•  Profu' de religie, premiat
•  Conferinþã Basarab Nicolescu despre Ion Barbu
•  Lansare de carte: Despre libertatea muzicii ºi muzica libertãþii
•  Sãrbãtoare brâncoveneascã
•  Invitaþi la Tradem: Claudiu Komartin ºi Radu Vancu


sus

 

Premiu pentru Profu’ de religie

 

profuSpectacolul Teatrului Național Craiova, Profu’ de religie, de Mihaela Michailov, în regia lui Bobi Pricop, a fost distins cu Premiul Publicului (locul al II-lea), la Festivalul de Teatru „New plays from Europe” de la Wiesbaden (Germania). Spectacolul a fost prezentat în perioada 22-24 iunie la cea de-a douãsprezecea ediție celui mai important festival de teatru din lume dedicat exclusiv prezentãrii pieselor contemporane. Spectacolul a fost selecționat de dl Manfred Beilharz, fondatorul și directorul festivalului, dupã ce acesta l-a vãzut anul trecut laCraiova.

La ediția din acest an au fost invitate 24 de spectacole din 23 de țãri, între care Turcia, Ungaria, Germania, Spania, Rusia, România, Portugalia, Italia etc.

posterFestivalul de la Wiesbaden este destinat reprezentãrii unor producții teatrale apãrute în ultimii ani și care reflectã neliniști, tulburãri sau conflicte sociale din țãrile respective, în încercarea de atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntã societatea contemporanã multiculturalã din Europa, în efortul sãu de definire și decantare a valorilor democratice. La aceastã ediție, tema în dezbatare propusã de directorii artistici ai festivalului Manfred Beilharz, Tankred Dorst, Ursula Ehler, Ann-Marie Arioli și Peter Michalzik a fost „Teatrul Rebel”.

Spectacolul Naționalului craiovean îi are în distribuție pe Marian Politic, Romanița Ionescu (nominalizatã pentru rol secundar la premiile din acest an ale UNITER), Cãtãlin Vieru, Raluca Pãun și Dragoș Mãceșanu.

Spectacolul este rodul unui “proces colaborativ” dintre dramaturgul Mihaela Michailov, regizorul Bobi Pricop și actori, dupã ce un fragment din piesã a fost declarat câștigãtor la cea de-a treia ediție a Concursului de proiecte pentru tineri regizori și dramaturgi români inițiat de Teatrul Național Craiova.

Premiul obținut la Wiesbaden confirmã astfel un parcurs ascendent al acestui spectacol, invitat de curând și la Festivalul Național de Teatru (București), precum și la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea. 

Cronicã apãrutã în Prãvãlia Culturalã.

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Conferinþã Basarab Nicolescu

 

basarabAcademicianul Basarab Nicolescu a susþinut luni, 7 iulie, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova conferinþa De la Cosmologia Jocului secund la transdisciplinaritate. Întâlnirea a fost moderatã de Petriºor Militaru, iniþiatorul seriei de conferinþe „Avangardã ºi transdisciplinaritate”, în care s-a înscris ºi aceasta, iar în deschidere Constantin M. Popa, redactorul-ºef al revistei Mozaicul, a vorbit despre contribuþia lui Basarab Nicolescu la exegeza operei lui Ion Barbu. Dat fiind faptul cã în 2015 se împlinesc 120 de ani de la naºterea poetului Ion Barbu, au fost lansate cu aceastã ocazie ºi cele douã volume dedicate de Basarab Nicolescu cunoscutului poet ºi matematician: Ion Barbu – Cosmologia Jocului secund (ediþia a III-a, Editura Aius, 2014) ºi Ion Barbu în timp ºi dincolo de timp (Editura Curtea veche, 2013).

Dupã susþinerea conferinþei, Basarab Nicolescu a intrat în dialog cu publicul rãzpunzând întrebãrilor ºi provocãrilor.

Pentru cei interesaþi am ataºat înregistrãri video.

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Lansare de carte:
Ion Munteanu în dialog cu Cico Nicolaescu

 

cicoDespre libertatea muzicii ºi muzica libertãþii este titlul cãrþii-interviu în care Ion Munteanu a imortalizat discuþiile purtate cu Horia Dinu („Cico”) Nicolaescu. Volumul, apãrut în acest an la editura Aius, a fost lansat pe 8 iulie 2014 în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii Oltenia din Craiova.

Amfitrion ºi moderator al întâlnirii a fost Nicolae Marinescu, directorul editurii Aius, iar Alex Munteanu a asigurat un intermezzo muzical, interpretând câteva piese de chitarã clasicã.

Despre volum au vorbit apoi Gheorghe Fabian, fost director al filarmonicii craiovene, Constantin M. Popa, critic literar ºi redactor-ºef al revistei Mozaicul, scriitorii ºi universitarii Ioan Lascu, George Popescu, Ionel Buºe ºi Geo Constantiniu. O privire percutantã, transpusã pertinent ºi eficace în cuvinte, a aruncat asupra poveºtilor depãnate în volum istoricul Mihai Ghiþulescu.

Pisica filarmonicii, Þuþi, a ascultat ºi ea unele opinii, lãsând o oarecare impresie de deferenþã.

Cei interesaþi pot urmãri, mai jos, imaginile filmate cu acest prilej.

Comentarii cititori
sus

Adriana Macsut

 

Sãrbãtoare brâncoveneascã la Mogoºoaia

 

brancoveanu1Constantin Brâncoveanu a sprijinit cultura aºa cã în vremea domniei sale cultura a traversat o perioadã înfloritoare. De precizat cã anul 2014 marcheazã 300 de ani de la martiriul voievodului Constantin Brâncoveanu. Acest domnitor a desfãºurat o adevãratã campanie de construcþie a unor clãdiri atât laice cât ºi religioase, ajungând sã dezvolte aºa numitul stil brâncovenesc. În mod generic, numele de stil sau artã brâncoveneascã este utilizat în istoriografie spre a carateriza clãdirile, arhitectura ºi pictura muralã din vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu. Palatul Mogoºoaia se înscrie în acest brancoveanu2stil brâncovenesc ºi a fost locuinþa domneascã a acestuia, aºa cã nu întâmplãtor a avut loc o celebrare brâncoveneascã aici. Manifestarea s-a desfãºurat în perioada 20 – 22 iunie când s-au adunat aici zeci de domni, domniþe, cavaleri ºi trubaduri întruchipând societatea medievalã în care a trãit acest domnitor. În data de 20 iunie a fost prezentatã Povestea lui Constantin Brancoveanu ºi a fiilor sãi interpretatã de studenþii Universitãþii de Artã Teatralã ºi Cinematograficã I. L Caragiale. Pe 21 iunie brancoveanu3Palatul Brâncovenesc a fost populat de fanfare, saltimbanci,  jongleuri, aruncãtori de flãcãri, acrobaþi. Atmosfera brâncoveneascã a fost susþinutã de muzica bizantinã intonatã de Corul Patriarhiei, taraful de la Clejani care a interpretat cântece scrise de Anton Pann ºi instrumentiºti turci care au cântat meterhanea (muzica turceascã specificã paradelor turceºti).  În ziua de 22 iunie, formaþa de muzicã medievalã Trei Parale  a interpretat melodii din vremea domnitorul. Emoþionante au fost o doinã de jale ºi un balet dedicate martiriului domnitorului.

Foto: ªtefan Grosu

Comentarii cititori
sus

 

Poesis Internaþional, prezentatã la Craiova

 

poesisClaudiu Komartin și Radu Vancu au prezentat vineri, 11 iulie 2014, revista Poesis Internațional în cadrul proiectului Scriitori la Tradem, iniþiat de Nicolae Coande la Casa de Culturã “Traian Demetrescu” din Craiova. Cei doi invitaþi au vorbit despre revistã, despre echipã
(Redactor-șef:
Claudiu Komartin
Colegiul de redacþie:
Rita Chirian, Dan Coman, Andrei Dósa, Vlad Pojoga, Rãzvan Þupa, Radu Vancu
Concept grafic: Ana Toma ) despre colaboratorii din numeroase þãri, despre motivaþie.

Ajunsã la cel de-al treisprezecelea numãr, dupã ce și-a încetat apariția acum aproape un an, Poesis Internațional a revenit pe scena vieții literare românești într-un nou format ºi într-o nouã prezentare graficã. Revista apare acum la Bistriþa, ca publicaþie a Casei de Editurã Max Blecher ºi sub egida Centrului Judeþean pentru Culturã Bistriþa-Nãsãud, de douã ori pe an: primãvara și toamna. În opinia redactorului șef al revistei, Claudiu Komartin, programul și acțiunea Poesis International pot fi rezumate astfel: „Traducerile atât de necesare din literatura mai veche ºi mai nouã din întreaga lume, debuturile câtorva tineri poeþi care între timp au publicat volume foarte promiþãtoare, recuperarea unor poeþi ºi teme ce meritau reconsiderarea sau relansarea în spaþiul public românesc, legãturile stabilite cu autori, grupuri ºi organizaþii literare din peste 20 de þãri sunt reuºite pe care oricine le-a putut remarca în cele douãsprezece numere publicate.”

Atât Claudiu Komartin, cât ºi Radu Vancu au citit poeme ale unor autori strãini, din ultimul numãr al revistei, au discutat cu publicul prezent, pornind de la tema „Celulele scrisului” ºi ajungând în diferite unghere ale literaturii, de la avangardã la organizarea unui festival, în funcþie de interesul ºi mingile la fileu ridicate de unul sau altul dintre cei prezenþi. Puteþi urmãri mai jos înregistrãri video de la întâlnirea gãzduitã de Tradem. Dupã expirarea timpului, discuþiile au continuat pânã în noapte pe terasa Play.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey