•  Corina Sabãu la "Joia linguriþelor"
•  Weaving Memory - expoziþie


sus

Virginia Costeschi

 

 Dragostea, chiar ea, printre linguriþe.
Joia, la Humanitas Kretzulescu

 

O librãrie cu istorie, cu ºarm, cu un ºtaif prãfuit, dar cu oameni amabili ºi iubitori de discuþii elevate în aceeaºi mãsurã în care sunt iubitori de carte ºi delicatese fine care ne amintesc de atablãrile bunicii.

O autoare tânãrã, la fel de ºarmantã, cu un farmec emanat de zâmbetul nevinovat ce urmeazã unei fraze cinice ºi de râsul contagios provocat de cine ºtie ce replicã hâtrã. Corina Sabãu e surprinzãtor de talentatã, surprinzãtor de causticã  - în ciuda aparenþei eterice, e al naibii de sincerã ºi scrisul ei are nerv, are viaþã, e palpabil.

O carte – Dragostea, chiar ea – care poate sã fie cel mai bun roman al literaturii române contemporane, un film care sã arate viaþa noastrã în permanentã tranziþie aºa cum e ea, ºi dragostea pe care o trãim, sub toate formele, în toate clipele, toatã viaþa.

Dragostea, chiar eaApoi, trei critici. Bianca Burþa Cernat - gravã ºi delicatã, disecând cu precauþie o carte care poate fi cititã în chei diferite de lecturã, admirând scriitura ºi cãutând sensurile diverse ale scenelor grele din carte. Daniel Cristea-Enache - nu prea mai are nevoie de pezentãri, este criticul cel mai prezent ºi cel mai frust, direct ºi onest pe care îl ºtiu eu – în mãsura în care toate aceste atribuite pot fi asociate meseriei de critic literar. Domnia sa spune ce simte ºi asta îmi place, nu face referiri savante ºi paralele elitiste (deºi i-ar fi foarte la îndemânã), ci ne spune cum simte cartea, cum îl vede ºi îl ºtie pe autor. ªi Ovidiu ªimonca, un critic în a cãrui analizã se oglindeºte mai ales atuul unei opere literare. A citit câteva pasaje din carte, care au cucerit audienþa.

ªi Nora Iuga! Pe Nora Iuga nu poþi s-o descrii, cãci nu-þi vin în minte destule epitete. ªi nici nu poþi s-o povesteºti, pentru cã nu-i poþi arãta toate gesturile ºi nuanþele discursive. De Nora Iuga pur ºi simplu te bucuri, fie cã îi citeºti cãrþile, fie cã îi auzi discursul.

Mi-ar plãcea sã existe un canal TV dedicat cãrþilor ºi autorilor români. Habar n-aveþi cât de mulþi scriitori talentaþi avem... dar ei au ghinionul cã nu s-au nãscut în altã parte ºi cã trãiesc într-o epocã al cãrei ritm e dictat de lumesc mai mult decât de sufletesc. Pânã la vise, mi-ar plãcea sã vãd multe lansãri de carte precum aceasta - vie, dezinhibatã, relaxatã, caldã ºi prietenoasã. Nu s-a simþit nici o clipã scorþoºenia criticului sau preþiozitatea autorului coborât vremelnic din turnul de fildeº. S-au simþit oamenii - cei care au vorbit despre o carte grozavã ºi cei care au ascultat ºi au primit cu inima deschisã un mesaj despre dragoste: în toate formele, pentru toatã viaþa.

Comentarii cititori
sus

Simona Petricã

 

 Weaving Memory
Artist: Eeva Kukkonen

 

Eeva Kukkonen  s-a nãscut în Turku, Finlanda, a studiat pictura în Bologna, a locuit apoi în Bucureºti, în Palermo, pentru ca, în final, sã se mute în Berlin.

WEAVING MEMORYÎn ciuda faptului cã în ultimii 10 ani nu a mai locuit în Finlanda, originile sale sunt foarte vizibile în lucrãrile sale. Alegerea materialelor, culorile, tonurile, suprafeþele foarte clare, contrastul scãzut, luminozitatea ce se gãseºte mereu în atmosfera generatã de imaginile sale, toate acestea amintesc de lumina scandinavã, fãrã a ºterge reflexiile variatelor locuri care au marcat-o.

Amintirea este un element al vieþii, care aparþine tuturor fiinþelor ºi este una din temele principale ale lucrãrilor Eevei Kukkonen. Amintirea nu trebuie sã fie exclusivã, privatã, familiarã, ci ar trebui sã fie împãrtãºitã cât mai mult posibil. A investiga modul în care, prin artã, poþi retrãi ºi împãrtãºi amintirea, atât personal cât ºi colectiv, este procesul ce succede momentele creaþiei sale. 

În expoziþia Weaving Memory, Eeva a pornit de la o vizitã a locurilor ºi a fostelor case aleWEAVING MEMORY familiei care abia se mai discern, în prezent, imaginându-se în locul bunicilor sãi ºi reflectând asupra creativitãþii decoraþiunilor produse de ei, ca o cãlãtorie de reconstrucþie a memoriei tradiþiilor pierdute, aducând împreunã pictura ºi arta textilã.

„Titlul expoziþiei face referire într-o primã instanþã la interacþiunea dintre picturã ºi broderie ºi într-un plan secund la percepþia asupra celor douã practici vizuale, în mod tradiþional opuse, în contexte la rândul lor diferite artistic, cultural ºi social: Finlanda ºi România.

(...) În contextul global-industrial, arta textilã europeanã este perceputã oarecum unitar; însã relaþia specialã a femeii cu acest domeniu artistic ºi diferenþele de statut al femeii diferã, iar percepþia subiectului se distinge într-o mare mãsurã mai ales în cele douã þãri.
Cãutarea pictorial-figurativã a Eevei se concentreazã pe reprezentarea anonimã a chipurilor umane în memoria observatorului, în timp ce formele cusute ºi brodate sunt explorate în memoria tradiþiei Kareliene, regiune din Sud-Estul Finlandei, parþial anexatã de Rusia în 1944.
Interesul pentru tradiþiile kareliene îºi are originile într-o istorie personalã, o parte a familiei Eevei fiind originarã din partea ruseascã a Kareliei, un teritoriu în care memoria prezenþei lor a fost anulatã ºi absorbitã, transformatã ºi uitatã de cãtre partea finlandezã. 

WEAVING MEMORY(...) Cãutarea unei amintiri pierdute reprezintã în cele din urmã un efort de a pãstra individualitatea tradiþiilor în faþa nivelãrii culturale brutale din prezent.

Pe lângã o cãutare a memoriei personale, lucrãrile Eevei contribuie la supravieþuirea culturii kareliene ºi cultivã interesul pentru activitãþile tradiþionale în general; sunt demersuri nici anacronice, nici nostalgice, ci o oportunitate de a reflecta asupra posibilitãþilor de a ne pune amprenta personalã asupra trecerii timpului.”

(text, Bortolotti Frediano)

 

Eeva Kukkonen (n. 1985 în Turku, Finlanda). A absolvit Academia de Arte Frumoase din Bologna (IT), în 2009. Locuieºte ºi lucreazã în Berlin.

Expoziþii personale (selecþii):
Every man's memory is his private literature, Anca Poteraºu Gallery, Bucureºti, RO (2010),
Vi presento la mia famiglia e qualche amico animale, Palermo, IT (2009).

Expoziþii de grup (selecþii):
Sogni, segni e sintomi III, Villa Fortuna, Acitrezza, IT (2010),
Open studios, Bethanien, Berlin, D (2012),
MMX Open Art Venue, Berlin, D, (2012),
Dobiarteventi, Dobialab, Dobia, Italia (2011).

Expoziþia poate fi vizitatã la Galeria Anca Poteraºu, pe strada Plantelor, nr. 56, Bucureºti, pânã pe 15 martie 2013.
Program: Marþi – Vineri, între orele 15:00 ºi 20:00.

www.ancapoterasu.com

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey