•  Silvia Cãpitanu


sus

Silvia Cãpitanu

 

 

Praga


Cãlãtoriile îmi stau aºezate în suflet cuminți, ordonate în zeci de sertare cu etichetã. E de-ajuns un semn, o madeleinã proustianã, ca sã le rãscoleascã ºi sã mã trimitã în trecut, transformându-mã într-un fel de Alice în þara amintirilor mele cãlãtoare.

Praga este oraºul dragostei. Oraºul dragostei la început de iarnã.
Simfonia 38 a lui Mozart, dimineți friguroase alintate de ceai fierbinte, lebede curgând pe Valtava, pãpuºi colorate în vitrine, bãtrânul pod sub dansul fulgilor de nea, aceasta este Praga: frumoasã, delicatã, primitoare, aristocratã.

pragaAm ajuns într-un decembrie geros, acum mulþi, mulþi ani ºi mi-a rãmas în suflet ca o poveste.
O poveste de Crãciun, cu poduri, castele, vin fiert ºi scorțișoarã.
Strãzile se trezeau nedumerite sub paºii noºtri ºi sub aerul rece al iernii.
Am pornit din piaþa Wenceslass cãtre centrul vechi, plin de strãduþe înguste ºi clãdiri colorate în culoarea mierii, cu ferestre vesele, ca într-un orãþel de jucãrie.
Praga de Crãciun te face sã te simþi din nou copil: bradul uriaș din Wenceslass Square, cu mii de luminiþe colorate, piețele de Crãciun unde gãseºti globuleþe din sticlã de Boemia, mãnuºi colorate din lânã, delicioasa turtã dulce.

Iatã cum ºi-a fãcut Praga loc în sufletul meu, locurile, imaginile, mirosul, toate trãirile ºi senzaþiile cu care m-a rãsfãțat în acel decembrie îndepãrtat. Vã invit așadar:

1. Sã mergeți la concertul de Crãciun la Opera din Praga sau la un concert de colinde ceheºti cântate de corurile de copii în faþa Catedralei  Sfântului Vitus, în aerul rece al iernii, rãsunând pânã în cele mai ascunse unghere ale sufletului.

2. Sã treceþi  Podul Carol (Karluv Most), în paºi de dans, sub primii fulgi de nea, la cãderea nopþii, când lumina lunii se rãsfrânge fabulos peste apele tremurânde ale Valtavei ºi peste statuile ce strãjuiesc mareþul pod, martor al atâtor poveºti de dragoste cântate cu patos de muzicanþii ambulanþi.

3. Va invit la pas prin Oraºul mic (Mala Strana), cel mai romantic cartier al Pragãi, aºezat cuminte la poalele Castelului Pragãi, dincolo de Podul Carol, plin de clãdiri burgheze ºi strãduþe ce urcã spre castel sub lumina bãtrânelor felinare, printre restaurante ºi cafenele, vitrine cu bijuterii ºi minunãþii din cristal de Boemia.

4. Sã admiraþi arhitectura impresionantã ºi atât de variatã a oraºului, frumuseþea goticã, dar ºi stilurile baroc renascentist ºi romanesc, înþelegându-se parcã între ele sã clãdeascã împreunã o poveste de linii ºi impresii într-o armonie plãcutã ochiului: complexul Castelului Pragãi, Catedrala Sfântului Vitus, Biserica Sfânta Maria din Tyn, Catedrala Sfântului Nicolae, Vechea Primãrie, Castelul Troja.

5. O dimineaþã printre lebede ºi poduri, pe malurile Valtavei, hrãnind ºi vorbind cu blândele lebede albe ºi privind apele cum trec pe sub podurile întunecate.
Lebedele vin graþioase la mal, unele te lasã chiar sã le mângâi, sã faci câteva fotografii, apoi pleacã grãbite cãtre alþi trecãtori.

6. Uliþa de aur (Zlata Ulicka), straduþa miniaturalã a celor unsprezece cãsuþe colorate, desprinse parcã dintr-o poveste cu pitici, pe urmele alchimiºtilor ce au trãit cândva aici, dãinuind aici de peste cinci veacuri. Aici a trãit pentru un an celebrul Kafka, la numãrul 22 ºi aceastã strãduþã minunatã desprinsã dintr-un oraºel de pãpuºi se pare cã a fost sursa de inspiraþie pentru romanul Castelul.

7. Nu poate lipsi un rãgaz în faþa Ceasului astronomic sau a Ceasului Apostolilor, în Piaþa Veche (Stare Mesto), unul dintre cele mai vechi orologii din lume, în faþa cãruia se strâng mii de turiºti pentru a privi cele trei cadrane înfãþiºând poziþia soarelui ºi lunii, a lunilor anului, dar mai ales cei doisprezece apostoli care ies la fiecare orã exactã anunþatã de orologiu.

8. O plimbare cu vaporaºul din lemn pe apele Valtavei, pe sub poduri ºi pe canalele ascunse, printre case vechi de veacuri, primind în dar o priveliºte mirificã a celor douã maluri ºi un pahar de vin fiert cu scorþiºoarã aromatã pe fondul notelor de acordeon.

9. Sã treceþi pragul restaurantelor ºi cafenelelor pragheze, care abia aºteaptã sã vã rãsfeþe dupã frigul de afarã cu o supã de ceapã aburindã, cu tradiþionalele gãluºte delicioase, cartofi copþi ºi minunate sosuri în care se lãfãie porþii generoase de carne, udate la sfârºit cu gustul inegalabil al berii ceheºti.

10. Sã vã rãtãciþi pe strãzi, cãutând paºii ºi casele în care s-au nãscut, au trãit sau au scris  Kafka, Mozart, Adler, Dvorak, Hasek, sã vã pierdeþi prin librãrii ºi galeriile de artã, sã vã lãsaþi simþurile îmbãtate de simfonia 38 a lui Mozart, dedicatã Pragãi însãºi.

Am sã închid acum sertarul cu lebede ºi poduri, cu marionete ºi vin fiert aburind a fericire pe caldarâmul greu încercat al unui oraº aât de frumos ca un colind la început de iarnã, un loc încãrcat de poezie ºi note muzicale care îmi rãsunã în suflet în fiecare an, în prag de iarnã.

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey