•  Andreea Gofiþã
•  Györfi-Deák György
•  Laurenþiu Tudor


sus

Ne reflectãm în ceilalþi ºi oglindim la rândul nostru. 
În aceste jocuri, ce imagini returnaþi ºi ce oglinzi aveþi sau vã doriþi în preajmã?

Comentarii cititori
sus

Andreea Gofiþã

 

Nu cred cã ºtiu sã rãspund acum la întrebarea asta pentru cã nu am o imagine despre mine, sã pot ºti cum ar putea fi reflectatã.

Dar „folosesc” câþiva oameni ca pe niºte oglinzi, ca pe niºte proiecþii ale unor idealuri, mai degrabã, dacã oglinda poate fi consideratã un drum.

Mi se pare cã în aceºti oameni se oglindesc sacrificiul, binele, generozitatea.

Comentarii cititori
sus

Györfi-Deák György

 

Reflexii ale reflectãrii

 

Viorel Mureºan îºi rãsfirã haiku-urile din Bibliotecarul furnicilor (în vol. Lumina absentã, Ed. Paralela 45, 2000) între douã reflectãri acvatice ale celor mai vizibile corpuri cereºti, fratele ºi sora despãrþite preventiv de Dumnezeu, pe care, arareori, numai eclipsele îi adunã laolaltã. La poetul echinoxist, astrele majore reprezintã cei doi picuri complementari în jurul cãrora se fugãresc incontinuu lacrimile monadei chinezeºti, douã borne de marcaj între care se întind firea, nemurirea ºi fiorul poetic.
Primul tristih transformã noaptea în zi:

s-a agãþat
luna de gard? E o
pãpãdie pe apã

Ultimul reprezintã un act candid, magic, de dispersare a realitãþii în unda unei ape placide:

s-a trezit copilul
dizolvã cu un bãþ
soarele în lac

Galbenul inflorescenþei plutitoare limiteazã puterea de cuprindere a întunericului ºi se transformã într-o promisiune a luminii. Pe de altã parte, strãlucirea astrului diurn ne orbeºte prin oglindirea în luciul tulburat, de aici iluzia risipirii în reflexie. Poetul ne deschide ochii sau ni-i închide prin ingenioase distorsionãri senzoriale, trucheazã percepþiile prin împingerea lor la limitele simþurilor noastre.

Suprafaþa apei, ca orice oglindã, deschide un spaþiu paralel, în care dreapta devine stânga de la sine. Înmulþind oglinzile, putem chiar întoarce imaginea lumii cu susul în jos, ori sã mãrim ceea ce este la ani luminã depãrtare (telescopul luiNewton), ori sã strangulãm orice volum la o linie. Dintotdeauna, suprafeþele reflectante au stat la baza dispozitivelor, cutiilor fermecate ale iluzioniºtilor.

Oglinzile pot deveni instrumente ale manipulãrii, dacã ele sunt folosite cu intenþii de inspiraþie demonicã. Lui Nicolae Ceauºescu i s-a pus o oglindã în faþã ca sã-ºi cultive narcisismul, dar ea a constituit totodatã un paravan menit sã-l împiedice a vedea ce se întâmplã cu adevãrat înþarã. „Speculum” nu este numai oglinjoara medicalã folositã pentru a vedea ce se întâmplã în locuri greu accesibile. Aliajul de douã treimi cupru ºi o treime staniu din care este confecþionatã pare sã fie argint, de aici termenul de „speculaþie”, rezultat al folosirii lui pentru baterea de monede fãrã valoare.

Scriitorul este un magician, un om care stãpâneºte vraja cuvintelor. Dar tot el este cel chemat sã nu înºele, nici mãcar de dragul divertismentului. Pentru cã, aidoma omului hãrãzit sã creeze, ºi semenii sãi sunt niºte oglinzi. Iar cel plasat în infinitul creat de plasarea paralelã a suprafeþelor reflectorizante se poate pierde atât de uºor în lumea neºtiutã, deschisã cu sau fãrã voie în urma interacþiunilor sociale.

Creatorul ne-a dat o cale a sufletului, care ne poate ajuta sã nu ne lãsãm înºelaþi de iluzii, de oglindirile rãu-voitoare, de rãtãcirea întru pieire. Oglinzile nu au pleoape. Însã ochii noºtri au ºi pot întrerupe o proiecþie intercalatã ca substitut al realitãþii. Mintea, simþurile ºi simþirile ne sunt tot atâtea reazãme într-ajutor.

Arta de a trãi în bunã pace nu se bazeazã pe nici un secret extrem-oriental, ci pe un principiu de o banalitate ºocantã. Reflexiile mincinoase pot fi discernute prin reflectarea lor în suflet. Ca sã reflectãm, trebuie musai sã ne oprim preþ de o clipã. Zicea un înþelept sã nu încurcãm lucrurile între ele: sã ºedem când stãm ºi sã fugim când alergãm, niciodatã invers. Goana nu ne lasã timp pentru reflecþii. Ochii noºtri sunt derutaþi de succesiunile rapide, dar ne putem apãra atât de uºor de flash-uri: trebuie doar sã ne oprim, sã închidem ochii ºi sã ne cufundãm în sine pentru a analiza situaþia.

Dau un singur, ultim exemplu, sugestiv prin concizie, un haiku al modernitãþii decojite de orice înveliº vãtãmãtor, rod al aceluiaºi uimitor Viorel Mureºan:

ibovnice fug
de stãpâni - trenul ducându-ºi
oglinzile

Comentarii cititori
sus

Laurenþiu Tudor

 

Nu cred cã putem avea în preajmã oglinzi mincinoase. Cred cã orice atitudine, energie sau gând ne vin dinspre „celãlalt”, e determinat de ceea ce fiecare dintre noi reflectãm. Tocmai de aceea cred cã actorul, în particular, dar ºi artistul, în general, are sarcina de a reflecta lumea întocmai precum o oglindã, dar de a expune ºi partea luminoasã, care sã trezeascã în cel ce priveºte, ca într-o oglindã, un tip de vibraþie superioarã celei cu care a venit. Personal, am în preajmã tot felul de oglinzi, în mod sigur în concordanþã cu ceea ce la rândul meu reflect. Vãd în ele ºi bune ºi rele, însã oglinzile astea mi se par cel mai constructiv lucru atât din punct de vedere personal cât ºi profesional.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey