•  Florea Burtan


sus

Florea Burtan

 

 

Dã-mi trupul tot ºi lasã-te prãdatã

Dã-mi chipul tãu frumos, sã-l pun pe ranã,
Dã-mi pletele, dã-mi ochii, sânii dulci,
Sã fac, din ei, troiþã, într-un crâng,
ªi pat, în care somnul amânat sã-mi culci!

Închide uºa ºi aprinde lampa,
S-a înnoptat ºi ninge rãbdãtor,
Ca sã ajung, am strãbãtut lungi drumuri,
Pe umeri cu un cer rãvãºitor.

Veneam din depãrtãri ºi de niciunde,
Nici nu mai ºtiu de unde tot veneam,
În braþe cu o creangã de luminã,
Sã-þi bat, cu ea, în iarna de la geam.

De sete, am bãut, în gând, fântâni,
De foame, am muºcat din umbra mea,
Când oboseam, mã rezemam, cu tâmpla,
De glasul nevãzut ce mã striga…

Dã-mi trupul tot ºi lasã-te prãdatã,
Mâinile mele-au înfrunzit, de dor.
De prin unghere, ne-or veghea, iubito,
Doi îngeri alungaþi din lumea lor…

  

Te ador ºi nu am vindecare

Ce adânc mã taci în seara asta
ªi mã cerþi, cu trupul tãu divin!
Liniºtea a copleºit fereastra
Gândului stãruitor ºi lin.

Uite-mã, sunt la un pas de moarte,
Dar ºi moartea are mila ei,
A venit, în tainã, de departe,
Te îndeamnã sufletul sã-mi bei.

Lasã-mã sã îþi descânt genunchii,
Umerii ºi sânii orbitori,
Nerãbdarea mea aprinde ruguri
ªi dã buzna în privighetori.

Lasã-mã sã mã aºtern, degrabã,
Sã-þi fiu pat ºi leagãn de alint,
Clipa a orbit ºi nu se-ntreabã,
Clipa trece, ca un vechi colind.

De vioarã eºti ºi de luminã
Murmurând, cu razele-i ºuvoi…
Ce adânc mã taci în seara asta
ªi topeºti distanþa dintre noi!

Uite-mã, sunt la un pas de moarte,
Dar ºi moartea e un somn frumos,
A venit, în tainã, de departe,
Trãgând umbra stelelor în jos.

Te ador ºi nu am vindecare,
Te cerºesc, înfiorat ºi sfânt –
Stâlp de dor ajuns la disperare,
Arbore de lacrimi fumegând…

  

Se lumineazã a târziu…

Se lumineazã a târziu. Cad frunze,
Sporind tristeþea arborilor reci.
La pragul meu veni-vor cãlãuze,
Sã-mi punã-n braþe stinsele poteci.

M-am strecurat, nepãsãtor, în mine,
Abia mai ºtiu de ce am coborât,
Caut ceva ce nu îmi aparþine:
Un chip strãin, sã-mi þinã de urât.

Departele mã duce mai departe,
Veºmintele mi s-au tocit ºi dor,
Am obosit ºi nu mai am nici parte
De zodii îngheþate-n taina lor…

Cât mai e ceasul? Clipele-s bãtrâne,
Le-aud troznind pe la încheieturi.
Mã strigã cineva, dar nu ºtiu cine,
Securile dau buzna în pãduri.

Se lumineazã a târziu. Cad frunze
Dinspre hotarul zilelor de var.
Cobor în mine, treptele-s confuze.
Caut ceva… Mã descompun… Dispar…

 

Doar noi doi, pe plaja pustie…

Doar noi doi, pe plaja pustie, doar noi doi,
Foºnetul mãrii se cuminþise.
Stãteam îmbrãþiºaþi, tandri ºi goi,
Stelele îºi despãtureau primele vise.

Liniºtea îºi risipea frunzele, pânã departe,
Trupul tãu curgea, în mine, devorator,
Înflorea, se desfãcea încet, ca o carte,
Mã îndemna, fãrã aripi, sã zbor.

Îmi simþeam degetele cum crapã de sete,
Murmurându-þi coapsele, sânii,
Pãrul lung ºi frumos spãlat de regrete
În mierea picurând de pe streaºina lunii.

Totul în jur intrase-n vibrare,
Totul era înecat în dulce alint.
Într-un târziu, te-ai scufundat în mare,
ªi marea s-a trezit, din nou, foºnind.

ªi din adâncuri izvora luminã
De rai vindecãtor ºi ne-ntrerupt,
ªi valurile, fãrã nicio vinã,
M-au tras, în zarea lor, pe dedesupt…

Acum, dã-mi chipul dinspre-odinioarã,
Dã clipele, dã anii înapoi.
Pe plaja mea din suflet este varã
Cu doi îngeri suferinzi ºi goi…

  

Am tras ºareta lângã scarã

Te pregãteºte, cât mai este varã,
Îmbracã-te frumos, ºi vom pleca!
Am tras ºareta veche lângã scarã,
Am înhãmat, un pui de vânt, la ea…

De când aºtept! Hai, urcã, lângã mine!
Ne-om duce unde nu am fost vreodatã:
Prin crânguri asuprite de albine,
Prin rouã de rãcoare-ncendiatã.

Vãd cã þi-ai pus ºi rochie subþire,
Sã-þi simt zãpada trupului pulsând,
Sânii dedaþi la dulce rãzvrãtire,
Când se trezesc din somnul lor rotund.

De când aºtept! Hai, urcã, lângã mine!
Nu te sfii, acum, suntem doar noi,
Departe de privirile strãine,
Feriþi de gura oamenilor rãi.

Te pregãteºte, cât mai este varã,
Peste o clipã, doamnã, vom pleca!
Am tras ºareta veche lângã scarã,
Am înhãmat, un pui de vânt, la ea…

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey