•  Ofelia Prodan


sus

Ofelia Prodan
 
 
Doi pitici
 
În cartierul Sofiei trãiesc doi pitici.
Un pitic bea poºircã apoi îºi scuipã dinþii
în faþa Sofiei ºi peste noapte îi cresc
la loc mult mai albi mult mai ascuþiþi.
Asta îi dã de lucru, îl chinuie de parcã are
arici pe cerul gurii, de-l nãpãdeºte acreala
sângelui. Piticul cu pãrul roºcat loveºte cu fruntea
tejgheaua crâºmei, se uitã sub fusta Sofiei
ºi înfige un deget alb gros pistruiat între coapsele
ei umede lipite. Un pitic vine dimineaþa, iar celãlalt
seara. O orã trece pânã când vine al doilea pitic.
Sofia stã fix trei ore în crâºmã, câte o orã cu
fiecare pitic.
 
 
tot ce îþi doreºti
 
El ºtie tot ce îþi doreºti
El îþi poate da totul
pluteºte în paltonul lui negru
peste cartierele mãrginaºe
cu stiletul ascuns la spate în mâna stângã
acolo îl aºteaptã cei care viseazã
printre chioºcuri pãrãsite bãlãrii
ºi ziare care þin noaptea de cald
îi mângâie în timp ce dorm
cu mâna dreaptã pe creºtetele soioase
le îndeplineºte fiecare vis
un scurt-metraj halucinant
scoate încet mâna stângã de la spate
ºi sfâºie pelicula cu stiletul
când printre bãlãrii ºi scaieþi
razele soarelui cad ºi
ochii lor vii lucesc ca bilele chinezeºti
 
 
Tom John
 
fireºte, Tom John avea puteri inexplicabile.
prima oarã reuºise pe malul râului
sã umfle o broascã veninoasã doar cu privirea,
încât a explodat în faþa puºtilor murdari
pânã în creºtet de noroi, toþi cu pantaloni scurþi
de stofã, prin care li se vedeau piºcãturile
umflate roºii de þânþari. primul lui triumf.
 
Tom John citea în fiecare searã, pe ascuns, articolul
despre moartea lui Mahatma Gandhi ºi
levita într-o luminã linã portocalie. în tot acest timp
inima lui micã pompa sânge cu furie
în creier, încât dacã cineva l-ar fi privit atunci
ar fi vãzut o aurã abia perceptibilã
în jurul capului cu pãr creþ.
 
nimeni nu ºtia
cã de fapt Tom John nu este Tom John.
Tom John nu poate fi Tom John,
pentru simplul motiv cã totul ar fi atunci
un lucru indecent de banal.
 
dar Tom John îmbãtrânea. de copil.
o boalã cu un nume ciudat: progeria.
în curând avea sã moarã. cu adevãrat, ciudat lucru
sã i se întâmple tocmai lui asta. mai ciudat era
cã asupra acestei boli el nu avea nicio putere.
 
într-un fel misterios, ajunsese înþelept.
lumea îl cãuta. vorbea doar în pilde, precum Solomon.
moartea îi rodea încet trupul firav.
nu mai vedea nimic. lâncezea. ºi iatã cum cerul
bubui deasupra lui ca simfonia nr. 9
a lui Beethoven, iar Tom John fu ridicat în sus
de mâini invizibile.
 
era fericit, atât de fericit.
inima lui bãtea nebunã în pieptul scofâlcit ºi el
era ridicat sus sus, atât de sus, din ce în ce mai sus
ºi era din ce în ce mai fericit ºi iatã cã mâinile
dispãrurã brusc. Tom John cãzu pe pãmânt
de la înãlþimea aceea ameþitoare. o bufniturã,
mult praf ºi câþiva puºti
în pantaloni scurþi trecând
în goanã pe acolo cu bicicletele lor înalte meseriaºe.
 
 
Scrisoare
 
dragã Marge, îþi scriu de aici, din oraºul cel mic
cu strãzi înguste ºi clãdiri din fibrã de sticlã
pe care sunt lipite de la un capãt la altul
benzi desenate cu familia Simpson
 
ieri un copil mergea cu bicicleta uitându-se
la desene ºi a intrat într-o maºinã
se pare cã a murit pe loc, pãrinþii lui sunt
tare disperaþi, draga mea
 
tot ieri un copil mergea cu bicicleta uitându-se
la desene ºi a intrat într-o maºinã
se pare cã a murit pe loc, pãrinþii lui
sunt atât de distruºi, draga mea, cã au apelat
la un institut de criogenie
 
trebuie sã-þi mai spun cã în aceeaºi zi, adicã ieri
un copil mergea cu bicicleta uitându-se la desene
ºi a intrat într-o maºinã, se pare cã a murit pe loc
pãrinþii sunt peste mãsurã de îndureraþi ºi
vor sã-l cloneze
 
dragã Marge, îþi scriu de aici din oraºul cel mic
cu strãzi înguste ºi clãdiri din fibrã de sticlã
pe care sunt lipite de la un capãt la altul
benzi desenate cu micuþul Pugsley Addams
pe noua lui bicicletã
 
 
orbul ºi câinele
 
orbul are un câine mare cu blana deasã
stã liniºtit pe un pietroi ºi înfulecã
dintr-un colþ de pâine se opreºte din când
în când din mestecat loveºte cu toiagul
în capul câinelui ºi îºi dã capul pe spate
 
atunci i se vãd mai bine ochii opaci
câinele îl priveºte fix orbul se ridicã
de pe pietroi ºi danseazã bizar
 
noi stãm în jurul lui cu ochii holbaþi
nu scoatem un sunet nu facem nicio miºcare
dar orbul ne simte orbul danseazã de parcã
ar fi singur dupã o melodie pe care doar el o aude
 
danseazã din ce în ce mai alert se învârteºte
se rãsuceºte îºi loveºte coapsele cu palmele
ridicã picioarele cât mai sus ºi brusc se opreºte
 
se aºazã liniºtit pe pietroi loveºte cu toiagul
în capul câinelui noi stãm ciorchine în jurul lui
încet încet se face searã ºi câinele ne priveºte fix
este un câine cumsecade, ciobãnesc

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey