•  Andrei Zanca


sus

Andrei Zanca

 

acolo departe între coline

 

traversam pãdurea în ultima ninsoare de martie.

ºi ningea cu atâta sfialã, încât ea cernându-se
         prin sita tãcerii din jur

îmi preschimba-n rãsuflare
mersul printre desfrunziri

nu ieri, nici mâine, mereu în clipã se respirã.

numai în clipã se iese din timp:

       eu sunt
nu e un gând. e un sentiment
înfiripându-se dincolo de minte.

iar dacã fiecare generaþie face din excepþia
generaþiei anterioare o regulã, eu
am scris mereu între
viaþã ºi moarte

         cu trupul aici
c
u inima acolo, departe între coline
însã cine poate ºti ce-i în inima altuia?

nici bolboroseala cea mai inspiratã nu face cât

         o prezenþã tãcutã ºi blândã
nimic nu e întâmplãtor        poemul se întâmplã
sã trecem aºadar cu sfialã ºi smerenie mai departe

 

câinele

 

când sosesc în zori, îmi iese în faþa
scâncind de bucurie, un ghem de tandreþe

ºi mereu, mereu mã sfâºie mutilarea
întâmpinãrii între noi sporind.

cum unul crede cã vede, însã nu vede decât cuvinte.
crede cã simte, însã doar gândeºte simþirea.
aidoma omului din caverna aceea celebrã
holbându-se la umbrele de pe zid.

priveam deseori o pozã de acum cinci decenii.
pe mãsurã ce treceau anii mã sfâºia
timpul cetluit în ramele ei.

eu m-am schimbat.
timpul a evadat ºi el
preschimbându-se în sentiment.

pânã ºi clipa aceea palpitându-ºi încremenirea
pare a se vesteji în poza tot mai îngãlbenitã

în starea de transã-vegheatã
a unui poem întâmplându-se

 

escale

 

ce vrei de la noi? nu existã meleag
nici þarã pentru ce vã spun, le-a zis.

fiecare carte, o treaptã.
nu ºtii dacã cobori sau urci.

înºiruiri cenzurate de moarte, încât tãcerea
dintre doi apropiaþi într-o anume searã

va fi cândva darul cel mai de preþ
pentru cel rãmas murmurând, s-a dus

          ºi e cel care înþelege
ºi ºtie de pe acum: nici loc, nici meleag.

privat de multe, mânat de sete
pe calea decisã înainte de naºtere
se tot duce lãsând în urmã un siaj de durere.

cine bãnuie ce vreau sã spun, se va opri
înainte de-a porni mai departe

cum amuþesc pãsãrile
ºi cade-n genunchi
timpul la o eclipsã de soare

 

o amânatã iubire

 

cum bezna nu se lasã
dintr-odatã, derulând o înserare, zorile
desfirându-se lent dintr-un cioc de pasãre, cine

care-ar fi prima fiinþã, pe care ai vrea
sã o vezi, deîndatã ce vei trece dincolo   -  

unul ezitã, altul are nevoie de un rãgaz
deºi, fiecare simte nevoia de-a fi auzit
fisurat de-o amânatã iubire

cunoscuþii mei, cu toþii afiºând
un zâmbet sigur de sine, însã

prãbuºirea a fost lãuntricã.

eu te-am presimþit mereu
aproape, deºi mii de vieþi s-au scurs
de când se înfiripã surâsul tãu pentru mine.

ºi-nchid ochii în faþa ferestrei dinspre fluviu
spre a putea întâmpina printre ramuri
ezitarea fragedã a zorilor

 

taina

 

aidoma femeilor învãluite din orient
la care întreaga fiinþã se adunã în ochi încât
par mai nude decât ar fi dacã ºi-ar lepãda vestmintele

rãmân ºi eu murmurând  -  sunt pe-aceastã insulã
înruditã cu alte insule mai mari ºi mai îndepãrtate, unde
            timpul a fost adus pe corãbii.

aici însã, moartea e o oglindã-n care voi zãri cândva
            chipul experimentelor mele

rãsfrânt acum în ochii femeilor orientale
în care se adunã toatã frumuseþea, toatã dãruirea

pe care nici vestmintele nu le pot ascunde
nici soarele nu le poate mistui
într-o clipire de pleoapã.

 

trecut de cinci ºi-o singurã lebãdã alunecã prin beznã
ca-n vis, anunþând o dimineaþã atât de seninã
încât aspirând aerul mi se pare cã aud cum
se sfâºie o mãtase din dinastii petrecute

 

pasãrea

 

când bãgarea de seamã
se rãsfrânge deplin în adânc
de adânc, aproape de Martorul impasibil

dintotdeauna presimþit acolo
totul în jur îºi pierde din însemnãtatea
necugetatã pe care i-am acordat-o mereu.

 

unde se bãnuie ceva, o linie, un contur, ori doar o furiºare
nu e nimic, ºi totuºi dezamãgirea mea caducã
trezeºte în mine o tainicã, stranie bucurie.

 

în zorii grei de ceaþã
voalând netulburea
apei curgând

zãresc mai întâi prora unei bãrci
desprinzându-se din unduirile albe

ezitând, atenuând
o bãtaie de vâsle.

 

ºi deodatã þipãtul ascuþit al unei pãsãri
        peste întinderi

încât închid ochii
copleºit de efemer

 

nu zboarã acolo, sus
ci-n mine, laolaltã cu mine

pasãrea / trezind singurãtãþi uitate 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey