•  Cristina Cîrnicianu


sus

Cristina Cîrnicianu

 

***

aici sîntem doar noi la capãtul lumii
am putea sã ne þinem ca de o eºarfã
ne lãsãm uºor pe spate pînã cînd
cerul se va rãsturna complet

 

nimic de pierdut (1)

 

aici toþi îþi spalã creierii ºi acesta este lucrul
cel mai bun care þi se poate întîmpla
n-am înþeles de ce fac paturile atît de înalte
de ce papucii sînt mereu prea departe
doi paºi o nimica toatã spun ei
dacã nu mi-au bãgat tije de titan în oase
atunci de ce totul este atît de greu
de ce fiecare miºcare o simt cum îmi iese prin piele
de ce trebuie sã mã ridic
în sfîrºit
îmi imaginez sub picioarele mele desculþe un teasc 
plin cu viºine încã fierbinþi de la soare
le strivesc ca ºi cum nu ar avea legãturã cu mine
iau poalele cãmãºii cu o mînã
cealaltã o las grea peste umerii asistentei
mã relaxez
nu am nimic de pierdut
urmeazã doar gestul tandru al unui dans în infern

 

terapeutic

prin pãlãria asta de paie cu gãuri largi
lumina se desprinde conic în fîºii
dinspre ochii mei spre ei
le cuprind fețele în halouri
sfere mici multicolore le atîrnã de gene
clipesc des
însã ei nu ºtiu nimic
oamenii aceºtia
nu înþeleg nimic din ce li se întîmplã
gesturile lor trec prin aer înaintea mîinilor
lumina le taie degetele
întunericul curge satinat
le învãluie picioarele
în locul brațelor tentacule de cîrpã
descriu cuvinte...
nici mãcar nu ºtiu cît de frumoºi sînt
ºi cît de mult bine le face
ei nu ºtiu nimic
ce bine cã adevãrul acesta nu doare

 

orientare

 

articulaþiile rîncede
ale aºteptãrilor mele
au oftat prelung
din pãcate
n-au reuºit mai mult decît
o scurtã miºcare eolianã
în lanul cu iluzii
ferm orientate spre realitate

uzura

mi-am tãiat unghiile
mi-am curãțat urechile
am ceva de vîndut
pe bani puțini
însã pe termen lung
o cãlãtorie în care boala sau
expresia uzatã a moralei
nu mai mișcã nimic
în zona de est a amintirilor

 

regulament intern

 

ºeful bãilor publice bate toba
pînã cînd nisipul fierbinte
întins pe burþile birocraþilor
se transformã în politicã
în timp ce micul Amaretto
- oricare ar fi el sau noi -
descoperã regula jocului:
ºoarecii trebuie puºi în coºuri de nuiele
ºi trimiºi pe rîuri de limonadã
înainte ca pisicile sã strige:
Þarã, þarã vrem ostaºi! 

 

condescendent

 

ce griji aveam noi
cei care dãdeam singurãtatea pe uºã afarã
aruncam cu pietre în ea
ne credeam eroi
cînd ne-a venit rîndul
ne-am împrãºtiat în lume diformi ca puii de lup
auzeam cum ne cresc oasele
ligamentele pocneau ca mugurii de primãvarã
ºi ce ne mai strîngeau pantofii
ºi ce ne mai intra frigul pe sub mînecile prea scurte
ea aºtepta în hainã de blanã sprijinitã de un gard de ciment
cu un sîn dezgolit
penibilã ca într-un film hollywoodian
ne fãceam cã n-o ºtim
se þinea discret dupã noi
încercam sã ne acoperim urmele
aici nu e loc de milã
aºa ne-au învãþat supravieþuitorii
abia dupã ce ni s-au copt bine oasele feþei
ºi pieile începeau deja sã ne slãbeascã încheieturile
ne-am întors acasã dezgropînd înapoi drumul 
cam în tot atîta viaþã cît la dus
i-am deschis uºa ca unei doamne
ne-am întins goi ºi obosiþi în paturile în care ni s-au stins bãtrînii
cu mînile peste pîntecul ei
ne-a lãsat dormind
mîngîindu-ne tîmplele

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey