•  Dumitru Ungureanu


sus

Dumitru Ungureanu

 

 

Colþul colecþionarului cusurgiu

Prima colecþie

 

Crescut într-un sat „eminamente agricol”, cum zice sintagma, m-am confruntat direct cu fiarele, dar nu cele sãlbatice. ªtim azi cã lumea ruralã postbelicã, asediatã de forþele comunismului, s-a vãzut deposedatã treptat de „mijloacele de producþie”, vorba marxiºtilor proþãpiþi „în capu’ trebii”. Întâi au confiscat uneltele avansate, ale „boierilor ºi chiaburilor”, apoi pe cele rudimentare (de pildã, semãnãtori cu tracþiune animalã), apoi au luat pãmântul, apoi caii ºi cãruþele, apoi vacile, înjugate de unii þãrani la jumãtãþi de cãruþe, apoi nu mai luau, ci dãdeai un porc sã capeþi butelie, ºi tot aºa... Pe mãsurã ce dispãreau vechile utilaje de fabricaþie germanã ori englezã, apãreau, victorioase, produsele socialiste. Mândria o constituia tractorul rusesc Kirov, cu roþi de metal. Exemplarul repartizat la GAC Morteni a încãput pe mâna celebrului mecanic Gicu Vâlvoare, zis „Noo’º’noo dã motoare”, ºi-a sucombat ponciº într-o baltã, unde cãruþa vârfuitã cu saci de grâu nu zãbovea mai mult de douã minute ºi trei bice, pocnite de Gogu Sticlã deasupra murgului sãu focos, cãruia îi numãram coastele pe vremea când nu mergeam la ºcoalã. Deceniul ºapte al veacului trecut, cu tranziþia la mecanizare de la munca personal(izat)ã, cu plugul, sapa ºi secera, cuprinde  copilãria mea ºi atestã întâia manifestare a nãravului de colecþionar.

Ca orice altã „profesiune”, ºi colecþionãreala trebuie demonstratã cumva. Nu existã vreo comisie academicã, nici de altã naturã, sã certifice calitatea ce-þi dã prestanþã ºi-un anumit respect, subliminal inoculat de banii presupus investiþi. Statutul e garantat de colecþie în sine, de inventarul þinut sub cifru sau la vedere. Unii gustã plãcerea de-a se lãuda pe toate canalele mediatice cu achiziþiile. Alþii au orgasm numai dacã þin pentru ochii ºi degetele proprii rezultatul aliºveriºurilor, ajuns fetiº.

Dumitru UngureanuMie, prima „serie” mi-a produs doar înghioldiri în coapsa piciorului, sub buzunarul pantalonilor de velurã (iute rupt) în care depozitasem „comoara”. Care comoarã consta din ºapte ºuruburi fãrã piuliþe, o ºurubelniþã cu mâner alb, electroizolant, ºi-o broascã de uºã, cu clanþã de alamã tocitã în podul palmelor. Obiectul ãsta pãrea vechi de vreo douã veacuri, aliajul de cupru ºi zinc încã stârnea reflexe aurii, îndeosebi când era lustruit ºi pus într-o anumitã luminã, mecanismul simplu nu-ºi pierduse mobilitatea, deºi era perfect inutil, ansamblul fiind lipsit de arc ºi de-al doilea mâner, ce trebuia montat pe exterior. Mi se promisese ºi-o cheie, pe care n-am mai primit-o, fiindcã Ment, vãrul, prietenul ºi partenerul meu de afaceri, s-a gândit sã o pileascã, vrând sã facã din ea un ºperaclu cu care spera sã aibã acces la dulapul în care nea Gogu, tatãl sãu, þinea încuiate SCULELE.

Era pe la jumãtatea anilor ’60, iar la noi în sat ajungeau rapid semnele epocii de fiare, cãreia propaganda regimului îi spunea „industrializarea” României. Tata, nea Gogu, nea Auricã ºi alþii, calificându-se în meserii precum electrician, mecanic, lãcãtuº, sculer-matriþer, sudor, strungar, frezor (nu frizer!), începeau sã strângã în gospodãrie diverse unelte ºi scule pe care generaþia dinainte nu le vãzuse. Unii le pãstrau în cutii, în dulapuri sau pe rafturi. Eu le-am depozitat pe-ale mele în buzunare. Pânã le-a gãsit mama. 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey