•  Dumitru Ungureanu


sus

Dumitru Ungureanu

 

 

Colþul colecþionarului cusurgiu

Fereastra spartã

 

Raftul lui nea Auricã, mecanic la TUG, secþia Ioneºti, depozita cutii cu ºuruburi, piuliþe, ºaibe ºi mii de alte repere, zise fierãtanii. Îl plasase lângã o ferestruicã de 60x40 cm, unica deschidere, în afarã de uºã, a magaziei în care vecinul îºi fãcea veacul. Sub geamul fixat în ramã avea bancul de lucru, cu menghinã, bormaºinã verticalã, bomfaier ºi polizor cu manivelã, nu cu pedalã, pile de toate formele ºi mãrimile, burghie, dornuri, dãlþi etc. Sculele adãstau în ordine pe poliþe sau agãþate în cuie de perete. Deschis, raftul strãjuia dreapta ferestrei ºi era accesibil oricând, dar numai proprietarului, care þinea uºa magaziei permanent încuiatã cu un lacãt nemþesc, moºtenit de la tatãl sãu, legendarul Niculae a' lu' Zeamã, „maistor” la uzina Malaxa, mort în plinãtatea vârstei, câþiva ani dupã ce scãpase din prizonieratul în Siberia. La stânga trona raftul de cãrþi, ermetic închis cu uºiþã din lemn, ca sã nu intre ºoarecii. Deoarce bãieþii lui nea Auricã erau încã mici, iar el nu primea în sanctuar decât persoane de ultra-foarte-mare-încredere, nu asigura suplimentar cãrþile. Mie mi-a dat credit abia dupã ce i-am demonstrat cã citisem ºi altceva decât Cazaniile, rãmase moºtenire de la Taica, fost cântãreþ bisericesc. Dar tot nu i-am spulberat ezitãrile, pânã când, împrumutându-mi o broºuricã din colecþia „Clubul temerarilor”, a primit-o înapoi intactã. Apoi, vãzând cã ºi Doamna de Montsoreau a scãpat imaculatã din labele mele, n-a mai avut dubii ºi mi-a deschis uºa originalei biblioteci. Mai bine se îmbãta! (Ori poate se îmbãtase, ca de obicei, ºi neglijase procedurile de securitate?)

Era toamna lui 1969, o noapte de noiembrie dupã o zi ploioasã, cu vânt ºi nori ca-ntr-o povestire de E. A. Poe. Luna intens strãlucitoare lumina fantomatic uliþa noastrã fãrã curent electric. Dormeam singur în odaie; sorã-mea, fiindu-i urât, fusese luatã de mama în camera pãrinþilor. M-am strecurat pe poarta micã de lângã poarta mare, am traversat drumul, sãrind agil peste ºanþurile cu apã, am ocolit colþul curþii lui nea Auricã, prin „ograda” fãrã gard a Covrigenilor, ºi-am ajuns în spatele magaziei, sub fereastra dintre rafturi. Am spart-o cu piatra pusã devreme la îndemânã, fãrã sã þin cont de posibilitatea ca zgomotul sã fie auzit. Norocul juca de partea mea: nimeni nu s-a iþit, în clesteizmene, cu ciomagul în mânã, sã vadã cine stricã liniºtea vijeliei. Îmi fãcusem socoteala cã încap lejer pe fereastrã, sã pot accesa conþinutul primejdiotecii. Dar, stupoare! - fereastra fusese dotatã cu un grilaj din fier beton de 6! Când oare? Cã doar ieri, pe searã, pretextând o schimbare de carte, întreprinsesem ultima recunoaºtere în magazie! Memorasem atent cum sã cobor de pe tocul ferestruicii pe banc, unde sã pun piciorul, de ce sã mã agãþ ca sã nu cad ºi aºa mai departe... Grilajul mi-a rãsturnat planurile, mi-a spulberat speranþele, mi-a modificat prioritãþile. În loc sã recitesc pânã mã satur - ºi s-o posed numai eu! - pe Doamna de Montsoreau, la care, fireºte, fãrã s-o recunosc, pofteam cu imberbia vârstei, m-am pomenit în mânã cu un cleºte de fãcut inele din sârmã ºi-o pilã de 15x150 mm. Habar n-aveam la ce mi-ar trebui, dar le-am luat fãrã nicio remuºcare. Pila a rezistat în colecþia de scule ce-mi aminteºte vocaþia (rar fructificatã) de lãcãtuº. Cleºtele pentru inele fiind o rara avis în orice trusã de meseriaº, m-am lãsat convins de vãrul Clement sã i-l cedez în schimbul unui patent de ceasornicar, la fel de util mie ca luneta de vãzut pe partea cealaltã a Pãmântului.

Îl pãstrez ºi azi.  

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey