•  Xenia Negrea


sus

Xenia Negrea

 

 

Linia vieþii. Mod de întrebuinþare

 

(Robert ªerban, Puþin sub linie, Cartea Româneascã, Bucureºti, 2015)

 

robert serban putin sub linieDe la moarte, scris ºi Dumnezeu Robert ªerban îºi întoarce faþa cãtre diurn, copii ºi Dumnezeu într-un volum construit pe parternitate, pe fatalitatea minunatã a descendenþei ºi pe revizitarea (sub pretext ludic, ironic, dar nu demitizant) a romantismului high.

Robert ªerban nu este un arghezian, nu schimbã canalul pe Disney („când nu mai ºtii ce sã faci”), ci contemplã cu toatã uimirea cum linia geneticã vine imperturbabilã dinspre Dumnezeu, trece prin sine ºi continuã spre orizontul (scrisul) care delimiteazã „Pãmântul!” („Un aventurier mântuit”), adicã potenþialitãþile, aºa cum eul însuºi este trecere dinspre bunici spre nepoþi, iar prezentul este trecere dinspre trecut spre viitor. Sub linie sunt ispitirile, aparenþele, deºertãciunile.   

Chiar de la primul poem, suntem plasaþi pe orbita recitirii Fericirilor de la coadã la cap, a unui Ziedonis à rebours: „mãrunþiºuri din astea/ care încet încet devin coºmaruri („cum stau lucrurile”). Ne regãsim, iatã, în cotidianul „cuvintelor mici” („Un pod”), care, însã, fac din hârtie podul între poli, între lumi, între contrarii. Cotidianul este testul, este firea lucrurilor în care venim ºi din care trebuie sã rãsarã prin noi urmaºii noºtri, este testul lui Dumnezeu:

Dumnezeu ne încearcã
aºa cum se încearcã prãjiturile în cuptor
ca sã vezi dacã sunt
sau nu
destul de coapte  („Prãjituri”)

Cotidianul (adicã prezentul, adicã lumea aceasta) ne este descris ca ancorat la piciorul podului dintre lume ºi fiinþã ºi existã în mãsura în care deschide drumul cãtre altceva, cãtre altundeva ºi poate trece dincolo de simulacru:

dacã urci pe deal ºi priveºti de acolo
lumea þi se pare mai frumoasã ºi mai bunã
totuºi
simþi o poftã nestãvilitã sã arunci cu pietre („O vedere de sus”, 35)

Totul este direcþie, linie, cã o ºtim sau nu, cã aceptãm sau nu. Acceptãm sau nu linia vieþii. Descoasem la nesfârºit aparenþele sau ascultãm de vocea însufleþitã a materiei divine. Adevãrul trupului, ca ºi adevãrul lemnului, ascunde în sine seva imanenþei, seva credinþei care nu trebuie tulburatã de bãtaia îndrãzneaþã a fierului. Lumina, soarele învãluie promisiunea veºniciei, învãluie fiinþa, învãluie firea în statornicia datum-ului ºi citez acum în întregime ceea ce pentru mine este cel mai frumos poem din volum:      

lemnul mesei
al scaunelor
al casei
lemnul creionului de tâmplãrie
trosnesc în soare
stau aþipit pe iarbã
ºi le aud clar
ca pe niºte instrumente ce funcþioneazã cu luminã
cel mai vârtos pocneºte acoperiºul
de parcã s-ar pregãti sã decoleze
deºi mi-e puþin teamã
nu vreau sã deschid ochii
lemnul creionului
cu care bunicul punea semne
ºi scria necrologuri
icneºte scurt
iarãºi ºi iarãºi
ca ºi cum ar avea în el mai multe suflete
ce se duc
unul dupã altul
zâmbesc adormit pe jumãtate
când stejarul din masa rotundã
cu ºapte picioare
pârâie lung
precum bãtrânii duminica-n biserica din care
de ruºine
ar ieºi repede
dar în care rãmân mai departe
speriaþi de judecata de apoi
dar mai ales
de preotul cel tânãr
ce a schimbat vechea cruce de lemn
cu una dintr-un metal greu
ºi cam scump („Cum lucreazã lemnul”).

Vârstele poetului se înºirã (ca ºi vârstele lumii) pe drumul revelaþiei presimþite. Înaintând dinspre ironie cãtre încrederea în altceva, dinspre miza pe raþiune spre frisonante ºi abisale presimþiri ºi resemnãri, ni se deschide de data aceasta cartea fiinþei.

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey