•  Mircea Pricãjan
•  Roxana ªtiubei
•  Cornel Mihai Ungureanu


sus

 

 

De ce mai eºti în România?

Comentarii cititori
sus

Mircea Pricãjan

  

N-am umblat mult prin lume, am fost plecat doar ca turist și doar pe perioade relativ scurte. Trãiesc însã la o aruncãturã de bãț de afarã, drept care nu percep granița ca pe o barierã greu de trecut. De fiecare datã când am pãrãsit România am încercat, însã, o senzație de sufocare, ca și când mi-ar fi lipsit aerul acela cu care plãmânii mei știu sã funcționeze. Oricât de fabuloase ar fi fost locurile în mijlocul cãrora mã aflam, oricât de primitorii erau localnicii, singurul gând care-mi mai potolea anxietatea era acela cã-n X zile mã voi întoarce acasã. Și întotdeauna drumul de întoarcere acasã, în România, mi s-a pãrut mai scurt. De aceea încã mai sunt aici, fiindcã România e locul în care, cu toate nedreptãþile, aberaþiile ºi ticãloºia din jur, mã simt eu însumi, e acel spaþiu pe care mintea mea îl poate cuprinde ºi pe care am interes sã-l deslușesc – în orice altã parte m-aș simți un impostor.

Comentarii cititori
sus

Roxana ªtiubei

 

De ce mai eºti în România, Roxana? N-aº vrea sã rãspund la întrebarea asta. Insist. Îmi e ruºine. Chiar vreau sã aflu. Bun. În primul rând, îmi cer scuze de la cititori ºi fac plecãciuni în faþa lor. Aº putea da vina pe soartã, dar m-aº prezenta ca o laºã. Apoi aº putea da vina pe pãrinþii mei, dar nu ar fi întru totul moral. Aºa cã dau vina pe mine. Cã n-am avut destul curaj sã plec din þarã când am împlinit 18 ani. ªi probabil cã n-aº fi fugit nici dacã Ponta ar fi câºtigat prezidenþialele, deºi susþineam acest lucru. Pentru cã bac. Pânã la care mai am de trãit încã trei luni. Acolo se pune un punct ca o ghiulea de tun ºi se ia de la capãt cu un alineat voluminos. Atunci voi putea într-adevãr sã-mi expun motivele superficiale pentru care mã aflu aici. Voi putea sã-mi iau atitudinea de bãrbat (bãtrân) blazat ºi sã îndrug câteva false efuziuni, ca sã-mi conving fanele cã-s încã productiv. Sunt sigurã de un lucru. Mã cunosc atât de bine, încât sã pot fi sigurã de un lucru. Cã, pe oriunde voi locui în lumea asta micuþã a Terrei, mã voi întoarce sã mor în România. Fiindcã, aºa cum Dumnezeu l-a creat pe Adam din þãrânã, eu sunt fãcutã din pãmântul pe care-l muncesc oamenii la mine la þarã. În acel pãmânt e puritatea. Exact ca un drog. O sã fiu în România chiar ºi atunci când n-o sã fiu. România e definiþia mea. Restul sunt plãceri. Sau vãicãreli. 

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Sunt în România din inerþie, din neputinþa ºi lipsa de dorinþã de a scrie într-o altã limbã. Mã simt, din aceastã pricinã, legat de lumea de acasã, incapabil sã mã rup, tot aºa cum mã simt aici strãin ºi stingher.

De câte ori am ieºit din þarã, m-am liniºtit, m-am relaxat. Ca în vacanþele dinainte de 1989, când lãsam în urmã oraºul cu marele lui combinat chimic ºi respiram câteva zile aerul muntelui.

Cum sã nu te simþi bine departe de praful toxic, de zgomotul permanent ºi mãcinarea mincinoasã a unor patroni, politicieni, pseudo-ziariºti, departe de manipularea ºi violenþa de fiecare zi, de spaþiul public profund corupt ºi politizat, de bãtrânele ori tinerele hahalere care controleazã ºi conduc instituþiile publice ca ºi cum li s-ar cuveni, ca ºi cum ar fi moºii primite în dar?

Încet-încet se instaleazã în tine senzaþia cã poþi face lucruri, cã nu eºti imobilizat în mizerie, cã existã o lume fãrã securiºti, fãrã activiºti ºi ticãloºia lor atotputernicã ºi zâmbitoare, cã sunt ºi oameni cu alte mentalitãþi, cu altã privire. Fãrã sã vrei, fãrã sã îþi dai seama, bateriile þi se încarcã, începi sã visezi, sã faci planuri – câte vei face la întoarcere! ªi când vii ºi porneºti pe drumul acela, picioarele þi se înfundã în nãmolul cleios atât de bine ºtiut.

Nu am niciun fel de utopii sau de iluzii. Sunt în România doar din nepriceperea de a-mi gãsi locul în altã parte.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey