•  Xenia Negrea


sus

Xenia Negrea

 

 

Eugen Negrici despre sine (!?) 

Eugen Negrici, Sesiunea de toamnã, Cartea Româneascã, Bucureºti, 2015

 

„fila anterioarã am rupt-o dupã ce mi-a fost cititã” (p.5) spune Eugen Negrici în fraza care deschide volumul ºi se situeazã în rãspãr faþã de cititor(-ul nepoftit). Lectura (poate chiar ºi relectura) anuleazã acest tip de text. Eugen Negrici ne îngãduie sã vedem ce scrie de fapt (p. 5) ºi ce crede cã de fapt poate fi (e îngãduit a fi) citit. Astfel, paratextul „jurnal” de pe pagina de titlu nu are altã valoare în afara unei convenþii editoriale. Cãci Eugen Negrici nu semneazã niciun pact (autobiografic) cu nimeni. Aceste „însemnãri” (cum le numeºte) cu miza unei „reexaminãri” (cop. 4) au primit îngãduinþa ochilor strãini ºi de aceea suntem încurajaþi sã le bãnuim o existenþã postquam.

Hiperluciditatea nu îi/ nu ne permite niciun fel de iluzie, ºi, mai ales, nicio pretenþie. Paginile acestea numite convenþional „confesiuni” sunt jocuri de mãºti, sunt o punere în abisul aparenþelor, al oglindirilor, dar în niciun caz nu sunt pretins adevãrate sau, vai!, sincere. 

Nu ni se vinde vreun autoportret sfâºietor, vreun eseu cutremurãtor despre sine, vreo autopropunere, vreo mirare în faþa devenirii, a sinelui. Cerebralul, iscoditorul Negrici nu are cum sã pretindã (e sub demnitatea sa) cã eul nu este un teatru (dupã expresia lui Pierre Aurégan, 1998) ºi cã textul nu este altceva decât un joc subversiv al identitãþii (idem). Cel mult, citim, ni se oferã o confirmare. „Jurnalul” primeºte infuzii chiar ºi din publicisticã, din discuþiile (interviurile) pe care le-a avut ºi le-a publicat cu ceilalþi. De aceea, aici, limita dintre public ºi (acest) privat este transparentã. Autorul nu poate/nu vrea/refuzã sã pretindã cã relectura eului se suprapune cu lectura de cãtre altul. Ne permite sã-l însoþim când ºi când în relectura lointaine, dar dacã vrem sã ne jucãm de-a confesionalul este strict iluzia noastrã.

În rama aceasta, se þese apoi imaginea abisalã a jurnalului adevãrat, a acelui journal candide (Philippe Lejeune). Discontinuitatea, lacunarul, secvenþializarea supra-naraþiunii sunt trãsãturile care ne ispitesc sã uitãm, de fapt, sursa hiperlucidã.   

Sesiunea de toamnã nu intrã în rândul cãrþilor crude, descrise care atare de Mircea Mihãeiº, nu are pusee exhibiþioniste, indecenþe ale vreunor autopropuneri sau disponibilitatea autolivrãrii romanþioase. Nu ni se propune vreo reþetã de succes, nu ni se dau consultaþii gratuite, nu suntem invitaþi sã ne mirãm de vagoanele de cãrþi citite pânã în prepubertate (ca sã nu mai vorbim de celelalte), nu suntem poftiþi sã oftãm în faþa cutãrei nedreptãþi, a cutãrui derapaj de sens.   

De aceea sunt cu atât mai spectaculoase tãcerile pe care le traversãm împreunã cu Negrici, în labirintul subversiv al unui «obiect-text» fisurat (Ralph Heyndels). Obsesia vidului care-i cutremurã existenþa hipersensibilã când este expediat în sudul hard oltenesc ºi intuiþia ruinei (apud Ralph Heyndels) sunt timpii similinarativi care tensioneazã acest text în rãspãr cu teoriile tradiționale despre scriitura confesivã diaristicã. De la titlu ºi pânã la ultimul rând de pe coperta a patra citim o operaþiune de mise en ruine, care îºi primeºte chiar ºi o expresie cât se poate de plasticã în imaginea obsesivã a unui zid care nu închide, ci expune posibilitãþi de înþelegere.  

Ne bucurãm ºi de aceastã datã de revelatoarea scriiturã negricianã ºi de spectaculoasele edificii ironice. 

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey