zllsqvprnfcn, [url=http://nugxtfnwoekv.com/]nugxtfnwoekv[/url], [link=http://htwgnmpyejyk.com/]htwgnmpyejyk[/link], http://bzzphtidrfui.com/">
  
 
 
 
 
  •  Mariana Dobricã
•  zw3Wj4 zllsqvprnfcn, [url=http://nugxtfnwoekv.com/]nugxtfnwoekv[/url], [link=http://htwgnmpyejyk.com/]htwgnmpyejyk[/link], http://bzzphtidrfui.com/


sus

Mariana Dobricã

 

 

Tablou de iarnã

Motto: "Mais où sont les neiges d'antan?"

François Villon

 

 

Pentru a realiza un tablou de iarnã îmi trebuie niºte fulgi de zãpadã... De fapt, o mulþime de fulgi care sã încropeascã troiene ºi sã înzãpezeascã drumuri, sã acopere satul care, privit de pe mãgura cu derdeluºul care se opreºte aproape de baltã (nici mãcar nu e o baltã, ci un pârãu, dar oamenii obiºnuiesc sã îl numeascã aºa), pare o ilustratã.

ªi îmi mai trebuie, de asemenea,  niºte amintiri ale copilãriei, care, camuflate în noianul de zãpadã, sã recreeze atmosfera micului univers rural, pierdut în marea câmpie, în maniera aceea inconfundabilã a lui Pieter Bruegel cel Bãtrân.

Era seara de Ajun, iar satul era al nostru, al copiilor, mai mult ca niciodatã. În cete pestriþe ºi vesele, stârnind câinii de prin curþi, împânzeam pânã ºi cele mai îndepãrtate uliþe cu colindele noastre, pentru a cãpãta bolindeþi. Moº Crãciun nu va veni în noaptea urmãtoare, aproape toþi îl uitaserã, îl aºteptam pe Moº Gerilã, abia de Revelion, sãrac ºi el în vremurile acelea sãrace.

 Ne mulþumeam deci ºi noi, copiii, cu nuci ºi cu gutui, cu covrigii, cu biscuiþii ºi cu napolitanele cumpãrate la kilogram de la magazinul din sat, cu merele mocanilor veniþi din zona de deal în cãruþele lor cu coviltir ºi date sãtenilor, la schimb, pe porumb ºi grâu, cu rarele bomboane în staniol cumpãrate de cei care lucrau la oraº.

Dar pentru cã, atunci, mai credeam în poveºti ºi seara aceea era una a minunilor, o întâlneam chiar ºi pe Sfânta Vineri - o bãtrânã care locuia în casa cu duzi de vizavi de primãrie. Sprijinitã într-un baston, cu ºorþ înflorat ºi cu broboadã pe cap, aceasta ne împãrþea bolindeþi, adevãraþii bolindeþi, niºte colaci  mici, împletiþi, abia scoºi din þest ºi unºi cu miere.

ªi tot dintr-o lume magicã pãrea cã vine ºi bãtrânul preot, a cãrui figurã luminoasã, cu barbã albã ºi ochi blajini, semãna cu cea a sfinþilor pictaþi pe vechii pereþi ai bisericuþei sale. Se simþea împovãrat de ani ºi inutil, þinea o slujbã pentru câteva bãtrâne care, presimþind apropierea morþii, voiau sã se împace cu Dumnezeu, un Dumnezeu pe care preotul îl întreba, din ce în ce mai des, unde plecase din inimile oamenilor.

Iar cea mai puternicã amintire, cea mai caldã poate, e aceea a bunicii fãcând cozonaci. Deºi nu ºtia sã scrie, punea totdeauna degetul  în locul semnãturii atunci când poºtaºul îi aducea pensia, ea (hotãrâserãm eu ºi sora mea, dupã îndelungi comparaþii ºi degustãri) fãcea cei mai buni cozonaci din sat.

Frãmântatul aluatului într-o copaie nu prea mare, cumpãratã anume din bâlciul care se organiza toamna, de Sfântul Dumitru, avea ceva de ceremonial. În bucãtãrie nu se auzea decât trosnetul lemnelor în soba cu plitã,  iar noi stãteam smerite pe niºte scaune scunde de lemn, cu trei picioare (promiseserãm cã vom fi cuminþi ºi nu ne vom vântura pe uºi) ºi asistam la ritual.

Urmãream fermecate amestecarea fãinii cernute de trei ori, a ouãlor, drojdiei, zahãrului, laptelui, cojii rase de lãmâie, a esenþelor  puternice de rom sau de vanilie, cu mare grijã ºi într-o ordine anume. Mâinile aspre, noduroase, bãtãtorite de muncã ale bunicii pãreau cã frãmântã nu doar coca, ci ºi gândurile sale. Strânse în pumn, loveau  aluatul cu o oarecare forþã ºi efortul se oglindea  în expresia concentratã a feþei sale ridate, iar gândurile  îi rãtãceau, poate, la viaþa asprã pe care o dusese, cu rãzboiul din care bãrbatul i se întorsese rãnit, cu pierderea pãmântului, nu foarte mult, pe care îl avuseserã, odatã cu colectivizarea, cu munca ei la CAP, cu ridicarea unei case trainice, din cãrãmidã, mai târziu, cu greutãþile zilnice, o viaþã ca o luptã, fãrã încetare, fãrã odihnã... La un moment dat degetele prindeau cu gingãºie marginile aluatului ºi le împingeau spre mijloc, parcã îl împãtureau, ca o mamã care îºi înfaºã copilul în scutec. Observam pe faþa bunicii un zâmbet discret ºi ghiceam vorbe de alint, poate se gândea la copiii ei, o fatã ºi un bãiat, care fãcuserã ºcoli înalte, îºi întemeiaserã familii, deveniserã oameni respectaþi, cu care se mândrea.

Când aluatul se desprindea de pe mâini însemna cã este gata, iar bunica ºoptea câteva cuvinte dintr-o rugãciune ºi fãcea semnul crucii, acoperea copaia cu un ºtergar alb, de in, ºi o aºeza sus, pe sobã, la cãldurã. Din când în când verifica dacã s-a dospit, iar noi nu aveam voie sã ne minunãm, sã comentãm ceva, ca sã nu aruncãm asupra lui deochiul ºi sã  nu mai creascã.

Drept rãsplatã pentru cã fuseserãm cuminþi, cãpãtam, atunci când bunica aºeza în tãvile tapetate cu fãinã coca parfumatã ºi umplutura de stafide, nuci sau cacao, câte o porþie din acestea, pentru a ne face propriii noºtri cozonaci.

***

În fiecare an mã întorc acasã de Crãciun. Acoperit de zãpadã, privit de pe mãgura cu derdeluº, satul pare acelaºi. E o iluzie... Alte cete de copii cântã colinde, stârnind câinii de prin curþi, Moº Crãciun va veni sigur cu o mulþime de cadouri, copiii chiar îi trimiseserã scrisori (Moº Gerilã parcã nu existase vreodatã); în biserica renovatã o mulþime de oameni ascultã slujba rostitã de un preot tânar care, în câþiva ani, și-a ridicat o vilã ºi îºi înºealã nevasta cu câte o vãduvioarã din sat, la magazinul universal devenit cârciumã se ascultã manele. Sfânta Vineri a murit de mult, au rãmas doar duzii sã vegheze casa pustie de vizavi de primãrie, a murit ºi bunica, iar bunicile de acum cumpãrã cozonaci.

Comentarii cititori
sus
zw3Wj4 zllsqvprnfcn, [url=http://nugxtfnwoekv.com/]nugxtfnwoekv[/url], [link=http://htwgnmpyejyk.com/]htwgnmpyejyk[/link], http://bzzphtidrfui.com/
Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey