noi", politica ºi literatura sunt una mai departe, ca în comunismul oriental cãruia Paul Goma i-a fost cel mai reprezentativ opozant, dacã nu singurul" (p. 88).

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey