•  Liviu Antonesei
•  Oana Cãtãnoiu
•  Laurentiu Chiþu
•  Nicolae Coande
•  Remus Ghiuzeli
•  Ionuþ Grama
•  Leonard Ionescu
•  Uca Maria Iov
•  Tom Kinter
•  Rodica Mixich
•  Adina Mocanu
•  Adrian Suciu


sus

Þi se pare natural sã scrii?

 

Comentarii cititori
sus

Liviu Antonesei

 

În ciuda faptului cã scrisul este culturã, iar cultura este opusul naturii, mie mi se pare foarte natural sã scriu! Nu ºtiu din ce motiv. Poate pentru cã bunica m-a învãþat sã scriu ºi sã citesc cîndva, între vîrsta de patru ºi cinci ani. Sau poate pentru cã, prin clasa a III-a, m-am trezit autor de "romane", cu nemþi ºi partizani, pastiºînd filmele epocii, dar ºi cu cow boys ºi piei roºii, pentru cã pe fondul micii liberalizãri a regimului comunist, reveniserã ºi westernurile pe ecrane... Nu ºtiu exact, dar scrisul ºi cititul fac parte din natura mea, sau mãcar sînt a doua mea naturã... Efectiv, nu-mi pot imagina cum ar fi sã mã fi trezit analfabet în lumea aceasta atît de bogatã în cãrþi, în citit, în scris... Imposibil!

Comentarii cititori
sus

Oana Cãtãnoiu

 

A scrie îmi pare deseori natural, aºa cum îmi pare natural sã ºtiu drumul spre casã; alteori îmi pare ceva magic, care aºterne, folosindu-se de mâinile ºi gândurile noastre, povestea. Scriem, ne scriem, ne rescriem, cu puterea de a crea lumi nonverbale, mai complexe ºi, cu siguranþã, nelimitate, decât cele în care a scrie e actul de a aºterne cernealã pe hârtie sau tastele în word document.

 

Comentarii cititori
sus

Laurentiu Chiþu

 

Din punctul meu de vedere e un talent.
Asta mi-e clar... e ca la cântãreþi: cei buni ies, se cunosc din start.
Citesc mereu bloguri, mai ales pe Netlog, ºi ce sã zic... sunt anumite persoane care au acest talent, de a-þi atinge cumva latura ta sensibilã.
Deºi mã consider un cinic incurabil, pot sã spun cã am rãmas mut de admiraþie citind unele bloguri super... Cam rare, dar sunt!

Pânã la urmã e ca un instinct, dar ºtii cum e... dacã nu îl cultivi prin ºcoalã, rãmâne un instinct.
Aceasta parc-ar fi întrebarea cu oul ºi gãina.

 

Comentarii cititori
sus

Nicolae Coande

 

Sclipirea unui fulger

 

Sunt de acord cu un eseist american, comentator teribil al notelor poemelor lui Pound (Kybernekya As Hypervortext, vezi aici) care ne spune ca poetul Cantos-urilor credea puternic, inspirat de Ernest Fenollosa ºi Allen Upward, înfaptul cã „cuvintele transportã o putere primitivã”. Fenollosa credea cã „forma propoziþiilor a fost forþatã asupra oamenilor primitivi de cãtre natura însãºi. Nu eram noi cei care am fãcut-o, a fost o reflecþie a ordinii temporale în cauzalitate. Tot adevãrul trebuie sã fie exprimat în propoziþii deoarece tot adevãrul este transferul puterii. Tipul de propoziþie în naturã este sclipirea unui fulger”. Upward susþinea cã omul primitiv poseda o conexiune mai intimã cu divinitatea naturii ºi cã studiul originii cuvintelor ºi al limbajului era o modalitate de a te conecta din nou la „gânduri vechi, înecate, gânduri ereditare... lucruri pe care obiºnuiai sã le ºtii ºi sã le simþi cu mult, mult timp în urmã.”

Natural, urmeazã scrisul - adicã sclipirea unui fulger în Text. 

 

Comentarii cititori
sus

Remus Ghiuzeli

 

Nimic nu e natural sau nenatural. Dacã-þi vine a scrie, înseamnã cã e natural. Dacã încerci, deºi nu îþi vine, devine nenatural. De asta uneori rezultatul e nenatural (nearmonios, ne-citibil) deºi impulsul pãrea natural...

 

Comentarii cititori
sus

Ionuþ Grama

 

...Nu mi-am pus problema asta. Dar nu cred cã e o dorinþã fireascã, scrisul în sine. Dorinþa naturalã e cea de comunicare, care se extinde dincolo de verbal ºi corporalitate, în nevoia de a reprezenta, desena, scrie etc. Cred cã e mai mult o nevoie secundarã a comunicãrii, un mijloc.

Comentarii cititori
sus

Leonard Ionescu

 

Bineînþeles. În special scrisul la calculator.

Comentarii cititori
sus

Uca Maria Iov

 

Oare cum mi se pare a scrie?

ªtiu sigur cã educaþia e ceva natural:
- începând cu regnul vegetal, dacã nu chiar din cel mineral, viaþa evolueazã prin urmãrirea unei forme, a unui model
- planta de tip parazitar imitã adesea forma plantei gazdã.
A imita o formã este, nu-i aºa ?, ca ºi cum a-i învãþa sã scrii o literã.
 
Dacã a scrie este ceva natural?
Miºcarea particulelor de materie, scânteierile de electricitate ce dau un punct sau o virgulã miºcãrii particulelor materiei, nu pare cã toate acestea sunt un fel de scriere? 

Comentarii cititori
sus

Tom Kinter

 

Talking is natural - even much more so when I was a kid. I was always getting in trouble because I couldn’t shut up. As for writing, the teachers had to hit me over the head with a hammer to get a few dreadfully written sentences out of me. So that makes writing very… unnatural. I am committing a very unnatural act as I type these words!

 

Comentarii cititori
sus

Rodica Mixich

 

Esenþial. Mai ales a ne scrie. A scrie ºi a ne descrie.
Vital.
A scrie este terapie pentru tine ca persoanã.
Comunici mai intim, mai profund, dacã ai acces ºi public, prin scriiturã transmiþi cum nu o poþi face verbal.
Litera scrisã are spirit în ea - de ce?, nu ºtiu.
Cred cã e natural, dar þine de o anumitã structurã interioarã.
Rural sau urban, toþi scriu dar, tot aºa, mai mult cei ce au o anumitã profunzime a observaþiei.
Avem nevoie de comunicare, iar scrisul e o comunicare binecuvântatã.

Comentarii cititori
sus

Adina Mocanu

 

Cred cã e o întrebare destul de complicatã. Acum, depinde de talent, dacã cineva are talent, cred cã vine de la sine, dacã nu, trebuie sã se depunã mai mult efort. Eu cred cã scrisul e un proces natural, de la sine, nu trebuie sã fie fabricat sau gândit prea mult pentru cã-ºi pierde din naturaleþe ºi, pânã la urmã, cred în spontaneitate.

A scrie este ºi impuls ºi indus!:) Cred cã toate se obþin prin contopire de talent ºi educaþie. Ca atunci când pictezi, talentul e intrinsec ºi necesar.

Comentarii cititori
sus

Adrian Suciu

 

E un impuls natural. Nevoia de poveste este înscrisã genetic în structura speciei umane. Visul este prima expresie a nevoii de poveste, nemediatã în nici un fel de factori culturali sau educaþionali.

„De ce ar alege cineva sã-ºii scrie povestea?“

Din acelaºi motiv pentru care, încã de la început, omul a simþit nevoia sã-ºi marcheze în orice fel locul de veci. E nevoia de a lãsa o urmã a trecerii prin lume, care obiectiveazã conºtiinþa propriei existenþe. Scrisul, în sens larg, pentru cã desenele rupestre ºi orice formã anterioarã de însemnare, pe orice suport fizic, reprezintã o formã de scris, a însoþit specia umanã încã de la apariþie ºi o va însoþi pînã la capãt.

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey