•  Roxana ªtiubei


sus

Roxana ªtiubei

 

This is fucking awesome

 

ce e poezia, dragã?
fir-ar, nu ºtiu sã-mi rãspund
poate niºte timp pierdut ºi bani. da, bani
se presupune cã banul e ochiul dracului
ºi dacã poezia înseamnã bani
atunci poezia este ochiul dracului
voi n-aþi învãþat la ºcoalã sã faceþi silogisme?
personal aº fi preferat ca poezia sã fie picioarele dracului
astfel drumurile nu vor mai avea denivelãri
iar un drac ar putea merge o singurã datã pe unul
dacã ar încerca de mai multe ori ar deveni cenuºã sau ºi-ar lepãda un strat de piele
depinde de drac ce crezi cã ei n-au categorii?
o dar vai cum ar fi dacã poezia ar fi organ genital pentru draci
aºa da viaþã
ah cu voi de vorbã am ºi uitat cât e ceasul pa-pa
plec la o întâlnire 

 

Scrisori cãtre Roxana

1.

tu eºti marele poet? salut
eu sunt mica poetã
scriu cu teamã ºi dispreþ
o chestie redundantã de altfel
un prieten parcã e mai important ca o prietenã
bunã dimineaþa
scuze pentru întârziere am vomitat
ce avem de fãcut azi?

2.

petrecerea continuã

3.

nu mã justific
în casa mea câteva furnici sunt infatuate
restul au talia subþire

4.

un rãspuns
nu am nevoie de tocuri sã fiu la înãlþime

 

I will survive

îmi trebuie bani vã rog ajutaþi-mã vreau sã-mi iau sufletul de la morgã
au trecut anii s-a mãrit ºpaga
music makes me free and this is my end
inteligent sunã mai bine ca deºtept dar degeaba
by the way mi s-a spus cã sunt prea mare de ce mai cresc
sufãr cumva de vreo boalã rarã
teamã de mine poate pentru cã sunt prea puternicã
parcã am ceva de þigan în mine ºi sunt dispusã sã mã mândresc cu asta
dammi il tua pasionne
mã arde în interior ca un foc de tabãrã
mi-l amintesc pe cel din a doua ultima
nu trãiesc din amintiri îmi plac jocurile
din nou mã cutremur
inconºtient-subconºtient-conºtient
filozofia de toate zilele mã întorc în mine
stupid mã simt stupid înafara poeziei
give me a song
oricum sunt ocupatã nu am timp de voi

 

viaþa se terminã, dar ziua nu

mi-am uitat cotorul de la mãr pe biletul de la teatru
va trebui sã-mi cumpãr altul
sã deschid cadoul
I love to love
I love to love
ieri am vãzut o gravidã pe stradã
mi s-a fãcut brusc milã-scârbã de mine
am fotografiat-o
promit cã o înrãmez o pun pe noptierã
sã pot avea în sfârºit coºmaruri
sã simt ura
undeva cineva oricine te aºteaptã
sã priviþi în gol sã oftaþi
sau sã credeþi în ceva
momente în care vã amintiþi cum aþi primit
pentru prima datã beþe de pomanã - acum vãd
gândacul ãsta mai are puþin ºi ajunge pe umãrul tãu - 
peste stradã alte fiinþe merg spre ºcoalã
gardul cade de fiecare datã când vorbeºti tare
din cauza idealurilor
am vãzut cã porþi mereu sacul
ce ai în el?
niºte aer de rezervã
acum o sã dorm însã mai târziu
o sã deschid cadoul
ºi o sã simt ura
actorule nu mi-a plãcut deloc cum ai recitat
mai încearcã
 

sã nu þipi când mã întâlneºti

luni am dat anunþ în ziar cã mi-am pierdut verigheta
dacã o gãsiþi sã o pãstraþi ca amintiri de la mine
voi þine eu predica în faþa îngerului ei spunând cã
m-a minþit atât de mult timp încât vreau sã rãmân orfanã
sã admir tablourile ºi sã construiesc castele din nisip
lângã o bãtrânicã egoistã cu sânii extirpaþi
tu ai citit biblia donºoarã
bãi ce înger tupeist n-am vãzut aºa ceva
eu vorbesc serios ironii fac numai în concediu
sau când are ºefu chef de vorbã deci tu n-ai ºanse
o mai gad ce trist asta înseamnã cã am greºit mai mult decât credeam
ceva de genu’
cum mi-aº putea repara greºeala repede
te culci cu mine patru nopþi consecutive ºi gata
o sã fii din nou curatã

sunã telefonul
v-am gãsit verigheta dar sã ºtiþi cã se potriveºte
perfect pe degetul meu
bine în cazul de faþã o vreau înapoi

 

pentru tine, cu drag

niciodatã n-am vrut sã-þi scriu þie o poezie un poem mã scuzi
am emoþii ºi e prima datã de când te-am cunoscut
ea cea puternicã mã vãrs toatã în sângele tãu
cu încredere în viaþa de mâine
te iubesc
nu nu nu eu scriu
vreau sã înveþi cuvintele pe care le debitez pentru cã numai aºa mã simt iubitã
ºtii melodia aia: “bag pula în inimã sã-þi rãmân în suflet”?
da ai ghicit sunt tristã din nou
depresie baby cã e la modã
ideea e cã sunt vreo trei chestii care mã pot calma
ºi tu când înjuri
frate eºti cel mai amabil om dintre toate cunoºtinþele mele
dar dacã am sta împreunã mereu m-aº plictisi de tine sincer
sau poate mã înºel
mi-e dor cicã ãsta e semn de îmbãtrânire
vreau lângã tine în braþele tale acolo e bine
acolo e tata acolo eºti tu
ce lume minunatã
gata te las poate ai ºi tu problemele tale
mulþumesc

 

corpuri româneºti

cuvintele de aici trebuie sã fie performante  
toatã lumea vrea performanþã
parcã e un Dumnezeu comun liniºtit tentant imatur
Dumnezeu.FacDeToate.com
mã plictiseºti drãguþã sigur asta e o poezie?
da mamã doar cã Dumnezeul meu nu e român
are cravatã galbenã ºi ochelari de soare
posteazã chestii pe siteuri literare
cu un pseudonim haios
ah mamã adu-mi o lãmâie
sau cheamã groparii
în sfârºit am aflat (cred) ce e iubirea
viaþã pe unde mai treci?
sã-mi trimiþi un sms când vrei sã mã vizitezi
sã ºtiu sã-mi tai unghiile sã mã pieptãn
eventual aº putea sã mã îmbrac în ceva
poate cã-mi încarc stiloul sã-mi semnezi un autograf
ia staþi
stop cadru
ce problemã ai tu acum?
nu ºtiu dar se 
cântã perversitãþi la ora ceaiului mi-ar fi spus
tânãrul înþelept din prima uliþã pe dreapta
când eram micã familia se rezuma la el
nici pe câini nu-i mai foloseam decât pe post de bibelouri
muriserã deja când încrederea mea coborâse din maºinã
sã trecem iar la litere
nu-mi plac amintirile frumoase

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey