•  Hotelier la Paris-din subsol în paradis [3] Furt cu stil


sus

Dan Ciupureanu

 

Furt cu stil

 

Într-o dimineaþã, ajung la serviciu ºi gãsesc o mulþime de clienþi la recepþie, printre care ºi colegul meu Pierre. El fiind actor amator, de cele mai multe ori „joacã” când ne vedem ºi îmi dã veºti teribile ºi-o face foarte bine. Bineînþeles, toate acestea fiind farse bine fãcute. Ei, în aceastã dimineaþã Pierre mã anunþã cã a avut loc un furt; cineva intrase în camera unui grup de fete (ºase americance) ºi a luat  tot, acestea dormind. Da, desigur! Am început sã râd copios felicitându-i actul foarte reuºit. Pânã la urmã încep sã-mi dau seama cã nu este nici o farsã, fetele fiind ºi ele la recepþie, o parte din ele plângând.

Acest grup era format aproximativ din zece fete ºi trei bãieþi din America ce veniserã cu profesoara lor de limba francezã. Doamna profesoarã era cazatã într-o camerã pentru o persoanã, ºase fete într-o camerã suite(cele pãgubite), restul în alte douã camere suite. Profesoara era foarte agitatã, începând sã interogheze toþi clienþii ce coborau. Am stat ºi ne-am gândit ce trebuie sã facem, am chemat poliþia, au luat amprente (un interes mai ridicat din partea autoritãþilor pentru persoanele de cetãþenie americanã) dupã care au plecat.

Am sunat patronul, i-am povestit ce s-a întâmplat. Bineînþeles cã mi-a luat mult sã-l conving cã este adevãrat,  fiind obiºnuit cu glumele noastre seci, cum cã hotelul ar fi luat foc sau cã a avut loc o crimã odioasã ºi nu ºtim ce sã facem cu cadavrele.

Dupã ce Pierre ne-a asigurat cã nu a venit nimeni pe timpul nopþii din afarã, am fost tentaþi sã credem cã cineva din hotel putea sã fure. Cinci dintre fete fuseserã prin oraº pânã pe la 4 dimineaþa ºi nu se întorseserã acompaniate de nimeni. Uºa stã încuiatã toatã noaptea ºi când vine cineva,  trebuie sã sune, iar recepþionerul îi deschide manual. Clienþii nu pot avea niciodatã chei pentru uºa de la intrare. Ce era de fãcut? Ne-am gândit cã nu putem sã percheziþionãm pe nimeni nici mãcar sã întrebãm, ar fi însemnat o lipsã de respect pentru clienþii corecþi, acompaniatã de-o isterie. Am aºteptat ca toþi clienþii sã plece ºi sã urcãm prin camere, femeile de menaj deja începuserã sã facã curãþenie.

Ajung la etajul cinci, o colegã fãcea curat într-o camerã… acei clienþi în mod normal nu plecaserã niciunde, pentru cã nu lãsaserã cheia la recepþie. Ea îmi povesteºte cã era un bãiat în camerã care a auzit-o pe culoar ºi a rugat-o sã-i deschidã ºi lui pentru cã prietenul sãu îl încuiase în camerã ºi plecase. De-acum toate lucrurile încep sã devinã ciudate, nevãzând pe nimeni coborând, mã întrebam unde e ºi aproape sigur, ei erau hoþii. Am intrat în camerã, unde am gãsit niºte rezervãri la muzee cu numele americancelor ºi un prosop plin de sânge. Am adus prosopul ºi hârtiile respective la recepþie, am sunat iarãºi la poliþie, au venit ºi le-au luat.

Din camera suite, relativ micã, prevãzutã pentru trei persoane, unde erau ºase înghesuite, hoþii au reuºit sã ia mai multe tablete, telefoane,  intrând pe neauzite, ca prin minune, au cãrat bunuri ce au fost  estimate la vreo 20 de kilograme. Niciodatã n-am mai auzit aºa ceva, prin urmare l-am numit jaful secolului.

Dupã câteva zile, patronul a sunat la poliþie sã vadã cum decurge ancheta, tot ce au putut sã-i spunã a fost cã au un proces în derulare.

Ca un rezumat la ceea ce s-a întâmplat eu am înþeles cã doi tineri petrecãreþi s-au împrietenit prin oraº, ºi-au închiriat o camerã, unul dintre ei încercând mai multe camere a gãsit una deschisã, a intrat ca o fantomã printre cele ºase fete care dormeau îngrãmãdite. Neavând nici o grabã, a adunat biniºor tot ce a prins, s-a întors în camera lui, prietenul lui nefiind de acord cu ce a fãcut,  a fost nevoit sã-l batã ºi sã-l închidã în camerã. Fãcându-se nevãzut, a plecat nestingherit de nimeni. Hoþul a fost un mai bun actor decât colegul meu Pierre ºi un mai bun scenarist decât cei ce scriu filmele americane. 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey