•  "Fragmente" - vernisaj Roberta Ionescu
•  Alexandru ªipa - To(l)ba de jazz
•  Gabriel Rizea pe "Drumuri brâncușiene"


sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

În cãutarea magneþilor

 

Searã de august. 5 august. Vernisaj la Tradem, în Salonul Medieval. Roberta Ionescu: „Fragmente”. Muzicã relaxatã. Atmosferã plãcutã. Destui tineri.
Prezintã Luiza Mitu. Succint. Prietenește. Discursuri ale criticilor? Nu.

roberta ionescu luiza mituLuiza vorbeºte despre o suprapunere de stãri, spune cã a vãzut tablourile ºi înainte de a fi gata, când erau „mult mai concrete”. Simbolurile au venit mai târziu. Înainte de contribuþia ploii? „Ca orice artist, Roberta s-a enervat, a scos tablourile în ploaie, a lãsat ploaia sã curgã pe ele ºi iatã ce a ieºit!”

„Aveam nevoie de sinceritate ºi de multe ori nu am gãsit-o în afarã”, mãrturiseºte Roberta. A început, aºadar, sã lucreze aceste autoportrete, în care a pus ºi secvenþe din „amprenta pe care o lasã diverse persoane de-a lungul timpului asupra noastrã”.

Mi se pare în general atractivã scufundarea altora în propria interioritate, un zãcãmânt inepuizabil de posibilitãþi nebãnuite ca o vibraþie dinlãuntrul lor sã rezoneze cu o ancie ce zace ascunsã în tine. Roberta Ionescu plonjeazã fãrã ezitãri în acest demers introspectiv, se dezgoleºte atât cât trebuie, se scaldã într-o claritate albastru-verzuie, cu peºti care înoatã împotriva curentului, sau în adâncuri subacvatice unde existã doar dansul unduitor al tulpinilor prelungi de nufãr între mâlul din care au rãsãrit ºi frunzele plutitoare, interfaþa cu lumea exterioarã ce se presupune a fi dincolo de luciul apei. Pãtrunde temerar în pãdurea încâlcitã de gânduri ºi stãri, în hãþiºul învolburat al tinereþii, pentru ca - poate ajutatã de atuul celor ºase degete de la mâna stângã – sã iasã curând în luminiºul cu toamnã blândã ºi frunze, în luminiºul înþelepciunii unei femei.

Uneori îºi ascunde ochii, alteori face din câte unul personaj, precum în tripticul ce pare uºor disonant, chiar dacã firele de legãturã existã: tot autoportret, tot aer de confidenþialitate. Fiecare dintre aceºti ochi, dintre aceste jumãtãþi de chipuri, poate spune o infinitate de poveºti în exclusivitate: a unei iubiri ardente, eventual interzise, cu pãtrãþele verzi, de exemplu, a plictiselii îngãlbenite sau a unui suflet bãtrân surprins într-un moment de rapacitate. Dar imaginile – acvatice ºi terestre – despre care am amintit mai înainte, au o altã intensitate. Le-am dat ocol, o vreme, încercând sã dibui magneþii. Apoi am zâmbit ºi-am plecat, lãsându-i în lumea lor clandestinã. 

 

Comentarii cititori
sus

Alexandru ªipa

 

To(l)ba de jazz
XXV

 

*În perioada  9-15 iulie s-a desfãºurat la Freiburg (Germania), 'Zelt Musik Festival' (în aer liber, peste 150 de evenimente, un adevãrat maraton cultural-artistic, cu un program foarte divers, cu peste 150.000 de turiºti ºi invitaþi), cu muzicieni din toate colþurile lumii, printre care Buena Vista Social Club (Cuba), Mariza (Portugalia), Joan Baez (SUA). Alãturi de aceºtia au susþinut mai multe concerte, în secþiunea 'Musik in der Stadt', ºi grupul nostru de blues Nightlosers. Prezenþa lor a fost asiguratã de ICR Berlin.

*Marþi 21 iulie la Universitatea de Arte 'George Enescu' din Iaºi a fost susþinut primul doctorat din România pe tema Vocea în jazz. Comisia, alcãtuitã din profesori universitari din Iaºi, Bucureºti ºi Cluj-Napoca, a apreciat cu calificativul MAGNA CUM LAUDE lucrarea susþinutã de Mihaela Loredana Gârlea, cadru universitar la Iaºi, o cunoscutã solistã ºi profesoarã de jazz, pop ºi latino, solistã a formaþiei Gârlea Quintet ºi a formaþiei de tango ºi muzicã de film Tierra Sin Pan, semifinalistã la competiþia naþionalã 'Românii au talent'.

*A. G. Weinberger a susþinut recitaluri solo voce ºi chitarã la Lugoj pe 28 iulie ºi la Timiºoara pe 3 august.

*CÂMPINA JAZZROCK FESTIVAL, 31 iulie-2 august, a cuprins mai multe recitaluri reuºite. Pe lîngã vedetele deja consacrate, precum Sorin Zlat Quartet, într-o manierã ineditã, adicã fusion-jazz-rock, în prima searã, Luiza Zan cu Gyarfas Istvan - chitarã ºi Sarik Peter - pian (Ungaria), cu un program eclectic adecvat locului ºi momentului, în seara a doua, ºi trupa Balako, cu programul cunoscut deja, respectiv Colours, în ultima searã, am aplaudat formaþiile puþin mai tinere Kiba Dachi Experience (Bucureºti), Border Split (Tg. Mureº) (program destul de bun dar cam prea lung - vreo 90 de minute) ºi cei mai tineri din grupul The Werther Project (Câmpina-Bucureºti), cu un chitarist -Bogdan Mihãilescu, de perspectivã...
A mai fost ºi Totu Rareº Band în ziua a doua.

Un succes organizatoric incontestabil, ca ºi la precedentele patru ediþii, datorat aceluiaºi priceput manager, Liviu Briciu, laureat pe merit la Gala Premiilor de jazz pe 2014.

braila*În cadrul amplei manifestãri cultural-artistice ZILELE ORAªULUI BRÃILA, sîmbãtã 15 august va avea loc pe scena din Grãdina publicã o searã de jazz ºi blues cu grupurile YOUVENIS ºi TOMASELLI BLUES BAND.

*Miercuri 19 august, la Centrul cultural din Buºteni, ora 19.00, SORIN ZLAT TRIO va susþine un recital de sambe ºi bossa nove.

*Prima zi din cadrul ZILELOR ORAªULUI SÂNGEORZ BÃI, respectiv sîmbãtã 21 august ora 19.00, este rezervatã blues-ului. O adevãratã GALÃ DE BLUES va cuprinde recitalurile formaþiilor MARCIAN PETRESCU & TRENUL DE NOAPTE, SOUL SERENADE, TOMASELLI BLUES BAND ºi NIGHTLOSERS.

*În perioada 21-23 august se va desfãºura la Alba Iulia o nouã ediþie a festivalului DILEMA VECHE. Printre invitaþii  din acest an se numãrã ºi reprezentanþii jazzului: Basorelief, Irina Popa & The Sinners, Emy Drãgoi ºi Puiu Pascu Trio.

*Apreciata solistã de operã ºi jazz Oana Mureºan din Bistriþa, absolventã a Academiei de muzicã 'G.Dima' din Cluj-Napoca, a prins un nou contract în strãinãtate. De aceastã datã în Doha, la Westin Hotel, unde va cînta jazz împreunã cu chitarista Oleksandra Svyrydenko din Ucraina.

*Festivalul CRAIOVA MUZICALÃ 2015 cuprinde ºi recitaluri de jazz ºi blues. Iatã: pe 29 august DUO Marcian Petrescu-Florin Giuglea, 30 august grupul Youvenis, 31 august Jazz Cover Night (Craiova), 1 septembrie Irina Popa & The Sinners, 2 septembrie Sorin Zlat Trio, 3 septembrie Tomaselli Blues Band, 4 septembrie Oltenia Big Band -dirijor Horia-Dinu Nicolaescu (Germania) ºi 5 septembrie DUO Graf Mourja -vioarã - Dmitri Illarionov-chitarã (Federaþia Rusã).

*Cartea mea intitulatã JAZZ COCKTAIL, ce va apare în curînd la editura Tracus Arte, va fi lansatã oficial pe 27 august ora 12.00 la Librãria Cãrtureºti (Verona) din Bucureºti, apoi la Festivalul Internaþional CRAIOVA MUZICALÃ ca ºi la Festivalul “dichis’n’Blues. La Tulcea” (5-7 septembrie).

Apropo, la acest eveniment de la Tulcea sint invitate mai multe formaþii printre care: Duo Vali Sir Blues Rãcilã - Raul Kusak, Nightlosers, Blues Preachers Project, Delta Blues Supergroup, Irina Popa & The Sinners.

*Recomandare: o audiþie plãcutã, uºoarã, de vacanþã, poate fi ºi capodopera PORGY & BESS de G. Gershwin în versiunea Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cu orchestra ºi în aranjamentele lui Russel Garcia (1957), ca de altfel toate duetele magice de piese standard ale celor doi protagoniºti, Ella & Louis.

 

Comentarii cititori
sus

Gabriel Rizea

 

Sunt liber, sunt eu, lemnul și Dumnezeu

 

(Gabriel Rizea este singurul care sculpteazã în lemn dintre participanții la Simpozionul Internațional de Sculpturã „Drumuri brâncușiene”, Craiova, 2015, organizat de Casa de Culturã „Traian Demetrescu” și Primãria Craiova. Inspirat de „Anotimpurile lui Tudor Gheorghe, artistul realizeazã, în tabãra deschisã pe tot parcursul lunii august la Centrul Multifuncțional, un ansamblu de bãncuțe ce vor fi amplasate sub pasajul suprateran din centrul orașului. Am schimbat câteva cuvinte, într-o pauzã de lucru)

 

gabriel rizeaCând ați început sã sculptați? Cum ați ajuns pe acest drum?
5 august 2014, printr-o întâmplare, odatã cu achiziționarea unei drujbe micuțe m-am jucat puțin cu ea într-un buștean de stejar și a ieșit un chip de bãrbat destul de bine proporționat.

Este așa cum v-ați închipuit sau altfel decât credeați atunci când ați pornit? Vã simțiți mulțumit sau, uneori, înșelat în așteptãri?
Sincer, sculptura m-a luat prin surprindere, nu știu dacã am avut așteptãri, mai degrabã o grãmadã de nelãmuriri „plãcute” sau surprize. Da, sunt mulțumit. Nu aștept nimic, doar evoluez.

Ce înseamnã sculptura pentru dvs? De ce continuați sã sculptați? Ce vã motiveazã?
Sunt liber, sunt eu, lemnul și Dumnezeu.

Existã tipuri de lemn „prietenoase” și altele „ostile”?
Nu am descoperit încã un lemn ostil.

Cât e de importantã alegerea materialului?
Depinde, dacã e lucrare impusã, atunci alegerea materialului este foarte importantã. Dacã nu, prefer sã mã aleagã lemnul pe mine.

Cum vi se pare tema simpozionului craiovean din acest an  – „muzica lui Tudor Gheorghe”? Se poate sculpta „muzica”? Se poate sculpta „orice”?
Tema este frumoasã, foarte frumoasã. Fãrã muzicã nu cred cã se poate sculpta (trebuie sã ai și o parte muzicalã în sufletul tãu când sculptezi). Da, se poate sculpta orice, imaginația (și bunul simț artistic) e limita.

Care dintre lucrãrile realizate pânã acum vã este cea mai dragã?
Toate, n-am preferințe.

Ce efect vã doriți sã aibã ceea ce sculptați asupra privitorului?
În principal, destindere, zâmbet, împãcare și, câteodatã, întrebare.

Credeți cã arta poate avea, dincolo de ținta esteticã, și una utilitarã?
Cu siguranțã. Eu, cel puțin, sunt adeptul unei arte funcționale.

Aveți idei care așteaptã sã fie materializate?
Nici nu vã închipuiți câte…

Un vis pe care l-ați vrea împlinit?
Îmi trãiesc visul: sculptez cu drujba în lemn. 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey