•  Anton Jurebie
•  Savu Popa
•  Andrei C. ªerban


sus

Anton Jurebie

 

Anton Jurebie citeºte din creaþia proprie, în cadrul proiectului Scriitori la Tradem, realizat de Nicolae Coande la Casa de Culturã "Traian Demetrescu" din Craiova.

21 martie 2013

Playlist cu 15 dintre poeziile lui Anton Jurebie:

 

Comentarii cititori
sus

Savu Popa          

  

Scene cu mine

 

...

iatã ne din nou împreunã îmi place sã scriu când nimic nu am de spus

e ca un nobil sport ca mersul pe bicicletã în timp ce sfoara legatã de doi nori se va rupe mai curând decât ar spera cineva cã se va face searã îmi vine sã plâng de ce se întâmplã dar îmi vine uneori cã aº bea numai apã

...

Treceam azi pe stradã ºi m-am oprit pe bancã

Lângã mine un om cãuta în ziar vreo adresã prin care sã-ºi vândã un microbuz
Doi oameni se întâlniserã ºi s-au pus pe banca de lângã
Povestind despre nu ºtiu ce copii care vor sã-ºi renoveze casa
Dupã ce bãtrânul trudise atâþia amar de ani la ea
Unul dintre ei venise cu o fetiþã care direct a zbughit-o spre fântâna artezianã din
Spate

Mai târziu a venit lângã mine o bãtrânicã
Vorbea la telefon despre dupã masa care urma ºi în
Care va merge sã joace remi la nu ºtiu cine

C-am asta era atmosfera în parc
ªi eu te aºteptam

...

ah, cozile ãstea pentru douã kile de cartof sã stai ore întregi apãi duminicile când nu poþi sã împrumuþi de la vecini douã felii de pitã toate magazinele închise care scriu alãturi de firmã îngroºat în bold
non stop

ce sã-i ºi faci vorba unui amic mai ratat decât mine stau acasã noroc cã nu am boala jocurilor pe net mai stau din când în când pe face dar la mã-sa asta-i viaþã niciun rãspuns la cele douã siviuri trimise

am verificat numai spamul de vreo zece ori

ãºtia  s-au sãturat de români ca pruncii din orfelinate de grisul cu lapte  asta-i viaþa
...

da, da

mi s-a fãcut un dor de zilele de varã

au trecut ca un stol de

ce îmi rãmâne din vara trecutã
ca un ciob ars de sticlã
atunci când încercam sã citesc un roman scris de
vreun contemporan
ºi în acelaºi timp îi accesam pe facebook pagina
iar când încercam sã îi trimit cerere
nu mã lãsau spunând cã deja are prea mulþi prieteni

sau când dãdeam telefoane te miri cui
doar aºa de dragul de a mai consuma minutele

sau când mergeam la butoiul lui tata din cãmara întunecoasã
în miezul verii

întotdeauna simþeam ceva asemãnãtor cu teama religioasã

ºi mã apropiam de acelel butoaie pline cu vin roºu
parcã erau în întunecimea cãmãrii
în rafturile din fund
ca niºte temple brahmanice
într-o noapte  târzie
a indiei de pe vremuri

ce mai veri
în care alergam în orice moment
veseli transpirând stropi de libertate
nu ne pãsa de nimic
parcã ne era greu ºi sã strângem o masã ca cea de dimineaþã
sau sã ne spãlãm o pereche de ciorapi
de douã zile

stãteam doar pe pat
afarã era atâta liniºte încât auzeam departe de tot
la ºoseaua de centurã a sibiului
uneori auzeam parcã ºi soarele bãtând în termopanele
unsuroase de la strivitul muºtelor

 

ocna city

în centru era liniºte

numai câinii vecinului se mai auzeau mârâind ca niºte bondari prea bine crescuþi
în lumina de iulie

te miri ce-or avea bieþii câini
poate  nu  destulã apã

ºtiþi voi ce cald
ºi plãcut e iarna în gãrile de oraº
ale patriei

cum valul de cãldurã uºor înãbuºitoare
se încolãceºte ca un ºarpe legendar
peste cel de transpiraþie ºi adidas folosit

al boschetarilor care îºi duc veacul pe aici
ºi care îºi mai îndeasã încã
un leu în buzunarul jegos

ah, aºteptarea acelui ceva care
e menit viaþa sã þi-o lungeascã la nesfârºit
vorba poetului
aºteptarea trenurilor
care mai au ºi întârziere pe deasupra

ah, timpuri, o moravuri
ale dulcii mele tinereþi studenþeºti
ce repede v-aþi pierdut aproape urma cleioasã
în negura timpului tâmpit

ah, cum am devenit iar poetul de atunci

care nu am ºtiut sã mi cultiv mai mult darul acesta
nepreþuit
aºa cum un tânãr nu se foloseºte de toatã reîncãrcarea de rezervã de la telefon
ºi astfel îi este luatã

de necruþãtorii operatori de telefonie mobilã

 

 

Savu Popa este membru al Cenaclului 'Zona nouã'
http://zonanoua.wordpress.com/

 

 

Comentarii cititori
sus

Andrei C. ªerban

 

*

dragã mami m-am sãturat de atâta zen
religia s-a inventat la o bere pe capacul coºciugului

împreunã cu tati o sã contemplãm fiecare strop de cearã
care o sã te acopere tot mai mult ºi mai mult

*

în fiecare dimineaþã ne îmbrãcãm
pielea cu cicatrici ºi mai uitãm câte un cuvânt
sãruturile stau la pândã ca o hienã

miºcãrile noastre anticipeazã orice
de parcã am executa o autopsie

*

teama pe care o simþi când
întâlneºti pe stradã un necunoscut
ºi eºti tu

*

o astenie care-þi paralizeazã oasele
capul se cuibãreºte între scânduri
doar-doar s-o întâmpla ceva

*

dragã mami în poveºtile tale apar toþi oamenii

noi nici mãcar nu am învãþat sã mergem

*

teama pe care o simþi când
nu ºtii sã numeºti un obiect
care se apropie din ce în ce mai mult

*

dacã am reuºi sã adormim
cu siguranþã am visa
o mânã din care creºte un cap

*

un creier umple o singurã foaie
respiraþiile s-au mutat în notele de subsol
        # în curând vom putea #
corecta orice abatere

*

bãtãile inimii þin locul oricãrui sunet
nu vom avea nevoie nici de braþe

*

ne-am putea construi câte un cocon de metal
din unghiile pãrinþilor

astea sunt cel mai uºor de ros

*

de-a lungul coloanei vertebrale
se strecoarã piciorul unei foarfece
spatele se arcuieºte
ligamentele trosnesc

niciodatã craniul

*

am putea privi prin ochii tãi
ºi totul ar reveni la normal

motivele unei apropieri
dârele de salivã abandonate pe pernã

*

dragã mami jucãriile au fost inventate de oamenii mari
absenþa se mãsoarã în plastic

cine va putea oare suporta atâtea degete

*

dacã am avea suficiente unghii
am transforma orice miºcare
în reacþii chimice

*

ne întrebãm cum e posibilã frumuseþea
sau e doar o altã poveste de adormit copiii

*

dragã mami dragostea este broscoiul transformat în prinþ
care mãnâncã pe ascuns muºte

*

mâna care te prinde de picior

la capãtul ei o altã mânã agãþatã de chiuvetã

nu se ºtie nicodatã când gâtul tãu va fi la mijloc

*

dragã mami rãbdarea s-a ascuns sub unghii
de ani de zile nu ne mai putem opri din ros

*

de parcã nu tot celulele astea idioate
ne-au pricopsit cu o memorie

*

        # putem rãsufla uºuraþi #
nimeni nu s-a nãscut

cu creierul neocupat

*

teama pe care o simþi când
inima o ia din loc
târând ca o meduzã
trena asta vascularizatã

*

un ecran redã o realitate
cu maximã acurateþe
 

noi ne-am ales doar cu ochii

*

gesturile noastre aduc cu
ridicolul unui cântec de leagãn

nici mãcar serurile nu mai suportã adevãrul

*

dragã mami pãtuþurile
au fost inventate de oamenii mari

ne-am obiºnuit repede cu scârþâitul

*

soluþiile nu au fost niciodatã
convenabile
armistiþiul este o formã
mai îngrijitã

a indiferenþei

*

spaima s-a cuibãrit în fiecare gest
statuile sunt o utopie

dacã n-ar trebui sã numãrãm
nici n-am mai avea nevoie de membre

*

vom merge de-a lungul tunelului
pânã când contururile noastre
vor rãmâne în urmã

paradisul este absenþa butaforiei

*

miºcãrile traseazã prin aer conturul unei feline
o pirogravurã nereuºitã ne þine loc de frunte

*

spaþiul se umple de lichid
creierul s-a deconectat de la pori

când te ridici nu
ºtii dacã tãlpile îþi aparþin

*

lumina trece peste cicatrici
cu naturaleþea unui prãdãtor

ºtii cã trãieºti când
respiraþia nu mai este o necesitate

*

orice rupturã compenseazã o distanþã

pânã ºi vocile
par o descoperire ridicolã

*

coordonatele spaþiu-timp se pricep de minune
la ficþiuni
nu mai dureazã mult ne vom putea ascunde

chiar sub propria piele 

 

 

Andrei C. ªerban este membru al Cenaclului 'Zona nouã'
http://zonanoua.wordpress.com/

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey