•  Rodica Mixich
•  Ion Ion Ion


sus

Rodica Mixich

 

Botafumeiro

 

mixich1Catedrala era plinã de oameni, aºa fusese ºi la slujba de dimineaþã ºi la cea de dupã-amiazã, iar acum, pentru cã se celebra liturghia pelerinilor, cu atât mai mult. Abia am gãsit un loc. Eram în Spania catolicã, dar la intrarea în catedralã cântau permanent ºi antrenant formaþii de instrumentiºti arii din opere, valsuri, muzicã bunã. De câteva zile, o formaþie de ruºi cu instrumente tradiþionale se bucura de atenþia turiºtilor. Exprimarea este incorectã, între turist ºi pelerin este o diferenþã esenþialã, dar ºi pelerin este inexact pentru cã fervoarea religioasã lipsea, înlocuitã fiind de spiritualizarea ritualului. Ritualul religios se desfãºoarã de sute de ani în interiorul catedralei baroce din Santiago de Compostella ca ºi liturghia pentru pelerini ºi naþionalitãþi, de la ora 12. Probabil cã trebuinþa de ritual te poate determina sã cazi în genunchi ca o prunã coaptã în faþa confesionalului ºi sã îþi destãinui toate misterele sufleteºti numite pãcate. Nu aº numi atmosfera din afara ºi din’nãuntrul catedralei sacrã, ci umanã, fantastic de vie.

mixich3Îmi gãsesc un loc în bãncuþã, undeva mai în spate, numai bine pentru a privi. I-am privit ºi afarã, în faþa catedralei, transpiraþi ºi fericiþi ascultau muzica interpretatã la cimpoi de un scoþian. Era soare. Aici, în penumbra bisericii, mã impresiona faptul cã toþi pelerinii aveau în comun privirea ce era arzãtoare, vie ºi prezentã cum numai la femeile musulmane am vãzut; ele trãiesc ºi cuceresc prin privire. În faþa acestor oameni strãlucind de viaþã nici un preot nu ar fi riscat sã fie altfel decât autentic în credinþã ºi în cuvântul pe care îl rosteºte. Aºa ºi era.

mixich4Catedrala este atât de barocã încât ochiul oboseºte sã caute ºi sã identifice opere, aºa cã se mulþumeºte sã savureze frumosul, aurul ºi vortexurile ºi sã-ºi îndrepte privirea spre cupola ce filtreazã lumina zilei într-o magnificã broderie de umbre ºi raze. În raportul stabilit între tine ºi divinitate, câºtigã Calea ºi Viaþa. Opt oameni îmbrãcaþi în uniforme umplu cu tãmâie imensa cãdelniþã, o trag în sus sub cupolã cu frânghii ºi botafumeiro cu cele 80 kg ºi 1,60 m înãlþime începe a se balansa dintr-o parte în alta, umplând imensul edificiu cu miros de tãmâie. Admiri, te miri ºi te bucuri lângã oameni, rucsacuri, preoþi ºi instrumentiºti.

Sunt în Spania catolicã unde regina îºi acoperã capul cu mantilla de dantelã neagrã, prinsã în pãr cu un peineta, ºi sãrutã mâna Sf. Pãrinte la Vatican. Ritual. Un ritual face ca o zi sã fie diferitã de celelalte zile ºi o orã diferitã de celelalte ore. Slujba de binecuvântare a pelerinilor a luat sfârºit dar în centrul catedralei se organizeazã un grup. Nu am putut vedea ce se întâmplã decât atunci când am zãrit undeva, în lumina ce venea de afarã, prin una din porþile edificiului, statuia Sf. Fecioare Maria purtatã pe umeri de credincioºi spanioli. În faþã aºtepta fanfara oraºului formatã din voluntari ce îºi transmit locul ºi arta din generaþie în generaþie. Alaiul a pãrãsit piaþa centralã, Obradoiro, ºi s-a furiºat pe una din strãduþele laterale. În faþa caselor aºteptau locuitorii îmbrãcaþi de duminicã, în costume negre, cu cãmãºi albe, ºi se alipeau convoiului. Din balcoanele mirandores, mixich5femei cu capul acoperit de mantilla de dantelã aruncau petale de trandafiri în faþa statuii Sf. Fecioare. Au oprit într-o piaþetã cu un covor de flori pe jos, unde primarul a spus câteva cuvinte pe care nu le-am înþeles ºi drumul a continuat printre pieþe ºi strãzi, prãvãlii ºi restaurante, pânã ce ne-am întors în piaþa din faþa catedralei, unde ne aºteptau pelerinii aºezaþi pe jos cu rucsacurile ºi bicicletele alãturi. Pe undeva se profilau pe cerul de apus niºte steaguri religioase purtate de venerabile doamne în taioare negre ºi pe ale cãror chipuri îºi dãduserã întâlnire genele maure cu cele mozaice ºi caucaziene. Episcopul de Santiago a þinut o predicã pe care nu a auzit-o nimeni, dar pe care au înþeles-o toþi deoarece calea, adevãrul ºi viaþa ne aparþin.

Comentarii cititori
sus

 Ion Ion Ion

 

turiºti cãutãm de muncã

 

lustruiesc pavajul.

în elveþia nu aveam voie

în  calabria nu erau bani

toþi cântã e în sânge

nu ca munca

 

înghesuim casele ºi trecem

pe apele lor fãrã soare

mama africa compactatã într-o cãrãmidã verticalã

de sete sub nivelul mãrii.

 

femei frumoase se duc undeva

în fiecare zi cu bicicleta personalã

 

pe ape

 

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey