•  Calinic Toropu


sus

Calinic Toropu

 

Algeria

 

M-am îndrãgostit de Algeria aºa cum mã îndrãgostesc de toate locurile unde am cãlãtorit: China,Algeria 4 Venezuela, Mexic, Statele Unite, Ghana, Thailanda... Paradoxal, s-ar zice, dat fiind cã nu le-am vizitat - mai puþin Statele Unite - ca turist; abia dacã am reuºit sã-mi gãsesc o jumãtate de zi sau, când am avut ºansa, o jumãtate de weekend în care sã mã detaºez de motivul cãlãtoriei ºi sã fac altceva. Dar, sincer, nu simt nevoia. Starea de turist nu mi se potriveºte. Asimilez turistul superficialului. Nu mã simt nici voiajor; acesta comportã, în accepþia mea, ºi o faþetã de aventurã.
Mã simt mai degrabã cãlãtor; o stare care existã ºi dureazã aproape dintotdeauna.
De când îl însoþeam pe Bunicul meu, de cele mai multe ori pe jos, pe la bisericile ºi mãnãstirile Sale: Crasna, Polovragi, Novaci, Gura Motrului, Locuri Rele, Lainici.
Din vremea când citeam impresiile cãlãtorilor strãini în Þãrile Române, sau pe cele ale lui Guliver din þãrile imaginaþiei lui Swift; sau despre Scott ºi Amundsen (cãlãtori-voiajori, totuºi), sau - ca sã nu mai vorbesc ! - marile romane de cãlãtorie (multe dintre ele citite în podul casei de la Curteana, Gorj); Alice în þara minunilor; Neil Armstrong...
Apropo, primul contact serios cu Moldova l-am avut prin intermediul alfabetului chirilic în care era scrisã o carte pe care mi-a împrumutat-o stareþul de acum treizeci ºi… de ani al mãnãstirei de pe malul Blahniþei, în Crasna. Acea Blahniþa în care m-am botezat atunci - era Boboteazã ! - ºi acolo; acea Blahniþa în care nu m-am scãldat niciodatã, deºi curgea doar la câþiva kilometri de Curteana, satul copilãriei mele; tot aºa cum nu m-am scãldat nici în Gilortul care curgea nu departe, dincolo de oraºul care ºi-a schimbat numele din Târgul Bengãi în acela de Cãrbuneºti.
Algeria 1
Vezi tu, nu am fost atunci un Nicã!

Aºa cum nu am fost nici mai tarziu ºi nici acum.
Aºa cum nu am fost nici în Alger,
nici în Tamanrasset
nici în Tinduf, oraºe în sudul ºi vestul Algeriei.

Nu am vãzut Algeria în anul în care îºi aniversa cei cincizeci de ani de cand s-a despãrþit de Franþa ºi de companiile petroliere ale acesteia.
Nu am vãzut nici mãcar Algerul.
Nu am vãzut nici celelalte douã oraºe între care cãlãtoream doar cu avione de noapte ºi în care, atunci când ni se permitea sã ieºim din hoteluri, eram în permanenþã escortaþi de vehiculele armatei.
Nu am vãzut în sud conflictul din Mali, care prindea proporþii,
dar am simþit tensiunile transportate ºi în Algeria, de tuaregi care îºi doresc propriul stat.
Nu am vãzut în vest, la Tinduf, construit pe o fostã oazã, Guvernul în exil al Saharei de Vest care, susþinut de Algeria, este în conflict cu Marocul ºi cu Mauritania,
dar am simþit deznãdejdea refugiaþilor din câmpul de la Tinduf.
Algeria 2
Nu am vãzut nimic din toate astea.

Ci doar...
Am pãºit prin deºertul roºu al Saharei algeriene
Am simþit mirosurile grele ale Algerului
Am stat de vorbã cu un agent de bord între Alger ºi Tinduf
Am ascultat muzica tuaregã
Am aflat fabuloasa istorie a Jardin d'Essai construitã de francezi în Alger
Am mâncat o gustoasã fripturã de cãmilã
Am alungat gândaci din baie înainte de duºul cu furtunul
Am mers cele cinci staþii de metrou, a cãrui constructie au început-o francezii înainte de a pleca ºi au terminat-o algerienii nu de mult
Am conversat în spaniolã cu un mexican venit în misiune umanitarã
Am ascultat poveºtile ºoferului în drum spre aeroport
Am tocmit cu vânzãtorul unui magazin de souvenir-uri
Am spus prezent de douã ori pe zi înainte de a urca în avion
Am eschivat pumnalele privirilor tuarege
Am fãcut fotografii pe ascuns în aeroporturi, pe site-uri ºi, din mersul maºinilor, în oraºe, oamenilor în sandale de piele
Am privit ºi m-am lãsat privit de bãrbaþi aºezaþi pe ciuci la umbra unor copaci fãrã frunze

Algeria 3

Am privit femei acoperite cu metrii de pânzã ai tissaghnast-ului negru care mergeau lipite de ziduri
Am salutat bãrbaþi obosiþi care beau apã din burduful din piele de caprã agãþat de o creangã
Am numãrat chinezi veniþi sã construiascã drumuri într-o þarã care tocmai împrumutase FMI cu cinci miliarde de dolari
Am privit în timpul singurei opriri a convoiului o caravanã de cãmile care traversa drumul
Am tradus în englezã, companionului indian Gopi, meniuri vegetariene
Am respectat discreþia cu care celãlalt companion bangladeº, Mohammad, se retrãgea sã-ºi facã rugãciunile

Algeria 5Am ascultat companionul francez, Alain, cu mirare pentru neoboseala de vorbit 
Am dorit tapiseriile de pe pereþii hotelului þinut de un francez, reminiscenþa unei alte epoci
Am ascultat paºii trecãtorilor înainte de rãsãritul soarelui
Am privit de la fereastra hotelului copilul care se spãla într-un lighean
Am întors capul, ruºinat, când vântul a descoperit piciorul ºi coapsa unei bãtrâne de-o vârstã cu cel mai de demult copac al Africii, ºi cu pielea la fel de ridatã
Am cãutat în van apã în vadul râului din centrul Tinduf-ului
Am descoperit cu surprindere casele de pãmânt cu acoperiºuri plate ascunse între dune
Am dormit pe o bancã în aeroport, aºteptând zborul de la miezul nopþii
Am citit poezia deºertului

Mulþumesc mereu!

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey