•  Xenia Karo


sus

Xenia Karo

 

Despre literaturã, indubitabil

(Ion Buzera, Excursuri, Editura Universitaria, Craiova, 2014)

 

 

coperta ion buzera excursuriCu sentimentul cã fluier în bisericã, pun pe raftul Prãvãliei cartea Excursuri, o culegere de articole flancate de douã metatexte cât o carte întreagã. Autorul ei este una dintre cele mai limpezi inteligenþe ale criticii contemporane (românești, sã zicem). Un solitar, o voce singularã, un discurs ex-centric. Ion Buzera este una dintre autoritãþile incontestabile atunci când vine vorba de înþelegere aplicatã, sine ira et studio, a literaturii române contemporane. Criticul postmodern, prin excelenþã, face tot posibilul (ºi reuºeºte) sã-ºi taie o cale dreaptã prin hãþiºurile contemporane. De altfel, abordeazã orice fel de scriiturã, orice fel de carte, atâta timp cât este sursã de cunoaºtere, dar, simultan, înseamnã ºi o nouã referinþã în propriul program pentru cã Ion Buzera nu este criticul vremurilor ºi al modelor, ci al epocii. A debutat (Literatura românã faþã cu postmodernismul. Studiu critic despre ªcoala de la Târgoviºte, Editura Spirit românesc, Craiova, 1996, studiu pe care-l va relua ºi rescrie în totalitate 10 ani mai târziu, la Paralela 45) în „proximitatea” postmodernismului (vz. Ion Buzera, Proximitãþi critice, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2004), iar azi îl regãsim în zona aceleiaºi estetici, poate ceva mai sentimental („Îmi plac postmodernii «mei» mai vechi”, p. 270 – spune într-un interviu pe care-l regãsim în Excursuri).

„Cititor cu pretenþii” (p. 6), „cititor rapace, furios, insaþiabil, capricios, (premeditat) inocent, (calculat) modest, indomptabil, exigent, supraexigent, plictisit, versatil, suprasaturat, scârbit, extrem de curios ºi (de cele mai multe ori) extrem de dezaprobant” (p. 5), un cititor care nu abandoneazã nicio carte începutã (p. 264) creeazã un discurs critic rafinat, ironic, puternic evaluativ. Spun „critic”, dar fibra postmodernã nu mã lasã pânã la capãt. Spun „ironic” ºi subînþeleg ºi ludic ºi numesc astfel ritmul intern al sistemului criticului, dar preocuparea (uºor profesoralã) pentru evaluare nu mã lasã pânã la capãt. Ion Buzera are voluptatea fragmentului, dar ºi a esenþializãrilor, a reducþiilor infinitezimale, respectiv a frazelor tranºante, lipsite de echivoc. Disponibilitãþile narative, cu fire care isprãvesc în apoftegme, cu un supra-personaj - Literatura, desigur - cu înþelepþi (sau nu), cu viteji ºi mai puþin viteji, cu lei paralei ºi cu zmei, cu tãrâmuri negre, sunt nuanþele care susþin fotografia eticã (apud J. Hillis Miller) a literaturii contemporane, aºa cum o capteazã Ion Buzera. Pe lângã autorii pe care-i analizeazã, criticul petrece destul de mult timp în auto-analizã. Refuzã sã-ºi lase textele singure, poate pentru cã nu crede în predefinire: „Sunt de pãrere cã nicio literaturã nu e a priori micã, mare sau medie. Ea poate fi «reconvertitã» (prin lecturã ºi interpretare) în cele mai diverse moduri, dar în directã relaþionare cu potenþialul cititorului, «acelui» cititor” (p. 7). Chiar relaþia cu literatura funcþioneazã atâta timp cât se pãstreazã în proximitatea eului (fie el ºi de critic ºi teoretician): „Mã intereseazã literatura în mãsura în care rãspunde nevoilor mele: euristice, imaginative, profesionale” (p. 6).  

Excursurile (dupã rubrica pe care autorul o susþine la revista Scrisul Românesc) sunt, dupã mine, o ieºire din ex-centricitate, sunt chiar auto-expuneri în urcuºul atât de provocator cãtre (auto)cunoaºtere (vz. p. 121). 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey