•  Mariana Dobricã


sus

Mariana Dobricã

 

Noapte la Praga

 

Pe Podul Carol se plimbau statui...

 

Noi beam un vin fiert ieftin la masa unei terase dintr-o piaþetã unde statuia unui rege oarecare (pentru turiºtii care invadaserã oraºul) nu se hotãrâse încã sã coboare de pe soclu. Stãtea acolo impozant ºi cenuºiu în mantia sa, neînþelegând agitaþia din jur, privind cu ochi goi eternitatea rece.

Luminile oraºului în sãrbãtoare erau estompate de ceaþã ºi noapte ºi totul pãrea imaterial, vechile clãdiri îºi pierdeau contururile ºi deveneau parcã fluide, curgând unele în altele, iar pe o scenã improvizatã, o formaþie cânta fals, cu un puternic accent slav, melodii care ne întorceau în timp – ale celor de la Boney M sau Beatles.

Dacã impasibilului rege toate acestea îi erau indiferente, statuile baroce ale sfinþilor erau atrase de spectacolul oraºului ca de un magnet invizibil. Astfel, una câte una, acestea depãºirã spaþiul claustrant al  vechiului pod gotic unde timpul le încarcerase, pornind haihui pe strãduþele pitoreºti ale vechiului centru.

Pãºeau, cu tãlpi de piatrã, dintr-o lume trecutã, eroicã, dar sumbrã, într-una nouã, strãlucitoare ºi veselã în sãrbãtoarea ei. ªi efemerã, atât de efemerã...

Un imens puzzle se compunea ºi se descompunea sub ochii acestora, instantanee decupate parcã pãtrundeau în inimile lor împietrite în sfinþenie, fãcându-le sã tresarã de emoþia vieþii.

Prin ferestrele clãdirilor se vedeau brazi împodobiþi, iar de la tonetele vânzãtorilor stradali se rãspândea în aer miros de turtã dulce. Un Ioan local, aruncat în  apele întunecate ale Vltavei la porunca unui rege ºi devenit apoi sfânt, o zãri pe cerºetoarea blondã, cu figurã tristã, care stãtea zilnic la picioarele sale (poate ºi pentru cã oamenii credeau cã el, sfântul, le poartã noroc).  Þinea de mânã o fetiþã îmbrãcatã într-un paltonaº roºu ponosit, care privea cu uimire o lebãdã de gheaþã  ale cãrei aripi se topeau în vitrina unui restaurant. Fãcu asupra lor semnul crucii ºi merse mai departe pe strãduþa pe care acum nãvãleau, în iureº,  întunecaþi rãzboinici în armuri, pe cai, coborâþi din tablourile agãþate pe  albii pereþi ai  muzeelor.

Pe o altã strãduþã, lângã un grup de asiatici însoþit de un ghid , domniþe ºi cavaleri plecaþi de la Castel se miºcau graþios în pas de menuet.

Sfântul Norbert îl gãsi, la o masã joasã dintr-o tavernã întunecoasã, pe bravul Svejk al lui Hasek, deja abþiguit în faþa unei halbe pline ºi a mai multora goale, în aºteptarea unor tovarãºi de bairam, iar lângã un turn vechi, cu un ceas pe al cãrui cadran timpul aluneca printre cifre, aºtri ºi semne ale zodiacului, zãri doi îndrãgostiþi  care beau ºampanie din pahare de cristal, în timp ce, pe cer, explodau artificii.

Chiar manechinele din vitrinele magazinelor de lux, decapitate, având înfipte, în gâtul din plastic, tãbliþe pe care erau scrise preþuri cu multe zerouri, soldãþeii de plumb ºi marionetele din magazinele cu suveniruri coborâserã în stradã ºi se amestecaserã prin mulþimea  cosmopolitã ºi veselã.

Însã, dincolo de acest amalgam de forme, sunete, culori, sfinþii de piatrã vedeau cu claritate ceva surprinzãtor: cum în fiecare om creºtea o statuie. Unele abia se conturau, desprinse parþial din masa de marmurã, piatrã, alabastru sau cearã în care oamenii le sculptau, altele deveniserã atât de mari încât trupul în care  se înãlþau nu le mai încãpea.

Descopereau în femei statui cu chipuri limpezi de madone sau  în ale cãror trãsãturi spiritualizate se reflectau durerea, mila, înþelegerea; altele, deºi bogat împodobite cu ornamente, nu  transmiteau decât indiferenþa, golul interior sau dorinþa de a atrage printr-o imagine atent ºlefuitã, iar altele întruchipau nimfe sau sirene amãgitoare precum cântecul lor.

În trupuri de bãrbaþi, se conturau statui atletice sau pline de forþã, în atitudini de învingãtori, dar ºi statui de fauni ºi satiri cu rânjete obraznice ºi insinuante, de narciºi egocentrici sau de sisifi absurzi în efortul lor.

Câte din aceste statui pe care oamenii le ridicau în ei înºiºi vor urca pe un piedestal cândva, într-un parc, într-o piaþã, pe un pod, pe un munte?!

Greu de gãsit rãspunsul, chiar ºi pentru sfinþii de piatrã, care în dimineaþa lãptoasã se întorceau pe strãduþele pustii în lumea lor eternã dintr-o lume în care nu se mai nãºteau nici eroi, nici zei ai iubirii, nici mãcar îngeri.

 

Pe Podul Carol adormeau statui... 

 

Comentarii cititori
sus
Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey