•  Costel Stancu


sus


Costel Stancu


* * *

Vei încerca mereu sã-þi înºeli moartea.
Uneori, ea te va rãsfãþa cu aceastã iluzie
tandrã, discretã ca respiraþia unui mugur.
De teamã, te vei înstrãina de propria-þi inimã
- obiect uitat în rana cusutã a trupului.
Nici singurãtatea nu te va mai cuprinde.
Vei aduce lîngã tine femeia,
o sã suflaþi amîndoi, din rãsputeri,
în jarul pãcatului omenesc,
apoi o vei alunga. Vei rãtãci în tine însuþi
precum sfera înlãuntrul centrului sãu,
pînã într-o zi cînd ai sã înþelegi
cã moartea nu poate fi înºelatã.
Abia atunci vei trãi liber, omule,
liber de tine însuþi ºi neºtiutor,
privind lumea ca ºi cînd
ai vedea-o întîia oarã!


* * *

ea se tãvãleºte în pãru-i lung
ca o cãþea udã în praful drumului
vreau sã i-l tai
sã-ºi piardã puterea
sã o pot pãrãsi
sã rãmînã singurã ºi neputincioasã
sub talpa de sclavã fugarã a lunii
dar n-am scãpare n-am scãpare
sã mã rãzbun aprind focul
ea rîde se tãvãleºte nepãsãtoare în pãru-i lung
înmulþit de flãcãri. disperat apuc de coadã
linia de ºarpe a orizontului o izbesc
de pãmînt sã poatã intra nestingherit
vîntul din altã lume zadarnic nu
se pornesc decît morile tîrziu
înþeleg libertatea mea
e în floarea din pãrul femeii
trebuie sã aºtept sã adoarmã


* * *

„Sã nu ne temem! striga nebunul
(înþeleptul?) oraºului. Ieºiþi din case!
Nu lãsaþi sufletele sã tremure în voi
precum monedele false în cutia milei.”
Bãrbatul sta în mijlocul pieþei,
semãna cu o imensã catapultã
azvîrlea firimituri de pîine în zidurile dimprejur.
„Deschideþi mãcar ferestrele!
Nu auziþi? În ou e ora de muzicã.
Urmeazã ora de zbor, ora de vînãtoare a pisicilor…”
Nici un rãspuns. În tãcerea oamenilor se
amesteca ºtiutul cu neºtiutul. Au hotãrît
sã aºtepte, sã fie siguri de rotunjimea zilei.
Tîrziu, a rãsãrit un soare amnezic.
Lumea s-a repezit în piaþã.
Hãrmãlaie, mirosuri,
oratori…
Nebunul (înþeleptul?) oraºului ºi-a pus
în buzunar, cu grijã, oul ºi s-a fãcut nevãzut.
Venise ora de vînãtoare a pisicilor…


* * *

prea mult zgomot în ceruri:
Dumnezeu mutã mobila?

ºtiu, aº merita sã mi se înfigã
un fitil aprins în vîrful limbii
sã ard de viu nu-mi pasã oricum nu se pot
mîntui decît curvele ºi nebunii.

am fost plecat multã vreme
n-aþi aflat nimic despre mine de ce
mã primiþi ca pe un învins pe al
cãrui mormînt în locul crucii veþi
aºeza un gît transparent de lebãdã?

ce vinã am eu cã scutur mãrul din Rai
ºi dintre crengile lui cade
un lunetist?


* * *

Într-o zi o sã prind un poºtaº,
sã-i desfac toate scrisorile!
Nu cred sã greºesc, oricum multe scrisori
se rãtãcesc, altele sînt aruncate
într-un colþ de sertar, puþine au
privilegiul de a fi udate cu lacrimi
ori mirosite de vreun îndrãgostit.
Eu mã voi arãta generos, le voi citi,
nepãrtinitor, pe toate.
Apoi le voi arde.
La sfîrºitul zilei
nefericitul poºtaº va bate
din poartã în poartã
ºi va oferi fiecãruia
cîte un pumn de cenuºã.


Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey