•  Elena Bãlãºanu
•  Dan Ciupureanu


sus

Elena Bãlãºanu

 

Semnele zilei

 

1

urmele spun totul
nu ne plângem niciodatã
ca o umbrã adâncã
în albul zãpezii sunetul viorii
ne aminteºte:
sã ne plecãm frunþile
pânã când, într-o zi,
se va aºeza pe suflet.

2

adesea nu te aud
am cãºtile pe urechi
îþi ceri iertare
nu mã ascund
ascult muzicã.

3

frigul ne doare
dar
tot te întreb
scrâºneºti
de douã nopþi nu dormi
ai privirea aceea de lup.

4

cum sã îþi spun
trecãtorule
te cunosc stai deasupra la patru
adesea îþi plouã în casã
ºi de necaz o snopeºti în bãtaie.

5

Iar nu îþi rãspund ºi tu vii
cu avântul unui animal de pradã
ºi cât de frumos se miºcã
umbra ta pe retina obositã
greºesc eu oare
privindu-te pe sub gene
sau?

6

Uneori simt nevoia
sã-mi savurez în liniºte ceaiul
ºi atunci îi arunc pe toþi afarã
trag obloanele, adulmec
zgomotul unui izvor
ciripitul unei pãsãri
caldura ce te întregeºte
moleculã cu moleculã.

7

ziua ce vine
nu ne aduce nimic
ne vedem de ale noastre
cerºetorul 
nu se mai mulþumeºte
cu bucata de pâine

- vreau salam, spune el, pâine am -
- ºi noi -
dar el continuã sã cearã
întinde mâna  
noi îl trimitem zâmbind.

 

Decembrie

Nu ne mai dorim nimic
aºteptãm semnele
mâini împreunate
speranþã dar
fiecare an cu beculeþele lui
umanitatea îºi ia vacanþã
la TV promo
I’m a bad, bad Santa Claus

tu îmi arãþi cât de frumos ninge
iubirea ne toacã în mii de bucãþi
fiecare om e un beculeþ.                                    

Comentarii cititori
sus

Dan Ciupureanu

 

Dialectul bãtãilor de aripi

 

Gãseºte-þi cãsuþa în islazul tãu
vei vedea pãsãri pe cer
în fiecare an se vor întoarce
îþi vor ºopti în dialectul bãtãilor de aripi
cã nu mai sunt nici dealuri nici pomi
plonjeazã în lagune îmbatã-te pe mese
te vei recunoaºte în mângâierile celui ce-þi va fi pãrinte
va fi copil veþi alerga pe dealuri
râsul tãu se va auzi ca un ecou
a tot ce mai înseamnã stele.

 

Eram cuantici

 

Sãpam ºi cãdeam aveam gurile cusute
vedeam peste ziduri auzeam peste etaje
mirosul ne teleporta în casele celor îngânduraþi
eram un joc de lumini ce le inunda strãzile
soarele ce ardea ºopârla înaintea dimineþii
eram cuantici ne curbam spaþiile într-o moleculã.

 

Culegem

 

Întortocheate balustrade sã fi avut
de vânturi reci ne-am separa
din criza lor
sã culegem umbre.

 

Aveam o idee

 

Neputinþa mi se arãta din nou
eram sedus sã scriu
din ce în ce mai prost
aº fi putut intra în temerile mele
copilul ce l-aºteptam
despre coºmarul cã nu mai am nimic
cum tata îmi dã bani de buzunar
sã ies cu bãieþii la bar
cã nu-mi aduceam aminte
þãrile pe unde fusesem
despre Parisul pe care încã
nu-l visasem
în tren ridicam capul ºi mã uitam la persoane
nu-l mai ridicasem de când cu poezia
mi se pãreau niºte copii obligaþi
sã se ducã la ºcoalã
cineva îmi dãduse o idee
sã-i scriu copilului meu ce se va naºte
îmi dau seama cã nu pot
sã-mi imaginez ceea ce încã nu are o formã
natura se reducea la o mânã de buruieni
sã îmi placã violenþa
sã îmi caut oameni pe care sã-i urãsc
acum ºtiam ce mã apucase
îmi încãlcasem promisiunea
mã pusese dracu sã mã uit la televizor
copii abandonaþi sau violaþi
urãsc pedofilii
sper sã ajung în iad sã ne întâlnim
sã le rup membrele ºi sã-i leg cu un lanþ
sã-i trag prin mãrãcini ºi sã cânt
deºi nu m-am gândit la melodie
poate ar merge
” he's got the whole world in his hands”
citisem o poezie bunã
poeta se vedea fãcând dragoste
în metrou cu un oligofren
îi lipsea cineva pe care sã-l iubeascã
vãzusem un film cu o romancierã
ºi ce mult îmi ia azi sã vã ascund
adevãratele mele probleme.

 

Autopsie

 

La morgã ne puseserã întinºi pe mesele de piatrã
vedeam un domn cu pãrul lung
avea o gaurã-n obraz de-a latul
dinþii i se vedeau pânã la ureche
picioarele-i plecaserã de la genunchi întoarse
îmi imaginam un înger ce-l purtase prin stâlpii de telegraf
l-aº fi întrebat ce are
doi medici în timp ce mã tãiau stãteau de vorbã
unul povestea cã fusese la þarã
gutuile se fãcuserã la ce oroare îl obligaserã
sã taie porcul ºi nu putuse îmi scoate ficatul
îl pusese pe o tavã celãlalt zicea
cã nu îi mai ajung banii
cã ar vrea sã se însoare dar pãrinþii ei nu-l plac
îmi scoaserã inima ºi brusc tãcurã
se uitau oripilaþi ºi unul spuse:
  - ªtiu! A mâncat prea multe rahaturi!

 

Douã borcane

 

De sub masã
douã borcane de iaurt
cereau sã fie reciclate
în borcane de ciocolatã
sã le lingã copiii
sub masã.

 

Lucas

 

Stãteam lângã bãiatul meu
la fiecare zgomot se speria
ridica mâinile încordate
ca lãbuþele unui pui de pisicã
de fiecare datã când bea lãptic
se zgârie pe faþã de plãcere
adormea cu þâþa-n gurã
ºi torcea.

 

Visele mele

 

Apãsam pe întrerupãtor
dacã nu mergea ºtiam cã nu visez
sunt niºte cutii în visele mele
pe roþi cu care oamenii se deplaseazã lipiþi de pãmânt
nu pot sã mã deplasez într-o clipã ca-n realitate
drumurile nu se suprapun
unul servind pentru fuga pe loc
celãlalt pentru mersul cu spatele
oamenii nu cad în gol pe drum înspre serviciu
sã le fie fricã dar sã nu pãþeascã nimic
sã viseze cã dau din picioare ºi se lovesc
de masa din faþa canapelei
am o cutie cu imagini
îmi aratã alte vise atroce
în visul meu se numeºte televizor
moartea are o altã formã
ºi semnificaþia ei este alta
visele mele sunt mai ciudate
întâlnesc aceleaºi persoane
care nu ºtiu dacã existã
nu fac dragoste cu toate femeile la întâmplare
într-o dimineaþã mi-am dat seama cã nu visez
plutind spre alimentarã un câine m-a întrebat
cât e ceasul.

 

Ciorapii mei

 

Halucinam nu mai vedeam cerul
tufiºurile se uitau la mine
e-a lungul strãzii jaluzelele se miºcau
era vorba de-o conspiraþie
bãtrânii se apropiaserã
aveau ace unse cu serul adevãrului
le aduseserã din Columbia special pentru mine
voiau sã afle gândurile mele ascunse
la spital invocasem lipsa banilor ºi oboseala
credeam cã nu cedasem doar dintr-atât
ei trebuiau sã ºtie cã n-am ieºit din scenariul meu
tu aveai sânii mai þuguiaþi erai suspectã
un coleg m-a asigurat cã eºti de încredere
îmi aduseseºi ciorapii mei cei imuni.

 

Punk

 

Bãusem o sticlã de votcã
parcã-mi trecuse
îmi venise somn ºi-am vomat
am dat muzica tare vecinii bãteau la uºã
i-am primit în casã
pe doamna Matache am luat-o la dans
bãrbatul ei se agãþase de mine
am oprit muzica i-am invitat afarã
mi-am luat pachetul de þigãri
ºi m-am bãgat în cadã
poliþia bãtea la uºã am strigat din baie
”nu e nimeni”.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey