•  Rodica Mixich


sus

Rodica Mixich

 

Re. Vall Vigezzo

 

mixich0Sã revenim la acea dimineaþã în care m­­-am trezit într-o localitate necunoscutã. Afarã, din stradã, mã privea o casã de piatrã cu ferestre perfect proporþionate, cu un delicat ancadrament floral ºi o feronerie fragilã cum rar mi-a fost dat sã vãd. Mi-am zis: aºa ceva nu poate fi realizat decât de un spirit ales ºi am pornit cu încredere spre biserica Santuario di Re. Întîlnirea cu un preot zâmbitor care mi-a dat bunã dimineaþa cu deosebitã gentileþe m-a fãcut mai încrezãtoare.

Legenda ne spune cã o icoanã a Sf. Fecioare expusã pe peretele unei case (fresca muralã e o tradiþie în zonã) a fost lovitã intenþionat, drept în frunte, cu o piatrã, de cãtre un copilandru. Câteva luni dupã incident, picãturi de sânge au început sã se prelingã din frescã, mãrturisitori fiind localnicii ºi batistele lor însângerate cu care ºtergeau chipul zilnic. Se costruieºte un altar, apoi o bisericã între 1602-1628, iar în 1922 începe construcþia marelui Santuario di Re. Santuario Madonna del Sangue face parte din itinerariul religios Circuito del Santi, iar mai spre vest trece istoricul drum de pelerinaj Via Francigena, ce porneºte din Canterbury ºi ajunge la Roma. Printre obstacolele naturale pe care pelerinul trebuie sã le înfrunte sunt ºi traversarea Alpilor cu diversele variante între Elveþia ºi Italia, mixich2dupã cum oferã adãpost parohiile întâlnite în drum. Importanþa acestor itinerarii religioase, extrem de frecventate în evul mediu, a fost faptul cã au permis diverselor culturi europene sã comunice între ele cultural, artistic, politic ºi economic. Din 1994 Via Francigena este declaratã “Itinerar Cultural al Consiliului Europei”, ca de altfel ºi Santiago de Compostella, care în ultimii 20 de ani are tot mai mulþi adepþi. Santuario di Re este construit în stil bizantin-renascentist ºi exceleazã prin mãrime ºi mãrinimia celor care au lucrat la picturã. Vigezzii sunt cunoscuþi ca emigranþi ºi inventatori. Calitatea de emigrant atrage dupã sine ºi o mentalitate de emigrant, în cele mai multe cazuri. Maramureºenii noºtri trudesc în Vall Vigezzo pentru a trimite bani acasã, în Maramureº, unde se ridicã case una mai semeaþã decât alta. Aºa cã înþeleg de ce un santuario este atât de mãreþ pe o vale sãracã din cantonul elveþian Ticino. Pentru unii, cantonul unde se aflã ºi Re, se rezumã la case cu acoperiºuri de ardezie, îngrãmãdite unele în altele pe vãi rustice ºi înguste, pe când pentru alþii nord-vestul cantonului înseamnã pasul Gotthard cu tunelul lui rutier de 17 km. Excursia tradiþionalã de altfel, prin trecãtoare, oferã imagini superbe ale zonei rurale montane ºi ale lacurilor. Din cauza sãrãciei, locuitorii vãilor alpine au fost victimele emigrãrii continue, buseca (supã de legume cu mãruntaie) ºi brânza de caprã nu i-au salvat de greutãþi, iar dacã bunderii au emigrat în Austria, cei din Ticino au plecat spre zonele industriale din Italia ºi Franþa. Azi, germani-elveþieni ºi strãini de zonã pãrãsesc oraºele ºi se aventureazã spre satele de munte, rustici, din vãi, pentru a-ºi construi case de vacanþã.

mixich2Vall d’Ossola este în Italia, la nord de lacul Maggiore. Ossola este valea principalã din care se desprind alte ºapte vãi laterale printre care ºi Vigezzo. Pornind de la Locarno, prin Centovalli, ajungeþi la Re, la graniþa dintre Elveþia ºi Italia, la nord de Piemont. Prin vãile Alpilor au trecut de când lumea, drumuri comerciale, iar Strada del Sempione este unul din ele. Cu toate acestea, regiunea este puþin cunoscutã din punct de vedere turistic. Ghidurile vãii ossolane te informeazã cã te poþi bucura de naturã, de drumeþii în aer curat, de arhitectura ruralã ºi religioasã, de artizanat ºi produse gastronomice, precum ºi de o bucãtãrie simplã ºi rafinatã. Rafinamentul simplitãþii? Nu, simplitatea autenticã. Peisajul este completat de numeroase biserici de piatrã ºi modeste muzee rurale ce îºi aºteaptã rãbdãtoare vizitatorii. Muzeul hornarilor (îl practicau adolescenþii ce se strecurau mai uºor prin hornurile caselor), muzeul morarilor (“la storia di come una volta veniva macinata la farina”), muzeul tâmplarilor ºi altor meºteºuguri de pe vale. Artiºtii plastici care au poposit în Re au lãsat lucrãri legate de îndeletnicirile vigezzanilor. Acum 300 de ani, un comerciant de ierburi ºi alte mãrunþiºuri a preparat din plante o poþiune alcoolicã tonicã, un elexir al vieþii, numit aqua mirabilis. A emigrat în Italia cu preparat cu tot, a început sã-l comercializeze intens, dar nu pentru sãnãtate, ci datoritã parfumului deosebit pentru împrospãtarea trupurilor soþiilor ºi amanþilor. Cei din vale susþin cã ar fi precursorul apei de colonie.

Splendidul gheþar Monte Rosa se zãreºte pe dreapta, iar din cariera Candoglia a fost extrasã marmura utilizatã la construcþia domului din Milano.

mixich1Pentru a ajunge la atât de râvnitul Matterhorn, traversãm pasul Simplon spre Elveþia. A fost drumul preferat de Napoleon în escapadele militare spre Italia, însã ruta Visp spre Zermatteste chiar urâtã de aceea, ca sã nu ne plictisim, hotãrâm sã dãm o raitã printr-un cãtun cocoþat pe înãlþimi. Se vede cã nu învãþaserãm nimic din experienþa anterioarã sau poate pentru experienþe magice, trebuie plãtit un tribut. Cu cât înaintam, vârful muntelui se îndepãrta ºi ne învârteam ameþitor în jurul unui punct fix, dar maºinile de teren hodorogite ce coborau în trombã, ne demonstrau cã realitatea e alta. Transpiraþi ºi cu rãu de înãlþime am ajuns în Torbel, un cãtun cu 500 de locuitori în care noi am vãzut vreo 20 de case, deºi din cauza rãului trebuia sã vedem dublu. Localitatea pustie. Întreaga comunitate era la bisericã unde se celebra o sãrbãtoare religioasã. Suntem primiþi cu fanfarã ºi þuicã. Preotul catolic nu era din America de Sud sau poate da, dar era de culoare ºi oficia într-un cãtun elveþian. Femeile împãrþeau þuica ºi unii ne priveau curioºi. Am servit, am ciocnit, ne-am zâmbit, iar zâmbetele noastre au fost luate de vânt ºi duse peste crestele Alpiilor spre împãcarea oamenilor.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey