•  Dumitru Ungureanu


sus

Dumitru Ungureanu

 

 

Colþul colecþionarului cusurgiu

Fereastra întunecatã

 

Marin Preda a scris în epoca sa de glorie proletcultistã, pe lângã romanul Risipitorii (risipitori de talent, fireºte!), ºi nuvela Ferestre întunecate, cu subiectul cunoscut. Titlul mi-a venit în minte pe când deschideam LibreOffice (pe Linux!) sã comit rândurile de sub ochii dvs. Întunecatã la propriu, datoritã amplasãrii, era priveliºtea vitrinelor - vorba vine! - în care tata, nea Gogu ºi nea Auricã al lui Zeamã îºi þineau „colecþiile”. Raftul lui nea Gogu era fixat de peretele unei odãi a fânarului, zisã „atelier”, în care mai sãlãºluiau tejgheaua de dulgher, bancul cu menghinã, nicovala universalã ºi polizorul cu roatã, pedalã de fier ºi ax cu ºaibe ce permiteau înlocuirea pietrei (deosebit de polizorul lui nea Costicã Voinea, cu pedalã, roatã ºi cadru de lemn, dotat cu „piatra fãrã moarte”, de fabricaþie germanã). Volantul agregatului verilor mei fusese „recondiþionat” de nea Gogu din fierãria boierului Titicã, pe vremea când fãcea parte (ca exemplu de þãran sãrac) din echipa de întovãrãºire, iar „conaºul”, feroce exploatator care-ºi donase moºia bisericii, scãpa nechelfãnit de povara asupririi poporului. În fapt, nea Gogu era totalmente dezinteresat de munca pãmântului, pogonul moºtenit cedându-l surorilor, într-adevãr sãrace. Talentul i se manifesta cu deosebire în meºteºugãria de toate tipurile, creierul sãu molcom inventând fel de fel de instalaþii, mecanisme, dispozitive, scule, motoare, alambicuri, pompe ºi câte ºi mai câte utilitãþi prin gospodãrie! Rar am vãzut pe cineva mai inventiv decât el, iar cei trei bãieþi ai sãi, cãlcându-i pe urme, abia-abia l-au întrecut! ªi nu fiindcã vreunul avea mai mult har, ci datoritã procesului logic, definit în douã vorbe - „tehnica avanseazã!” - de Filip, zis Vãru-pomanã, colecþionar în lege, cârcotaº inegalabil ºi bãutor impenitent.

menghinaNea Gogu amplasase raftul cu scule pe un perete, îi fãcuse uºã de tablã, pe care a întãrit-o cu margini de fier beton dupã ce a constatat cã fusese îndoitã la un colþ, iar „obiectele de cult” rãvãºite. Peretele cu dulapul era perpendicular pe cel cu fereastra. Fiind mai degrabã o ferestruicã, mereu murdarã, lumina cãdea insuficient asupra dulapului, generând o atmosferã de mister. Asta nu-l împiedica pe vãrul Nicu sã acþioneze asupra încuietorii, mai întâi cu lama unui cuþit, apoi cu vârful levierului imprudent lãsat afarã de nea Gogu. Iar când uºa de tablã n-a mai putut fi forþatã, Nicu a schimbat strategia de acces. Împrumutând de la mine bomfaierul, pe care tata nu-l putea închide în lada noastrã fiindcã avea coada prea lungã, o daltã ºi-o pilã, beneficiind de nepreþuita menghinã la care am visat ani de zile (pânã mi-am cumpãrat una, din prima bursã de licean), Nicu a fabricat o cheie pentru lacãtul cu care nea Gogu spera cã-ºi asigurase comoara.

Era o zi din primãvara lui 1967, nea Gogu lucra pe ºantier, în Gãeºti, Nenea, „ieºit pe leafã”, lucra la Rafinãrie, în Piteºti, aerul nu se încãlzise, norii abia se ridicau de peste sat, iar noi, Nicu, Ment ºi cu mine, puneam în practicã îndemnul pe care punkerii englezi aveau sã-l lanseze peste vreo opt ani: „Fã(-þi)-o singur!” Propoziþia are conotaþie sexualã, anii de „distracþie la maxim” au pervertit-o. Evidenþa însã impune mãrturisirea: visele noastre de pe la 11-13-15 ani erau sã ajungem electricieni, lãcãtuºi-mecanici, chimiºti etc. ªi sã avem fiecare propria colecþie de scule.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey