•  Daniela Micu


sus

Daniela Micu

 

CARTEA RUNELOR

 

 

Jera
(Recolta)

You have prepared the ground and planted the seed.
Now you must cultivate with care.

Aleg sã ating fruntea celor doi sãlbatici
când îºi spun unul altuia adevãruri de necuprins.

Lucrul acesta se petrece anual, toamna,
pe un fundal albastru.
Dansezi ºi esti autosuficient
chiar dacã aliaþi nevãzuþi
vegheazã de pe marginea patului.
O altã cale nu este posibilã.
E dificil sã devii din propriul tãu duºman
propria ta dragoste.

 


Odin
(Necunoscutul)

Blank is the end, blank the beginning.

Aici ºi acum permanent
cea mai confortabilã plutire
cadoul unui necunoscut
ce mi s-a arãtat gol,
semn al încrederii totale.
Gestul lui m-a emoþionat,
m-am acoperit cu cenuºã.

În interiorul meu agitat
kundalini s-a trezit,
digerã un alt corp,
se plimbã leneº,
oferindu-mi timp de acomodare.

ªarpele meu iubitor ºi îndelung rãbdãtor
suma tuturor faptelor mele.
Vrea luminã ºi ameninþã sã mã cureþe definitiv.

 

 

Hagalaz
(Întrerupere)

radical discontinuity

Îþi pui bãrbia pe umãrul meu
pentru cã e obligatoriu
sã mã consum ca lumânarea în timpul nopþii
ºi astfel îmi încep
viaþa mea pe drumuri:

patru bãrbaþi îºi ating coapsele
ºi dau cu aspiratorul în plinã zi
încercând sã comunice cu sinceritate
tot ce gândesc.

Nu aºteptam companie la ora asta, Ioan.
Visam la un bãrbat pânã vedeam numai cer ºi pãmânt
în mâna lui pulsa Hagalaz tatãl
sufletelor mele

când albe, când negre
miºunã sub frunze
spre o rãcealã cum nu s-a mai vãzut.

Nu ar strica puþinã coerenþã ºi radicalitate
Pari un tip deºtept, Ioan.
Sunt impresionatã.
Știu o fatã pe nume Rita
care abia aºteaptã sã te cunoascã.
Sau nu, Rita, nu.
Marta este numele tãu norocos;
se întâmplã sã simt astfel de lucruri,
totul sau nimic pentru acea curvã necredincioasã
mare iubitoare de poezie.

 

 

Mannaz
(Sinele)

The starting point is the self. Its essence is water.

 Culesul e pe terminate
ºi noaptea se lasã tot mai frig.
Fii fericit sã faci ceea ce trebuie sã faci.
În chestiunile sinelui eºti întotdeauna la început,
iar la capãtul drumului nu strãluceºte nimic
doar nebunia asta de copac transparent
în valea cerbului.

 

 

Ansuz – Reversed
(Semnal)

consider the uses of the adversity

priviþi
aceºtia sunt copiii mei
nãscuþi dintr-o urzealã radioactivã

trebuia sã mã fi ºtiut de mult
sã-mi poþi spune cã sunt focul
din care se va hrãni mama dragonilor

cu cât mai mare lumina
cu atât mai multe pietre în genunchi –
acesta este
mesajul meu
primit de la oameni mult mai înþelepþi ca mine –

dar fii atent
pe culoarele albe
e secare de sânge
la voia întâmplãrii
minþile noastre unite s-au evaporat
parcã nicãieri
putem fi cu uºurinþã înlocuiþi unul cu altul

dacã vocea mea nu spune nimic
iau în considerare folosirea forþei ºi a algebrei
generale

 

 

Ehwaz
(Miºcare
)

as I cultivate my own nature, all else follows

sunt primul cãlãreþ
în urma mea
femeie, gândul tãu e la mine
armãsarul meu, spun runele,
toate iepele lunii
atunci când le pui ºaua
trag dupã ele soarele
negru ºi dansator
bãrbatul acela
transformat de obiecte
te-a învineþit definitiv
în nemiºcarea ta formidabilã
nemiºcarea ta formidabilã
te-a învineþit definitiv
bãrbatul acela
transformat de obiecte
negru ºi dansator
trage dupã el soarele
atunci când le pune ºaua
toate iepele lunii
armãsarul meu, spun runele
femeie, gândul tãu e la mine
în urma mea
sunt primul cãlãreþ

 

 

Gebo
(Parteneriat)

True partnership is achieved only by separate
and whole beings who retain their separateness even as they unite.

fiecare activitate umanã genereazã o masã echivalentã de carbon
necesitatea estimãrii actuale locale ºi globale
este individualã
karma implicã o dezvoltare durabilã
manufacturã
managementul gunoiului
produsul finit se transportã
unde este nevoie de amortizare
fiecare îºi construieºte
propria machetã tridimensionalã
ºi un bilanþ al rezultatelor
sfârºitul vieþii este o achiziþie fixã
respinsã natural de plãmâni

când mã gândesc cã cea mai importantã
contribuþie o aduce carbonul
mã aflu într-un parteneriat practic

 

 

Dagaz
(Transformare)

With this Rune your Warrior Nature reveals itself.

Trag dupã mine lanþul
în jurul þãruºului
mi-a fost greu sã-þi spun
dar þi-am spus
sunt neagrã de fapt
chiar dacã tu þi-ai luat
anumite drepturi asupra mea
cum ar fi cel de a-mi duce crucile.

Sunt neagrã
picioarele mele lungi
ºi arcuite ca o corabie vikingã
pãrul meu sãrat taie în carne vie
iar sângele tãu îmi stã bine la ochi

sunt neagrã de fapt
chiar dacã toþi oamenii mã iubesc
rugãciunile mele sunt perverse
ca un cântec medieval
pe care mama ta nu þi l-a cântat
cât ai fost þânc

sunt neagrã
ca sângele lupului strãvechi
sau seva lui yggdrasil
sã-þi fie teamã de mine
ºi sã mã doreºti

de fapt sunt neagrã
ºi înºelãtoare
tu nu mã crezi
îmi duci crucile
tot mereu
strivit de greutatea lor
iar în mine devin eu
de la o zi la alta

 

 

Nauthiz- Reversed
(Constrângere)

You are required to undergo the dark side of your passage and bring it into the light.

Marele Însufleþit m-a chemat pentru a doua oarã,
palmele ard la gândul pietrelor scãpate de sub
control.

Ce mi-a lipsit se aflã
ca un nod în gât.
În aceastã desfiinþare nu sunt, din nou,
fãrã putere.

Umbra pe genunchiul cãreia mã las
un cuþit imitã vântul
femeia de la gâtul rãzboinicului
cu care mã unesc înspãimântatã de moarte

ºi totuºi existã cea mai micã ºansã
sã-mi vãd mâinile.
În regãsirea subiectivitãþii
mã raportez la un eu imaginabil.

„nu-i aºa cã te înºeli?
nu-i aºa cã te înºeli,
danuþule drag?”   

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey