•  Ionel Ciupureanu
•  Mihai Dincã


sus

Ionel Ciupureanu

 

Martie ºi august

 

Cei care se nasc n-au nici ce mânca
ºi nici mãcar o groapã a lor

sã-ºi îngroape ce le-a rãmas
ei se trateazã ca sã poatã muri

ºi nici eu nu mai sunt eu
ºi nu e nimeni pe-aici.

 

Nu mai înþeleg nimic

 

Mi-aº face o listã cu toate defectele
dar tu eºti nebun tu eºti de-al nostru

în interior nu mai sunt fericitã
în exterior da

când va veni vremea ºi tu vei fi obsedat
mie mi-ar rãmâne doar nebunia.

 

Aidoma apei

 

Iatã ºi visul dar numai o parte din el
tu dormi într-o barcã strivind barca

eu astup o fereastrã ºi mã-nvelesc cu ceva
lasã caloriferul sã zacã

mai numãrã ºi frunzele
stivuieºte ce mai rãmâne

instinctele noastre rãtãcesc 
ºi se extenueazã

dac-aº fi treaz aº cãlãtori prin debara
o parte din mine ar putea merge

aidoma apei
ºi-atunci aº încuraja nebunia

o parte din tine mi-ar strica jucãriile
ºi ce-ai cu mine dacã mã-nec

în sandale ºi-n capot.

 

 

Te vei minuna

 

Uneori voi obosi cu fiecare ºoaptã
alteori vei aluneca într-o amiazã închipuitã

rãdãcinile se dizolvarã ridurile se decojirã
sub rãni se topise nisipul

refugiazã-te în visul care ne uitã ºi iartã
îndurã-te de spiritul meu mutilat

pânã te vei minuna suntem pierduþi
alte senzaþii te vor sufoca

ºi-un foºnet ca un þipãt de moarte
îþi va trezi viaþa reinventatã.

 

 

O debarcare

 

M-am îngrãºat privind o fereastrã
nu-s bun de nimic

în limitele ridicolului ceva obiºnuit
mai târziu o toleranþã

o obsesie fãrã sã murdãreascã
foarte bine o boalã ceva fidel

mai degrabã o debarcare mai bine o confuzie
câteva umbre o violenþã

ceva ridicol sau altceva
nu conteazã. 

Comentarii cititori
sus

Mihai Dincã

 

zãpadã

ocolesc atent petele de sânge
nu vreau sã dau buzna
în intimitatea unui necunoscut

 

aproape nemiºcaþi

tu jupuind eticheta unei sticle
eu privind piciorul scaunului
ce putem face

 

duminicã dupã-amiazã

miºti uºile prin casã
împrãºtii haine pe covor – le aranjezi la loc   
bei un pahar cu apã aprinzi televizorul

mã ridic
miºc uºile de câteva ori
mã încalþ ºi ies

 

nu e greu deloc

te aºezi în staþia de autobuz
îþi aprinzi þigara ºi aºtepþi:
sã sune telefonul
sã þi se cearã un foc
leºinul unei studente slãbuþe
un accident
un infarct
un cuplu
e simplu .doar puþinã rãbdare

 

5:27

fumez aºteptând sã aprind o þigarã
dupã altã jumãtate de þigarã
voi reuºi sã uit ce fãceam

 

cumva

priveºte umbrele cablurilor
mâzgãlind vânzãtoarea din faþa chioºcului
priveºte numerele maºinilor
apoi ghiceºte numele ºoferilor
mai sus ferestrele
culoarea peºtilor
miºcãrile lor din bucãtãrie
mirosul uleiului încins

priveºte ce vrei
numai uitã-te cumva

 

ouã ºi petrol

explozia unei bombe
într-un colþ al lumii
mai puþin usturãtoare
decât picãturile de ulei
din celãlalt

 

ºapte ºi – în pat

de trecut va trece ºi asta
deocamdatã
scrumiera ºi cãnile sunt neatinse24 martie – frig

mã las pe spate
aprind þigara mai iau o gurã din bere
centrul Sibiului bicicliºti fete
barul meu preferat din Braºov
nemþii gãlãgioºi de pe Republicii
fotbal pe plajã Costineºti
noaptea de Crãciun sufrageria Elenei
am bãut mult.
îmi cade scrumul pe piept
mã ridic ºi-l scutur în drum spre baie.

 

2:37- dupã ploaie

de trei staþii trag pe nas teii
cu tot cu fabrica de pâine
de trei staþii amân ultima þigarã
mângâind câinii pe care-i întâlnesc.
uite aºa mai am doar o staþie
ºi-o sãptãmânã pânã la salariu

 

din lipsã

m-a fulgerat gândul
cã aº avea doar o viaþã
mi-am întors privirea
spre lumina soarelui
spre frunzele prãfuite ale viºinului
neºtiind ce sã mai fac
de obicei când am blocaje aprind þigãri
ºi am aprins.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey