•  Concurs de debut - Adenium Start
•  Strategia culturalã ºi creativã a Bucureºtiului 2015-2025
•  Simfonia lalelor 2015


sus

 

ADENIUM START – Concurs de Debut, ediția a III-a, 2015

Trimite manuscrisul pânã pe 15 mai și debuteazã la Adenium

http://start.adenium.ro/

 

 

adenium startAdenium a lansat, la începutul anului 2015, cea de-a III-a ediție a Concursului de Debut „Adenium Start”, pentru urmãtoarele genuri literare: poezie, prozã, literaturã pentru copii.

Sloganul concursului, „Rupeți rândurile!”, îi provoacã pe autori sã-și afirme originalitatea. Concurenții sunt invitați sã expedieze manuscrisele pânã pe 15 mai 2015 (data poștei), pe adresa Editurii Adenium: Aleea Copou nr. 3, Iași, 700460. Câștigãtorii vor fi anunțați la începutul lunii august.

Scopul Concursului de Debut „Adenium Start” este sã descopere și sã promoveze autori valoroși, care încã nu au publicat în volum, oferindu-le posibilitatea sã debuteze și sprijinul integral în procesul de promovare: publicitate, serviciu de presã, lansãri publice. Volumele premiate vor fi lansate la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, care se va desfãșura în toamnã, la București, iar autorii câștigãtori vor primi câte 50 de exemplare din cãrțile lor pentru propria activitate de promovare.

 

Regulamentul Concursului de Debut, ediția a III-a

 

Concursul este deschis tuturor autorilor de limbã românã, cu domiciliul în țarã sau strãinãtate, care nu au publicat nici o carte pânã acum, în nici un domeniu.

Coletul de înscriere în concurs va include douã plicuri. Primul plic va conține manuscrisul în format print și electronic (CD, stick etc.). Manuscrisele vor fi „semnate” cu un motto care va fi menționat obligatoriu și pe al doilea plic, ce va conține datele de identificare ale concurentului (nume, prenume, adresã, numãr de telefon, adresa de e-mail).

Editura va selecta cele mai bune zece manuscrise pentru fiecare secțiune din concurs. Ulterior, manuscrisele pentru genurile poezie și prozã vor fi supuse atenției unui juriu alcãtuit din scriitori și critici literari. Din juriu fac parte: Daniel Șandru (director editorial ADENIUM, președinte), Bogdan Crețu (critic literar), Randu Vancu (poet), Emil Brumaru (poet) și Daniel Cristea-Enache (critic literar). Pentru fiecare gen din concurs, vor fi declarate câștigãtoare volumele care vor obține cea mai mare medie a notelor acordate de membrii juriilor, iar editarea lor va începe imediat dupã anunțarea învingãtorilor.

Site-ul dedicat Concursului de Debut „Adenium Start” poate fi accesat la adresa http://start.adenium.ro/ și conține regulamentul concursului și alte informații relevante. 

Comentarii cititori
sus

 

 

Consultare publicã:
Strategia culturalã ºi creativã a Bucureºtiului 2015-2025

 

ARCUB lanseazã spre consultare publicã „Strategia culturalã și creativã a Bucureștiului 2015-2025”, primul document strategic dedicat sectorului cultural, dinamicii creative și participãrii culturale la nivelul municipiului București. Operatorii culturali, societatea civilã și cetãțenii capitalei sunt invitați sã parcurgã documentul și sã transmitã observații și sugestii asupra studiului, precum și recomandãri de continuare a demersului pânã pe data de 1 iunie 2015, pe adresa de e-mail strategie@arcub.ro.

„Strategia culturalã și creativã a Bucureștiului 2015-2025” a fost lansatã ca proiect în vara anului 2014 de cãtre ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Primãriei Municipiului Bucureºti și a fost elaboratã în forma supusã consultãrii de cãtre o echipã de consultanþi independenþi coordonatã de Asociaþia PostModernism Museum: Modernism.ro, Formare Culturalã, Asociaþia Oricum, Asociaþia Operatorilor Culturali din România. Alãturi de aceºtia, au lucrat echipe de sociologi ºi experþi consultanþi în domenii culturale ºi creative din Bucureºti.

În forma supusã consultãrii publice, strategia presupune o analizã a vieþii culturale locale, a culturii și creativitãții ca stil de viațã (Diagnozã) și o propunere de direcții de acțiune pentru urmãtorii 10 ani (Viziune și Plan de acțiune). Elaborarea strategiei a implicat cercetarea calitativã ºi cantitativã a diverselor segmente culturale ºi creative ale Bucureºtiului, cu scopul de a afla starea actualã a fiecãrui domeniu identificat, respectiv potenþialul sãu de schimbare ºi oportunitãþile de dezvoltare în urmãtorii 10 ani. Documentul propune în final o viziune și un plan de acțiune în domeniile culturale și creative. Planul de Acțiune este construit pe o structurã de tip Efect Domino la trei niveluri: Axe transversale, Obiective și Acțiuni care, prin aplicarea lor, duc la o dezvoltare sustenabilã a orașului și la tipuri de rezolvãri de probleme „în cascadã”.

„Strategia culturalã și creativã a Bucureștiului 2015-2025” propune 11 domenii culturale și creative la nivelul capitalei. Sectoarele culturale și creative au fost structurate pe 7 domenii, pornind de la premisa frecvenței numãrului de acțiuni culturale specifice fiecãrui segment, de la impactul lor asupra publicurilor dar și de la potențialul de dezvoltare pe care acestea îl dețin: arte vizuale, artele spectacolului, muzicã, arhitecturã/ urbanism/ design/ fashion/ hand-made, film, publishing, patrimoniu. Acestora le-au fost adaugate alte 4 domenii intersectoriale sub titulaturile de: media & interactive media, business of communication, arta comunitarã ºi educaþie.

Misiunea „Strategiei culturale ºi creative a Bucureºtiului 2015-2025” este aceea de a promova cultura ca generatoare a dezvoltãrii economice durabile ºi a coeziunii sociale, rãspunzând cadrului ºi premiselor candidaturii Bucureștiului pentru titlul de „Capitalã Europeanã a Culturii 2021”.

Documentul supus consultãrii publice poate fi descãrcat de aici: „Strategia culturalã și creativã a Bucureștiului 2015-2025”. 

 

Comentarii cititori
sus

Ștefan Grosu

 

Armonie și culoare la Simfonia lalelelor 2015

 

laleleMunicipiul Pitești a fost atestat documentar acum 626 de ani. Prima ediție a Simfoniei Lalelelor a avut loc aici pe 6-9 mai 1978, iar de atunci în fiecare an, în lunile aprilie sau mai, municipiul Pitești gãzduiește un festival dedicat lalelor. De precizat cã doar cinci ediții au avut loc în luna mai, iar cea din 1992 a avut loc în lunile aprilie și mai. Manifestarea simbol a municipiului Pitești a ajuns  așadar în anul 2015 la ediția cu numãrul 38 și a avut loc în perioada 24-26 aprilie.

Manifestarea s-a deschis pe 24 aprilie 2015, la ora 10.30, cu deja vestita Paradã a florilor, care s-a desfãșurat pe un traseu aflat între Primãrie și Casa Cãrții. În cele trei zile de festival piteștenii și oaspeții din alte zone au avut parte de expoziții florale, dar și de spectacole muzicã ușoarã și folcloricã.

În prima zi a festivalului, vineri 24 aprilie 2015, programul a cuprins:

ora 10 – primirea invitaților la Primãrie;
• ora 10:30 – Parada Florilor pe traseul Primãrie – Casa Cãrții;
• ora 12 – deschiderea oficialã a Simfoniei Lalelelor la Casa Cãrții;
• ora 14 – spectacol de folclor în Piața Vasile Milea;
• ora 21 – spectacol de sunet și lumini al fântânii muzicale în Piața Primãriei;
• ora 23
– n
opțile albe ale Simfoniei Lalelelor la Planetariu.

De menționat cã la ora 10 la Primãrie au fost prezenți la deschidere numeroși delegați din strãinãtate:

• Keiji Yamamoto, ambasadorul Japoniei în România;
• Hamid Moayyer, ambasadorul Republicii Islamice Iran;
• Jose Soares Juniro, consilier al Ambasadei Republicii Federative a Braziliei;
• Uwe Koch, ataºatul cultural al Ambasadei Republicii Federale Germania;
• Ioannis Markov, ataºatul Ambasadei Greciei;
• delegaþii oficiale din oraºele Kragujevac (Serbia), Chiºinãu (Republica Moldova), Tynaarlo (Olanda), Pireu (Grecia) ºi Afyon (Turcia).

Ar mai fi de spus și cã la Parada Florilor au participat 60 de unitãþi de învãþãmânt (preºcolar, gimnazial, liceal ºi universirar). De asemenea la Parada Florilor au fost prezente douã care alegorice din Olanda.

A doua zi a festivalului, sâmbãtã 25 aprilie 2015, a avut în program competiții sportive și muzicale:

ora 13 – spectacol de muzicã modernã în Piața Vasile Milea;
ora 19 – spectacol de muzicã ușoarã cu Voltaj Deep Central și Voltaj în Piața Primãriei;
ora 23 – spectacol de sunet și lumini al fântânii muzicale în Piața Primãriei.

Trupa Voltaj, care va intra în competiția de la Eurovision, a electrizat spectatorii. Cel mai solicitat cântec a fost Ca la 20 de ani(Tânãr vreau mereu sã fiu,/ sã trãiesc aºa cum ºtiu,/ ca la 20 de ani, fãrã griji ºi fãrã bani”). Ziua s-a încheiat cu un magnific foc de artificii în Piața Primãriei

A treia și ultima zi a festivalului, duminicã 26 aprile 2015, a marcat o agendã dedicatã sportului și folclorului:

ora 10 – Crosul Lalelelor pe traseul din parcul Trivale-Piața Primãriei;
 ora 10 – întreceri sportive și meciuri demonstrative în Piața Primãriei și la  bazele sportive din Pitești)
  ora 14 – spectacol de folclor în Piața Vasile Milea.

De precizat cã la Crosul Lalelelor au fost 400de participanți.

Cele trei zile ale festivalului au fost veritabile zile de varã cu temperaturi de peste 25 grade celsius și mii de oameni au luat cu asalt zona centralã. Organizatorii au precizat cã au fost înregistrați 90.000 de vizitatori și cã numãrul comercianților înregistrați a a fost 184. Numeroase au fost standurile unde se vindeau flori. Nu au lipsit chioșcurile nici cu mici și bere. Au existat de asemenea standuri cu artizanat din zona argeșeanã. Oamenii prezenți la manifestare au fost fascinați de frumuseațea florilor și au plecat acasã cu brațele încarcate de ghivece și semințe de flori. Totuși anul acesta nu prea s-au vãzut lalelele... la Simfonia Lalelor deși organizatorii au precizat cã s-au plantat 150.000 de bulbi de lalele.   

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey