•  Mihai Dincã
•  Tom Kinter
•  Florin Oncescu
•  Maria Pilchin
•  Lorena Stuparu


sus

Visezi?

 

(Corina Bãrbuicã)

Comentarii cititori
sus

Mihai Dincã  

 

Aºa ceva

 

       Sã facem aºa:

Mutãm patul mai spre fereastrã, mai bate soarele dimineaþa, aºa, o lunã-douã, pânã se mai încãlzeºte.

       Sã zicem aºa:

Dimineaþa plec pe la ºapte ºi zece. Pe fiecare turã am nevoie de mãcar ºapte þigari: una în staþie, una înainte de lucru, patru pentru pauze ºi ultima dupã serviciu.

       Sã mai zicem:

Câteva zile libere de Crãciun, Revelion ºi Paºti, o primã care în general se duce pe brazi, porci, miei, ouã ºi portocale. Zilele de ohihnã se duc pe certuri cu nevastã-mea prin magazine. Mãcar e bine cã mã mai întâlnesc cu doi-trei prieteni ºi cu cumnatu’. Bem ºi înþepenim în nostalgii.

       Aºa e:

Când eram de vârsta lu’ fi-miu citeam o grãmadã, ºtiam nu ºtiu câte strofe din Luceafãru’, am ºi luat zece pe treaba asta. Pe toþi i-a ridicat profesoara în picioare sã mã aplaude. Bunã profesoarã aveam, ºi deºteaptã!

útia nu ºtiu nimic! ªi chiar aºa, nu cã ei, nimeni nu mai ºtie nimic!

Doamne, pãi ºtiu aºtia, vreunu’, ce înseamnã o plimbare cu femeia care-þi va fi nevastã!

Pãi nu-þi mai trebuia nimic! Eºti prost când eºti tânãr, da' ºi meritã!

       (Sã zicem ºi sã facem aºa:

În timpul acesta S.A.-urile ºi S.R.L.-urile trag cortina)

Hai, îl mai bem pe ãsta ºi plecãm! Mâine seara mã duc la muncã, sã apuc sã adorm puþin

       Trebuie:

18:39.

 

Comentarii cititori
sus

Tom Kinter

 

Am I dreaming? Just made me think of the phrase „Life is but a dream“ from a kid’s song http://en.wikipedia.org/wiki/Row,_Row,_Row_Your_Boat

 

 

Comentarii cititori
sus

Florin Oncescu

 

Visez rar ºi nu regret


Rãspunsul scurt este: Nu. Rãspunsul lung ar putea fi: Eu, nu, dar nevastã-mea viseazã mult! Staþi sã vã povestesc ce-a visat ultima oarã... Rãspunsul de lungime medie urmeazã.
Luând în considerare realitatea care stã la baza posibilului rãspuns lung, dar ºi ce-mi amintesc despre relaþia cu visul a pãrinþilor mei (mama povestea vise la micul dejun, tata o sfãtuia sã le scrie, mai bine), pot sã afirm cu deplinã încredere cã femeia viseazã incomparabil mai mult decât bãrbatul. Cauza poate fi felul majoritar în care bãrbatul, spre deosebire de femeie, se cheltuie aproape fãrã rest în viaþa profesionalã. Însã, desigur, aceasta-i doar o teorie, una în care nici mãcar eu nu cred pe de-a-ntregul.
Visele mã viziteazã numai în perioadele de mare stres. Dacã le-aº fi reþinut pe toate, le-aº fi putut numãra pe degetele a douã mâini. La 21 de ani, în seara dinaintea înmormântãrii tatãlui meu, am visat cã jucam ºah cu el. La 36 de ani, dupã un an petrecut la Montreal, pe când aºteptam un cec de la Ministerul Învãþãmântului de-acolo, un cec întârziat deja vreo sãptãmânã, timp în care visteria familiei ajunsese la blanã, am visat cã mai aveam o bancnotã de 20 de dolari si cã o puneam în gardã pe nevastã-mea sã n-o risipeascã. Ea pretinde cã am sculat-o, trãgându-i o palmã pe umãr, ºi cã i-am strigat acest lucru.

Una peste alta, prefer sã n-am motive de visat.

 

Comentarii cititori
sus

Maria Pilchin

 

Viaþa ca un vis sau polemizând cu domnul Calderón


Visez?

Dacã vã referiþi la acele imagini din timpul somnului, atunci e simplu. Visez cu o regularitate aproape sistematicã. Mã culc ºi ºtiu cã voi visa. Realitatea de peste zi revine, se metamorfozeazã, te transformã ºi pe tine prin legile sale onirice. În visele mele mã simt ca o actriþã cãreia subconºtientul mereu îi dã rolurile principale. Cu timpul înþelegi cã visele nocturne sunt o deprindere, o fiziologie a psihicului subconºtient, o refulare a cotidianului.

Dacã, însã, vã referiþi la acele aspiraþii, iluzii ale realitãþii cu ochi deschiºi, atunci nimic nu e mai himeric ca faptul de a crede cã visãm realitatea. Sub bolta spaþiului ºi a timpului, spun marii gânditori, istoria universalã pare a fi un vis. E pãrelnicã aceastã visare sau e o comoditate a gândirii colective de a evada din realitate ºi trezie, declarând totul drept fantezie ºi reverie. Dacã nu ajungem sã avem o viaþã de vis, ne mulþumim cu formula calderónianã „viaþa ca vis, visul ca realitate”.
Cunoaºterea nu e o demonstrare, ci o interpretare, afirma Foucault. Or, fiecare viseazã ceea ce îºi propune. Astfel viaþa nu e decât un miraj al posibilitãþilor infinite. Fiecare îºi produce propriul oniric. Zi de zi, an de an! Azi, în epoca lui American dream, parvenitismul e firesc ca ºi amestecul de sânge regal cu cel plebeu. Într-o epocã a democraþiei mediocrizante, dar ºi a marilor posibilitãþi, visele au ºanse sã vadã lumina zilei, depinde cine le „dã în luminã”, vorba lui Blaga.

Realitatea noastrã cea mai rea e infinitã. Basarabeanul, dezamãgit de idealuri tocite, de abuzul urnelor electorale, pare a se fi dezvãþat de visare (sau l-au dezvãþat, ºi visele lui þin mai degrabã de vize). În cele mai mari crize ale realitãþii rãmân, însã, admirabilele utopii propuse de cãrþi, acele exerciþii de imaginaþie care trec prin timp ºi spaþiu. Astfel, viaþa nu e un vis, ci o carte, domnule Calderón, iar acolo încap toate: ºi visele, ºi realitãþile, ºi cãrþile înseºi. Dacã cunoaºterea e interpretare, atunci lumea e un mare text de interpretat, de citit ºi, pentru unii, de scris...

(Chiºinãu)

Comentarii cititori
sus

Lorena Stuparu

 

Vise de prizonier

 

Da, visez, sigur cã visez. Corpul meu este alcãtuit din pãmânt, apã ºi vis.
Tu locuieºti în toate cãsuþele de lemn pe care le-am gãsit în fotografia din dimineaþa asta. Scãpase din pachet, ca la cãrþile de joc. E alb negru senin, gri luminos ºi odihnitor acolo la tine pe dealuri. Munþii cei neprietenoºi au dispãrut din peisaj. Sã aruncãm ceva în urma noastrã, dar nu un pieptene, sã nu creascã tot o pãdure despãrþitoare, sã aruncãm un vas care sã se umple cu o mare roºie ºi sã ne lase sã o strãbatem în picioare ºi sã uitãm de munþii neîndurãtori cu durerea.

Eu o sã mai stau un pic în maºinuþa Porsche gri metalizat pe care mi-ai trimis-o cu oul Kinder, ca sã nu vin pe jos pânã la tine. Este exact ca aceea pe care am cumpãrat-o împreunã cu oul Kinder din 1995 ºi ne-am plimbat cu puþin timp înainte de Înviere. Sã fie duminicã ºi acum, în orice clipã. Sã vinã înapoi strãzile umbroase ºi vechi, sâmbetele geroase ºi înzãpezite, orele dãruirii totale, draperia înfloratã a mamei tale de la intersecþia Banu Manta cu 1 Mai, faþa de masã apretatã cu un iepuraº cusut în urma acului de pe maºina de spãlat, el sã stea mirat acolo zile ºi ore la rând, pãturica de când erai bebeluº sã ne înveleascã pe amândoi, incluzând ºi îndelunga foame de a visa.

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey