•  Semnal editorial


sus

 

Semnal editorial

 

Am primit numeroase cãrþi la redacþie, în ultima vreme. Despre unele vom scrie, pe larg, în numerele viitoare ale Prãvãliei, despre altele probabil cã nu vom gãsi timp, de aceastã datã însã ne mãrginim sã semnalãm câteva dintre apariþiile recente sau relative recente. 

coperta excursuri de ion buzeraExcursuri, de Ion Buzera, volum apãrut la editura Universitaria, Craiova, 2014, îi are ca referenþi ºtiinþifici pe Liviu Antonesei, profesor universitar doctor la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi ºi pe Ion Bogdan Lefter, profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universitãþii din Bucureºti. Cartea cuprinde, în loc de prefaþã, unele Rudimente de poeticã (inclusive personalã) a lecturii ºi o serie de texte publicate de criticul craiovean, în ultimii ani, în reviste literare, grupate în cinci capitole: Criticã literarã & portrete, Istorie literarã, Excursuri, Alte fragmente, Interviuri ºi o postfaþã. Sunt portretizaþi: Mircea Martin, Eugen Negrici, ªerban Foarþã, sunt analizate cãrþi semnate de sau despre George Banu, Rolf Bossert, Alexandru Dragomir, Neagu Djuvara, Aurelian Zisu, Claudiu Komartin, Adrian Marino, Aurel Sasu, Ion Mureºan, Ion Bogdan Lefter, Robert ªerban, Corina Ciocârlie, Liviu Ioan Stoiciu, Adriana Babeþi, Virgil Nemoianu, Dan Sociu, Christian Moraru, Ionel Ciupureanu, Ion Manolescu, Mihai Zamfir, Radu Petrescu, Radu Vancu, Cosmin Dragoste, Livius Ciocârlie, Liviu Antonesei, Anatol Grosu, Ion Buzu, iar paginile de istorie literarã îi vizeazã pe Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Liviu Rebreanu, ªerban Cioculescu, Ion Negoiþescu.  

coperta silviu gongoneaGellu Naum: aventura suprarealistã, de Silviu Gongonea, editura Aius, 2013. Lucrarea este la origine tezã de doctorat ºi a primit din partea Universitãþii din Craiova „Premiul pentru cea mai bunã tezã de doctorat a ªcolii doctorale de ªtiinþe Socio-Umane” pe anul 2012. Apãrutã în colecþia avangardã & transdisciplinaritate coordonatã de Petriºor Militaru, cartea beneficiazã de o prefaþã semnatã Gabriel Coºoveanu ºi cuprinde capitolele: Gellu Naum ºi poezia ca „obligaþie de destin” - copilãria, ºcoala primarã, Liceul "Cantemir Vodã", anii facultãþii, un doctorat ratat ºi întâlnirea cu Breton, anii rãzboiului, grupul suprarealist român, anii de privaþiune - gustul amar al compromisului, Comana ºi retur, acalmia ºi ultimii ani - jaloanele alese de Silviu Gongonea pentru un slalom prin biografia lui Gellu Naum, Coordonate teoretice - avangarda literarã româneascã, programul suprarealist, Gellu Naum ºi suprarealismul românesc, Poezia lui Gellu Naum, Al doilea discurs. Tentaþia manifestului, Teatrul, concluzii ºi o bibliografie. Eugen Negrici, Mircea Tomuº ºi Ovidiu Ghidirmic îºi spun pãrerea despre carte pe ultima copertã. 

coperta maria dinu despre marinoAdrian Marino – Exerciþii de disciplinã a creaþiei – Studii, cronici, interviuri ºi anchete din revistele craiovene (1967-2005), ediþie îngrijitã ºi studiu introductiv de Maria Dinu., editura Aius, 2013. „Ediþia de faþã este o restituire de texte mai puþin cunoscute ale lui Adrian Marino ºi, în acelaºi timp, secvenþã a unui proiect monografic in progress. Tânãra cercetãtoare Maria Dinu îºi propune sã recompunã documentar identitatea «craioveanã» a lui Adrian Marino, conturatã pe parcursul a mai bine de un sfert de secol, prin colaborarea susþinutã la revistele Ramuri ºi Mozaicul. Regãsim în sumarul volumului etapele esenþiale ale biografiei auctoriale a lui Adrian Marino: ecouri ºi prelungiri ale studiilor macedonskiene, critica ideilor literare, fragmentarium de criticã a ideilor literare, cronici ºi polemici, interviuri, editoriale – în ultimii ani de viaþã -, configurând pentru Mozaicul o direcþie neopaºoptistã”, noteazã Sorina Sorescu, pe coperta a IV-a. "Poate cel mai detestabil efect al ceauºismului în viaþa literarã a fost ºi este egalitarismul. A dispãrut orice noþiune de ierarhie ºi respect al valorii reale. Toþi se cred egali cu toatã lumea, cred cã au aceleaºi drepturi. Veleitarismul este în floare. Asistãm la o bãtaie generalizatã pe umeri ºi pe burtã...", am ales, dintr-un inerviu cu Adrian Marino, acordat lui Constantin M. Popa ºi publicat în revista Ramuri, în 1991, ºi în aceastã carte îngrijitã de Maria Dinu. 

coperta lorena stuparuIdentitatea individualã în contextul globalizãrii – Studii ºi interviuri, coordonator Lorena Stuparu, editura Aius, 2013. Cuprinde texte semnate de Lorena Suparu - Identitatea individualã: între percepþia interioarã ºi receptarea exterioarã, Ana Bazac – Identitate ºi globalizare: perspectivã epistemologicã, Adriana Neacºu – Eul ca duratã proprie. Identitatea individualã în viziunea lui I. D. Gherea, Georgeta Ghebrea – Identitate social-politicã ºi aspiraþii ocupaþionale ale tinerilor din România, Gabriela Tãnãsescu – Identitatea europeanã – o „reconstrucþie”?, Liliana Popescu – Identitatea moldoveneascã ºi aspiraþia/ orientarea europeanã a Republicii Moldova, Gabriela Blebea Nicolae – Un inel din trunchiul identitãþii, interviuri cu Mircea Flonta – Despre identitate, Alexandru Surdu – Despre conºtiinþa naþionalã, Gheorghe Vlãduþescu – Despre reflectarea filosoficã a identitãþii, Alexandru Boboc – Despre identitate, fenomenologie ºi filosofia culturii, Aristide Cioabã – Despre identitatea politicã individualã ºi colectivã,  Constantin Nica – Despre tipuri de identitate ºi valori. Studiul a fost finanþat dintr-un contract POSDRU, proiect strategic ªtiinþe socio-umane ºi politice aplicative. Program de pregãtire postdoctoralã ºi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ºtiinþelor socio-umane ºi politice, cofinanþat din Fondul Social european, prin POSDRU 2007-2013.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey