•  Xenia Negrea


sus

Xenia Negrea

 

 

Fericirea îndoielii

 

Richard P. Feynam, Sensul tuturor lucrurilor. Gândurile unui cetãþean ºi om de ºtiinþã, traducere din englezã de Miruna Fulgeanu, Humanitas, Bucureºti, 2016

 

richard feynmanÎn cãutãrile mele – din ce în ce mai nãuce – mi-a cãzut în mânã vara aceasta Sensul tuturor lucrurilor. Probabil (sper) reacþia primarã a fost de autoapãrare în faþa ridicolului. Dupã ce m-am uitat la numele autorului, am râs (în sinea mea), bucurându-mã ca de o glumã bunã. Nu putea sã fie altfel dacã venea din partea unui fizician. Cã e ºi nobelizat – conteazã mai puþin. Paratextul m-a scos pur ºi simplu din muþenie ºi m-am simþit ca ºi cum aº fi râs în hohote: gândurile unui cetãþean ºi om de ºtiinþã. Sunt convinsã cã fizicianul nostru nu este familiarizat cu misoginismul consubstanþial românismului, respectiv cu disjuncþia om/femeie, dar pe mine la asta m-a dus cu gândul. Carevasãzicã, în cele din urmã, femeia nu ar fi om, iar omul de ºtiinþe nu ar fi cetãþean. Dupã ce citeºti cartea, intuieºti ce vrea sã zicã. Nu, nu o sã sfidez vara cu teorii ºi terminologii fiziceºti pe care cel mult m-aº preface cã le înþeleg. Ne apãrã de asta Feynman însuºi, de la pagina 10:

„Când vorbeºti despre impactul ideilor dintr-un domeniu asupra ideilor dintr-un alt domeniu e foarte probabil sã te faci de râs”.

În loc sã ne pierdem vremea pretinzând nu doar cã înþelegem, ci chiar cã ºtim, mai bine sã aplecãm urechea, de amorul conversaþiei, cãci cartea ne dã pur ºi simplu cheile fericirii de a te întreba. Pentru cã dincolo de accepþia de metodã sau de tehnologie, ºtiinþa este rãsplatã: „aurul, stimulentul, plata pe care o primim pentru efortul gândirii disciplinate ºi pentru munca asiduã” (15). Pe cât de intempestiv ar tulbura liniºtea verii un astfel de citat, pe atât de fluid, fluent ºi vioi este textul. Pentru cã acest elogiu adus îndoielii nu poate încãpea în discursuri cu morgã, sfornãitoare, importante. Pentru cã ºtiinþa provoacã, nu enerveazã. Pentru cã ºtiinþa devine, nu este. Dupã o reverenþã – sã-i spunem – în faþa datum-ului:   

„imaginaþia naturii e mult, mult mai bogatã decât imaginaþia omneascã. Nimeni nu ºi-ar fi putut imagina o minunãþie cum e natura, fãrã sã aibã mãcar o vagã idee despre ea în urma unor observaþii” (17)

Feynman ajunge destul de repede în miezul cãrþii, adicã la imaginea incandescentã a îndoielii. Iatã-ne, aºadar, pe noi, importanþii secolului XXI, oamenii click-ului ºi ai vitezei (de reacþie), autosuficienþii, invitaþi de cineva care a fãcut parte din Proiectul Manhattan sã ne îndoim:

 „Oamenii de ºtiinþã sunt obiºnuiþi sã aibã de-a face cu îndoiala ºi incertitudinea. Întreaga cunoaºtere ºtiinþificã este incertã. Aceastã practicã a îndoielii ºi incertitudinii e importantã. (...) Trebuie sã accepþi posibilitatea cã nu ai totalã dreptate. Altfel, dacã ai luat deja o decizie, s-ar putea sã nu mai poþi rezolva problema” (33).

Faþã de ceea ce credem cã ºtim, faþã de ceea ce credem cã venerãm, faþã de ceea ce credem cã trebuie fãcut, e bine (sfânt paradox!) sã te întrebi dacã e aºa sau altminteri:

 „Singura greºealã pe care o putem face este ca în aceastã nãvalnicã tinereþe a omenirii sã hotãrâm cã ºtim rãspunsul” (62)

Libertatea de a te îndoi, crede Feynam, este cheia cãtre mai bine (cu noi înºine, cu ceilalþi). 

Cartea reuneºte trei prelegeri susþinute de Richard P. Feynman la Universitatea din Washington (Seattle). Cele trei prelegeri – „Incertitudinea ºtiinþei”, „Incertitudinea valorilor” ºi „O epocã neºtiinþificã” – ating teme eterne de meditaþie (etica, religia, statul etc.), într-un expozeu tonic, inspirat, relaxat. Atât de necesar. 

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey