•  Emil Iulian Sude


sus

Emil Iulian Sude

 

 

A fost o datã o zi. o zi care nu purta niciun nume 
al vreunei zile cunoscute. ºi era goalã de semnificaþii ziua aceea.
cineva a vrut sã îmbrace ziua sã-i dea semnificaþii. sã le arate 
celorlalþi cã nu e lasatã vreo zi fãrã semnificaþii. sã le arate celorlalþi
cã aceasta este ziua lui. o zi goalã de vedeai prin ea alte zile. ºi au venit
pe la ziua goalã strângãtorii de zile fãrã semnificaþii. acolo unde orele nu se dau
nici înapoi nici înainte ºi se opresc orele încurcate. ºi se aºteaptã cu toatã
seriozitatea sã treacã timpul. sã treacã timpul. au îngrãmãdit în ziua goalã
tot felul de acareturi. numai sã umple ziua sã fie o zi plinã plinã de semnificaþii.
ºi sã-ºi spunã pe ascuns. azi am avut o zi plinã am uitat o zi de moarte.
au aºteptat ei cât au aºteptat nici ei strângãtorii de zile nu mai ºtiau cât au aºteptat
sã treacã timpul. au încercat ei sã þinã timpul pe loc sã-l prindã sã le aparþinã.
ºi încercau în zadar sã þinã timpul pe loc. bãtrâna mai bãtrânã ca moartea 
le-a spus. nu veþi avea niciodatã timp sã þineþi timpul pe loc.

 

În cartierul drumul taberei se numãrã nopþile una câte una.
noaptea lui cain nu e de gãsit. poate cain n-a murit vorbeºte lumea.
în sânge prospãt îºi face siesta. vorbeºte lumea cã am prins amândoi gustul sângelui. 
nu ne mai recunoaºtem. aºa cã îmi spãl mâinile eu paznicul de noapte
îmi spãl mâinile de sânge cu puritatea lui cain îmi spãl mâinile.
încât i-am aºezat ceafa pe un grozav bolovan ºi i-am spus trezeºte-te.
nu las pe nimeni sã te trezeascã. m-am trezit paznicul de noapte 
cu o nemiºcare în toate membrele. m-a strâns la piept nemiºcarea asta.
aºa cum fratele abel mã îmbrãþiºa precum copiii lui dumnezeu.
tata ne-a dat ºi nouã din puþinul lui. din cãmãrile lui goale ne-a dat
puþin sã înmulþim puþinul. ºi atât l-am înmulþit cã nu ne mai recunoaºtem.
pe abel cãinatul nu l-am omorât eu minte cartea.
se auzea în cartierul drumul taberei de o umbrã lividã sub o grozavã piatrã.
cã l-au gãsit dându-mã drept abel. ºi l-au mâncat cã era aºa pãcat de carnea lui bunã. 
l-au mâncat pe cain ºi au crezut cã e abel. avea ochii deschiºi. ochii deschiºi 
cain cum o carte deschisã sã n-adoarmã ºi sã cadã din orbite.
în negura de dinaintea ochilor. sã patruleze aºa pe afarã cu orbitele goale.
ºi cum patrula paznicul de noapte a venit tatãl ºi nu era luminã. erau ochii de întuneric ºi i-a spus.
sã nu dormi. se aude un suflet bun cum se lasã uºor
sufletele grele se lasã greu ridicate de la pãmânt. sã nu dormi cui i s-a dat 
sã moarã de tânãr nu are nevoie de bãtrânețe.

 

În dimineaþa aceasta. s-a spãlat pe faþã.
pentru sãrutul de complezenþã are numai 
obrajii arãmii. lumea zice cã ar fi murdar. 
nici alb nici negru. e ziua lui în care se împlineºte 
ziua lui. pe rând ºi pe sãrite. a deschis larg uºile 
de la garsoniera lui din uºi. invitaþii lui mulþii lui invitaþi
l-au sãrutat pe obrazul drept obrazul rece. e cald obrazul stâng
de la mâna adormitã. ce de invitaþi în garsoniera lui din uºi.
acum e bãrbatul frumos care nu mai tremurã de emoþie.
si invitata în alb exerseazã pe ceilalþi sãrutul în alb.
albul care nu face diferenþa dintre bogaþi ºi sãraci.
invitata lui frumoasa lui invitatã frumoasã de pici. 
îl sãrutã dar nu de complezenþã. e bãrbatul frumos care
nu mai tremurã de emoþie.

 

Din îndrãgostirile mele de nimic.
nici bunã ziua nu vã dau. cã n-am.
în cãutarea lui ceva am gãsit îmi pare. 
nici bunã ziua nu vã dau cã n-am.
de-aº avea. nu am. nu tu nu tu. nu nu
nici ea subþiatã ca un gând fãrã consistenþã.
nu eu din conservanþi. un mine decojit de mine 
pânã la frustrare.

 

Si vei întreba de oameni aceºtia. aliniaþi ºi ghemuiþi.
te vor opri sã nu pleci. cã uite stai aici cât plouã afarã.
ce timp e înãuntru la oamenii aceºtia aliniaþi ºi ghemuitori.
e cald ºi bine. uite afarã plouã. pelerinele de ploaie nu sunt îndeajuns
sunt din coajã de copac. noi am împrumutat una ºi acela 
nu s-a mai întors. s-a însurat ºi are multe rude. cã fiecare trece pe la noi
cântând ºi benchetuind au venit primãvara de sâmbãta morþilor
sã le dãm ºi noi de la ospeþele noastre. cã de la o vreme 
pãmântul furiºat printre degete ne hrãneºte.
când eram acoperiþi ne jucam de-a baba-oarba. ºi ne ghiceam 
cu mâinile goale. ºi s-a pus aºa pãmântul în locul nostru
cã nouã nu ne mai ardea de nimic. ºi d'aia îþi zic.
stai locului cã afarã plouã.

 

ªi tot priveau în surparea aceasta fãcutã în orb.
ºi fiecare îºi arunca sufletul bãnuþ peste umãr.
sã li se îndeplineascã dorinþele. sã zideascã surparea 
aceasta fãcutã în orb. cãrãmidã roºie peste cãrãmidã roºie
ºi cum terminau de zidit se surpa în orb 
binele fãcut cu forþa. ºi au venit pe la surparea în orb
ºi înþelepþii ºi hoþii ºi femeile uºoare. sã-l vindece.
sã-l vindece de chipul ºi asemãnarea lor. au aruncat ºi ei peste 
umãr cu orbul sã se vadã. surparea.

 

De unul singur te trezeºti de unul singur.
te uiþi peste umãr sã nu te recunoºti.
acela care nu duce regula pânã la capãt. 
pânã la capãt te întrebi despre ceilalþi de unul singur.
de unul singur te uiþi peste umãr pânã pe partea cealaltã. 
peste umãr te minþi cã nu te priveºti peste umãr. 
din mers schimbi regulile din mers peste umãr.
îl acuzi pe altul peste umãr din mers. 
altul te uiþi peste umãr ºi mã trezesc vorbind.
de unul singur.

 

Sã preferi vinul bun culcuºit rubensian în pahare înalte
cum femeia cu corpul înaintea ei. sã preferi vinul bun 
o þuicã tare. o femeie înaintea altei femei. cãci ochii vor vedea
ceeace vrea sa vadã inima. o singurã inimã pentru toate preferinþele.
pentru acei care locuiesc în inimã porþile sunt deschise. ascunse privirilor 
sunt cele neascunse.ºi înfãþiºãrile nevãzute preferã pe toþi acei care cred.
sã preferi de-a lungul apei tainicele legãturi cu inima. pentru acele de sus 
nevãzut e drumul pe care îl ºtiai ºi nu-l mai gãseºti. sã preferi sã nu mai preferi.

 

Femeie spectralã. te agãþi de lucruri. din ce eºti.
din ce sunt. nebãnuite nuanþe. de la efect la efect. defect afect 
cafect. suflet în suflet iubit. o secundã sã tu fiu.
fluidul iubirii într-un creuzet. te agãþi de lucruri. le ceri iertare.
le arunci. nebãnuite nuanþe. de la cauzã la cauzã. 
lungimi de undã în copiile lucrurilor. victimã a corpului tãu.

 

Sã nu mã iubești pe mine pentru poezia mea.
din poezie îmi plãtesc lumina. mielul alb are cordonul ombilical
la vedere. mielul negru din orice punct se sprijinã 
spațial în jos. cuvântul din omul mut la început a fost.
din sãmânța mutã altã sãmânțã mutã. se nãscu. 
sã iei o inimã de câine și sã-o îndopi cu verbe.
și s-ar putea sã mã vezi câine. latru la propriul ecou.
vor spune. când nu te vor recunoaște în câine. latri.
crezând ecoul cuvânt. vor spune. iar te-ai înșelat cu mâna 
amantei acceptate. din care ies alte mâini. din care ies alți câini.
și nu mai faci diferența dintre mâini și câini. sãmânța mutã naște sãmânțã mutã. 
pânã îți pui cãciula de astrahan. sã aibã cuvânt din miorița. prin poezie îmi plãtesc lumina.
habar n-am. dacã e luminã dacã e cuvânt în om din om.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey