•  Xenia Karo


sus

Xenia Karo

 

Totul e propagandã. Restul e literaturã

 

Cãlin Hentea, Spectacolul propagandei, Editura Meteor Press, Bucureºti, 2014

karoDupã parcurgerea unei cãrþi cum este cea pe care v-o propun acum aici, ne vom da seama cã propaganda este un subiect care se dovedeºte destul de incomod pentru ego-ul nostru, cei foarte încrezãtori în atotputernicia creierului.

Despre Cãlin Hentea sunt voci care spun cã este cel mai avizat cercetãtor al subiectului din România. Nu putem aduce contraargumente, întrucât ºi dacã parcurgem numai acest volum înþelegem cã avem în faþa ochilor un foarte dificil exerciþiu intelectual. Cercetãtorul plonjeazã în toate câmpurile discursive care ne explicã existenþa ºi decanteazã nuanþe care ne fac aproape sã exclamãm: „Mai nimic din ce am vãzut nu e ce pãrea!”. Filolog sau nu, este destul de greu sã abandonezi cãlduþa zonã a autonomiei estetice, a artei pentru artã ºi sã accepþi intenþionalitatea, cum o numeºte Hentea, intentio auctoris, cum spunea Umberto Eco, dar o intentio auctoris care nu mai înseamnã intermediere, ci dominare fãþiºã.

În cartea de faþã nuanþele care sunt reþinute pentru definirea propagandei sunt: „caracterul persuasiv ºi natura politicã a comunicãrii, schimbarea sau influenþarea intenþionatã a atitudinilor ºi comportamentelor potrivit anumitor interese ºi mai ales utilizarea în acest scop a minciunii în accepþiunea largã a termenului, ceea ce presupune nu doar falsificarea, ci ºi omisiunea sau selecþia premeditatã a faptelor sau datelor utilizate ca argument” (p. 11).

Nimic din ce este semn nu scapã ochiului cercetãtorului, dupã cum nimic din ce este semn nu este purtãtor inocent de sens. De la statuile care au strãbãtut mileniile ºi pânã la cinematografia hollywoodianã (sau nu), de la Arta rãzboiului a lui Sun Tzu la cultul obsesiv al eroilor în SUA ºi pânã la fericiþii (sau nu) câºtigãtori ai Premiului Nobel pentru Literaturã ºi pentru Pace, de la trubaduri la imnuri ºi la muzica uºor de înþeles, totul este atins de aripa largã a discursului propagandistic. Nu mai amintim aici nazismul, fascismul sau comunismul, unde, se ºtie, auctor-ul s-a supus întru totul nu operei, nici mãcar muzei, ci lui Caligula.   

O interpretare care ne face sã ne cutremurãm. Discursul în leagãnul cãruia ne ducem existenþa este pânza vie a propriilor noastre iluzii. Se dovedeºte cã nu suntem altceva decât jumãtatea perfectã a mincinosului, respectiv condiþia fãrã de care nu se poate a existenþei minciunii.

Cãlin Hentea face observaþii foarte subtile (atât cât permite perspectiva enciclopedicã pe care o abordeazã) ºi reuºeºte sã ofere o grilã de lecturã a ambientului artistic destul de coerentã.

Dar nu se poate salva pe sine însuºi din calea discursurilor seducãtoare. Pe la pagina 46 pare cã uitã pur ºi simplu Piton-ul pe care-l urmãreºte ºi se lasã atins în sensibilitatea sa de militar român, care nu poate rezista reprezentãrilor eroizante ale istoriei: „Opusã acestor perspective desacralizante asupra istoriei (Marilena Murariu,

 

GomaVlad Ardeleanu, vezi acest articol, n.n.) este opera lui Valentin Tãnase (n. 1954), care, din poziþia sa de pictor apoi de director al Studioului de Arte Plastice al Armatei, a înfãþiºat o istorie naþionalã pe gustul ºi potrivit mentalitãþii militarilor, cei care sunt ºi beneficiarii lucrãrilor sale. Voievozii, regii, generalii sau bãtãliile medievale ale românilor aºezate pe pânzã de Valentin Tãnase sunt imagini panoramice spectaculoase datoritã multitudinii detaliilor, dar tributare unei perspective tradiþionalist-eroice, purtãtoare de mesaj patriotic ce devine uneori obositor din cauza excesului idilic-triumfalist” (p. 46).

 PICTOR VALENTIN TANASE


Vezi mai multe video din diverse

Nu împãrtãºim gustul pentru liniile continue ºi curbe, mai ales atunci când nu fac sã decât sã devoaleze, respectiv sã vulgarizeze mesajul, fie el ºi patriotic. Dincolo de aceastã micã slãbiciune, lucrarea are valoare enciclopedicã ºi, mai mult, poate fi folositã chiar ca busolã, azi, când ºtim cã totul este mesaj. 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey